Slavnostní předávání cen Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021 v Ostravě

Město Ostrava letos poprvé vyhlásilo soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Ocenění předával v úterý 31. srpna v prostorách Nové radnice náměstek primátora Zbyněk Pražák. Vítěz soutěže postoupil do národní kola, pořádaného každoročně odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Cílem soutěže je ukázat, že v Ostravě vznikají inovativní projekty z oblasti prevence kriminality, které zvyšují bezpečnost občanů, a ocenit jejich realizátory za úspěšnou preventivní práci v terénu v náročném období pandemie covid-19. Všechny oceněné projekty mají několik společných jmenovatelů. Charakterizuje je mezioborová spolupráce, komplexní přístup a udržitelnost.
Konkurence mezi nominovanými projekty byla natolik vysoká, že bylo obtížné vybrat pouze jeden. V roce 2020 působilo v Ostravě 53 subjektů podporovaných městem, které realizovaly 86 preventivních aktivit a 5 sociálních služeb. Nejvíce se zaměřovaly na prevenci kriminality dětí a mládeže, dále pak na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Vedle vítěze byly proto vyhlášeny ještě další projekty, které získaly čestná uznání. Tři ze čtyř oceněných projektů míří na naši nejmladší generaci. Čtvrtý pomáhá vytvářet pozitivní budoucnost lidem, kteří se vyrovnávají se svou minulostí.

 

Vítězem je projekt odborné pomoci rodinám ohroženým násilím

První místo v soutěži Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie získalo Centrum sociálních služeb Ostrava za projekt Nechme dětem dětství. Projekt primárně zabezpečuje potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím. Program byl poprvé uveden roce 2020 v době podzimní vlny pandemie.
V období od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. Přibližně u tří čtvrtin se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí.

Čestná uznání získali:

RUBIKON Centrum za projekt Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí, včetně tréninkového bydlení

Městský obvod Vítkovice za projekt Hrajeme si bez rozdílů 

Městský obvod Ostrava-Jih za projekt Prázdniny na Jihu

 

Ostrava investuje do prevence kriminality

Město Ostrava vnímá prevenci kriminality jako jeden ze základních kamenů zvyšování životního komfortu občanů. Vynakládá proto na její zajištění nemalé finanční prostředky: v roce 2020 se jednalo o téměř 38 miliónů korun, z nichž náklady města představovaly 14,5 miliónu (38 %). Podpora není jen finanční, jedná se i o vytváření prostoru pro další vzdělávání odborných pracovníků zapojených organizací, vyhledávání inovací a dobré praxe u nás i v zahraničí. Každoročně se zvyšuje i počet sportovních hřišť otevřených pro veřejnost s garantovanou kvalitou provozu, v letošním roce jich je rekordních 60 v 16 městských obvodech. 

Robománie pro děti v Knihovně města Ostravy, pobočka Přívoz

Zábavné prázdninové čtvrtky v knihovně. 15. 7. – 26. 8. 2021 pořádá Knihovna města Ostravy, pobočka v Přívoze, nám. Sv. Čecha 7.
Můžete se těšit na workshopy pro děti, hry na programování a soutěže s roboty. 

Aktivity budou probíhat v půjčovní době knihovny. 
Přijďte se pobavit a něco nového naučit!

 

LETAK PREVENCE KMO Pvoz.pdf-1

 

 

Aktivity jsou financovány z prostředků statutárního města Ostravy v programu prevence kriminality. 

Konference zprostředkuje autentický pohled na domácí násilí ze strany oběti, která přiblíží své pocity a prožívání. Dětský psycholog, intervenční pracovník a pracovník rodinné poradny osvětlí, jaké může mít domácí násilí pro oběť důsledky. K problematice se ze svého úhlu pohledu vyjádří zástupce Policie ČR a státního zastupitelství a poskytnou náhled, jak probíhá vyšetřování a jaké důsledky má pro pachatele.

Každý účastník konference obdrží účastnický list v rozsahu 8 hodin vzdělávání.

Kdy: 9. 9. 2021 9:00–15:30 hod.

Kde: Magistrát města Ostravy – zasedací sál, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava

Pořadatel: Sociální akademie BN, z.ú.

Online přihlášení zde

Více informací najdete zde

KonferenceDomácínásilí.pdf

V Ostravě vznikají kvalitní a efektivní projekty z oblasti prevence kriminality. Rozhodli jsme se proto zapojit neúspěšnější z nich do soutěží vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR a vyzýváme vás tímto k nominaci projektů.

 

Projekty nominujte do 13. 7. 2021 elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Realizátoři oceněných projektů se mohou těšit na:

 • nominaci do krajského (případně i celostátního) kola
 • slavnostní setkání a osobní poděkování náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., který převzal nad městským kolem soutěže záštitu
 • publicitu projektu a jeho výsledků v médiích města

 

Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie

Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu, podpora výměny zkušeností a dobré praxe.
Může se jednat například o reakci na nové typy jednání v již existujících problematikách, jejich zvýšený či závažnější výskyt (rizikové chování na internetu, domácí násilí, podvody se zdravotnickým materiálem, šíření nakažlivé nemoci apod.), přizpůsobení aktivit protiepidemickým opatřením, inovativní způsoby práce.
Kritéria výběru projektu k nominaci:

 • klade důraz na multioborovou spolupráci
 • uplatňuje komplexní přístup k řešení problematiky
 • je udržitelný a pokud možno přenositelný do dalších lokalit

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie ČR, středisko Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na místní úrovni.

 

Evropská cena prevence kriminality pro rok 2021 (ECPA) na téma Šikana a násilí mezi nezletilými

Cena bude letos udělena projektům z oblasti prevence násilí mezi mládeží, se zvláštním zaměřením na detekci a následné zjišťování jeho rozsahu s cílem předcházet vzniku a/nebo snižovat strach z kriminality v dané tematické oblasti.
Kritéria výběru projektu k nominaci:

 • byl vyhodnocen a dosáhl většiny nebo všech svých vytyčených cílů
 • je inovativní, využívá nových metod či postupů
 • je, pokud možno, založen na spolupráci mezi partnery
 • je možné jej aplikovat i v dalších evropských státech

Při výběru projektů bude důraz kladen na vyhodnocení dopadů a efektivity nominovaného projektu.

Cena každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU k vyhlášenému tématu. Vítězné projekty z mezinárodního finále získají 10 000 EUR a další ceny. Oceněny budou také tři nejlepší projekty národního kola.

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie ČR, středisko Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na místní úrovni.

 

Nominované projekty mohou jako příklady dobré praxe pomoci i v budoucnu. Neváhejte se proto s námi podělit!

Vyhrazujeme si právo nevybrat žádný z nominovaných projektů k postupu do dalšího kola.

Těšíme se na Vaše nominace i osobní setkání při slavnostním ocenění vítězných projektů.

Evropský den proti vloupání do obydlí 2021

Zavřít okna, pečlivě zamknout a klíče si odnést s sebou – to je výzva Evropského dne proti vloupání do obydlí, který letos připadá na 16. června. Objasněnost této trestné činnosti je vysoká, vyplatí se však vloupání předcházet a neriskovat poničení bytu, ztrátu věcí i pocitu bezpečí, běhání po úřadech, soudech a vyjednávání s pojišťovnou.

Pachatelé se do obydlí nejčastěji dostávají přes vstupní dveře, balkon a pootevřenými okny. Vloupat se přes mikro ventilaci trvá zloději kolem jedné minuty, otevření nezamčených bezpečnostních dveří pouhých 15 sekund.

 

I jednoduchá opatření mají velký smysl

Odradit zloděje můžete jednoduchými opatřeními, které vyžadují spíše váš čas a pečlivost než finanční výdaje. 

Základem je před odchodem:

 • zavřít všechna okna,
 • zamknout,
 • klíče nenechávat na místě.

Optimální ochranu poskytne obydlí kombinace mechanických a elektronických zabezpečovacích prostředků, jako jsou bezpečnostní zámky a dveře, okenní fólie a zarážky nebo alarm či kamerový systém napojený na mobilní telefon. Nepříliš nákladným, za to funkčním způsobem zajištění jsou spínací hodiny, které v nastavených časových intervalech rozsvítí v bytě světla, zapnou televizi. Pořídíte je v běžných hobbymarketech už od dvouset korun. 

Vhodný systém bezpečnostních prvků pro vaši domácnost je přínosné nastavit s odborníky. Pokud se však rozhodujete sami, zaměřte se výhradně na certifikované výrobky. Jejich seznam najdete například na webu Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

 

Dobré sousedské vztahy jsou k nezaplacení

I dobré sousedské vztahy pomáhají předcházet vloupání. Osvědčené je:

 • pečlivé zamykání vchodu a společných prostor
 • udržování přehledného, osvětleného prostoru před vchodem
 • vybírání pošty ze schránky, aby neupozorňovala, že nikdo není doma.

V blízkosti obydlí nenechávejte věci usnadňující zloději vniknutí do domu (žebříky, nářadí, tyče apod.).

Otevřenost vůči okolí má však své hranice – k vloupání často dochází proto, že fotky z dovolené na sociálních sítích upozorní zloděje na byt bez dohledu.

 

Přišli jste domů a něco není v pořádku? Volejte policii 158

Nevstupujte sami dovnitř, poničili byste stopy, případně ohrozili své zdraví, pokud by zloděj byl ještě uvnitř.

Dojde-li k vloupání, oceníte nejen dobré pojištění majetku, ale i předem připravený seznam cenných věcí, doplněný jejich fotografiemi. Pátrání po odcizených věcech se tím značně urychlí a zjednoduší. Některé věci (např. jízdní kola nebo kočárky) si můžete nechat bezplatně označit tzv. syntetickou DNA a zaregistrovat v mezinárodním registru. 

 

Více informací k zabezpečení obydlí najdete na webových stránkách stopvloupani.cz a v mobilní aplikaci Zabezpečte se

 

1-vecere-leto-2021.pdf - 01

1-vecere-leto-2021.pdf - 02

2-dovolena-leto-2021.pdf - 01

2-dovolena-leto-2021.pdf - 02

 

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech města Ostravy prostřednictvím asistentů prevence kriminality, to je cílem již desáté periody projektu.

Aktuálně je na území statutárního města Ostravy do projektu zařazeno 7 asistentů prevence kriminality (APK). Ti pracují pod vedením zkušeného mentora, který je vybrán z řad strážníků Městské policie Ostrava.

Cílem činnosti APK je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

Nezanedbatelná je rovněž role asistentů prevence kriminality v rámci pomoci občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy.

 

APK posílí aktivity protidrogové prevence

Součástí práce asistentů prevence kriminality je i vyhledávání volně pohozených a použitých injekčních stříkaček, které představují zdravotní riziko pro občany, především pro malé děti. Jenom v měsíci dubnu 2021 nalezli asistenti prevence kriminality na 17 místech města Ostravy celkem 85 ks těchto injekcí.

V rámci projektu budou asistenti prevence kriminality mimo jiné proškoleni i v problematice návykových látek. Díky těmto školením pak budou schopni komunikovat s uživateli návykových látek a nasměrovat je k organizacím, které jim mohou poskytnout potřebnou pomoc.

 

Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2021" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

MV ČR                      Městská policie Ostrava

Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách.

V nabídce jsou kromě klasických sportovišť i dopravní hřiště nebo skateparky.

Hřiště podpořená z rozpočtu města jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době i návštěvní řád.

Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete zde na našem webu.

Hřiště veřejnost banner obdélník fotbal web

Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. Personál ročně provozu hřišť věnuje více než 46 000 hodin. 

Podpora hřišť otevřených veřejnosti je na území Ostravy dlouhodobá. Je nedílnou součástí rozvoje kvality života a bezpečnosti ve městě. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2021 je podpořeno fungování 60 sportovišť 16 městským obvodům částkou ve výši 3 196 000 korun. I přes nezbytné finanční úspory města z důvodu pandemie covid-19 je to více než loni, přibylo i podpořených hřišť – nově se zapojil městský obvod Nová Ves. Ostrava tak nabízí široké veřejnosti prostor k bezpečnému aktivnímu trávení volného času.

 

Forenzní ochranné značení jízdních kol syntetickou DNA. Městská policie Ostrava. Bezpečnější Ostrava

Radost z jízdy mnohým kazí obava z krádeže kola nebo koloběžky. Městská policie Ostrava proto nabízí Ostravanům možnost bezplatně a efektivně označit svá kola, koloběžky, ale i invalidní vozíky, kočárky, chodítka a obdobné předměty jedním z nejmodernějších způsobů ochrany tzv. syntetickou DNA.

Označený předmět je současně zaregistrován v mezinárodní databázi.

Na rok 2021 plánují strážníci 15 akcí pro veřejnost, které se konají přímo u cyklostezek. 

Podrobné informace o forenzním značení a kontakty najdete na webu Městské policie Ostrava

První akce letos proběhnout v červnu:

POUZE NA OBJEDNÁNÍ PŘEDEM
tel. 720 735 125 (PO-PÁ, 7:00-15:00 hod)

12. 6.

sobota

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka v Ostravě-Porubě,
ulice Hlavní třída (u kruhového objezdu)

22. 6.

úterý

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka v Ostravě-Hrabové,
u křižovatky ulic Frýdecká a Mostní (u splavu)

30. 6.

středa

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka v Ostravě-Hrabůvce,

ulice Plzeňská (poblíž restaurace Dakota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další způsoby, jak odradit zloděje od krádeže kola

Zloděje může od krádeže odradit také:

 • výrazná odlišnost barvy nebo výzdoba kola od ostatních
 • používání kvalitních zámků v kombinaci s alarmem nebo GPS lokátorem
 • parkování kola na rušném místě hlídném městským kamerovým systémem

Před koupí kola z druhé ruky si můžete v internetových databázích zkontrolovat, zda kolo nebylo ukradeno, a zabránit tak zloději ve výdělku.

 

 Financováno z projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava „Ostrava-Značení syntetickou DNA 2021".

 

 MPO               MV ČR              Ostrava

Cyklostezka, cyklisté, koloběžkáři v parku. Bezpečnější Ostrava

Jaro se naplno ujalo vlády a s ním se rozjela i další cyklistická sezóna. Město nabízí 32 upravených cyklotras a kromě jízdy na vlastním kole máme skvělou možnost si kolo nebo koloběžku zapůjčit snadno a rychle přímo na ulici. Jak se bezpečně a ohleduplně na kole i koloběžce pohybovat městem?

Jízda na kole nebo koloběžce po chodníku a jejich odkládání mimo vyhrazená místa nebo pohyb chodců či bruslařů na stezkách jsou nejčastějšími zdroji konfliktů. Vzájemné střety totiž často nekončí jen hádkou, ale i vážnými úrazy. Nejdůležitější je vzájemná ohleduplnost, dodržování dopravního značení i přiměřené rychlosti.

Pro cyklisty a koloběžkáře platí stejná pravidla

Po chodníku jezdit nesmí.

 • Výjimku mají děti do 9 let věku včetně.
 • V pěších zónách smí cyklisti a koloběžkáři pouze tam, kde to je na dopravní značce výslovně uvedeno.

značka jednosměrka mimo cyklisty Zámecká   značka pěší zóna mimo cyklisty 28.října

Cyklisté na chodníku. Bezpečnější Ostrava. Ilustrační foto AdobeStock 91019346

 

Na přechodu pro chodce nemají při jízdě na kole nebo koloběžce přednost před vozidly.

 • Pokud sesednete a kolo nebo koloběžku vedete, stáváte se chodcem a vznikne vám i přednost na přechodu nebo se můžete pohybovat na chodníku.

Na vyhrazených stezkách (cyklostezka, stezka pro pěší, kombinovaná stezka pro cyklisty a pěší):

 • V pruhu pro cyklisty se můžete pohybovat i lyžích, bruslích nebo osobním přepravníku. Zároveň můžete užívat i běžné chodníky a části vyhrazené chodcům.
 • Pěší však nesmí jít ani běžet v pruzích se značkou bicyklu.

Použití přilby je povinné do 18 let věku.

Zakázána je jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

Sdílená kola a koloběžky odkládejte do označených stojanů. Nenechávejte je volně na ulici. 

 

Povinná výbava kola i koloběžky: 

povinná výbava kola  

povinná výbava kola snížená viditelnost

 

Detailní informace k bezpečnému používání koloběžek najdete pod tímto odkazem

Detailní informace o pravidlech spolubytí cyklistů a chodců najdete pod tímto odkazem

 

 

Svépomocná skupina pro lidi se zkušeností se závislostí v Ostravě

Svépomocná skupina je otevřená všem, pro které je užitečné sdílet svou zkušenost se závislostí a zotavením. Je založená na vzájemné podpoře a pomoci.

Letak svepomocna skupina RC 1  Letak svepomocna skupina RC 2