Forenzní ochranné značení jízdních kol syntetickou DNA.

Označit a nechat zaregistrovat zdarma svá kola, invalidní vozíky, chodítka, kočárky, koloběžky a další předměty tzv. syntetickou DNA můžete také v září. Značení odrazuje pachatele od krádeže anebo usnadní policii ukradenou věc najít. 

Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je jeden z nejmodernějších prvků tzv. situační prevence – ochrany majetku občanů před zcizením nebo poškozením. 

Značení provádí strážníci Městské policie Ostrava přímo u ostravských cyklostezek. Stačí se jen objednat a vyjet si! 

 

Termíny značení jízdních kol v září 2020

 

Forenzní značení jízdních kol Září 2020   1

hlídka u přechodu strážník bezpečně do školy

Téměř polovina dětských úrazů se stane na silnici, ze smrtelných je to více než třetina. Při střetu s autem dítě nemá šanci, vždy prohraje. Stojí za to naše potomky na cesty do školy a kroužků poctivě připravit. Sami jim buďme každodenním příkladem. Přebíháte za autobusem? Přecházíte na červenou? Díváte se při chůzi přes cestu do mobilu? Dáváte tím dětem najevo, že to mohou dělat také.

Děti se vrací do škol po více než 5 měsících, o to více pozornosti věnujme jejich bezpečnosti. Vyplatí se několikrát s dítětem projít celou trasu a upozornit ho na místa nebezpečná, ale i ta bezpečná. Ověřte, že pozná funkci barev na semaforech. Vybírejte přechody pro chodce, kde jsou v ranních a poledních hodinách hlídky strážníků. Osvědčilo se dítě několik dnů do školy doprovázet a nechat ho, ať samo rozhoduje, kudy půjde, cestou si s ním o tom povídat. Když uvidíte jistotu svého dítěte, budete i vy klidnější. Připomeňte potomkovi, že se nemá nechat zlákat cizím člověkem jít jinou cestou nebo nastupovat do auta.

nepozornost na silnici dite s mobilem BESIP

Když jdu přes přechod, tak se rozhlédnout nejdřív doleva, doprava a doleva, pak přejít. Když je blízko přechod, tak jít přes přechod, myslím 50 metrů. Když je tma, tak mít světlo a odrazky. Když tam není chodník, chodit vlevo. Počkat, až odjede autobus, pak přejít. U nás se hodně, hodně často děje, že se dětem nechce chodit na přechod a přebíhají rovnou na zastávku, už se tam staly nehody," vyjmenovává své znalosti šesťačka Julie.

I mladší školák se snadno naučí základní pravidla bezpečného přecházení

Přemýšlej – hledej bezpečné místo k přecházení, neděj automaticky to, co dělají ostatní děti nebo dospělí.
Zastav se – na okraji chodníku.
Dívej se, poslouchej – rozhlédni se kolem sebe, sleduj dopravu.
Čekej – až všechna vozidla projedou, nebo zastaví před přechodem.
Dívej se, poslouchej – znovu se rozhlédni.
Přejdi – nejkratší cestou přes vozovku, celou dobu sleduj dopravu a poslouchej.
Nikdy nepřecházej mezi zaparkovanými auty.

Vidět a být viděn

Reflexní prvky zvýší viditelnost osoby až na 200 metrů. S nadcházejícím podzimem se snižuje viditelnost chodců, zásadní roli hraje pestré oblečení a reflexní prvky na oděvu nebo školním batohu.

Vozíte děti do školy autem?

Paradoxně tím můžete jejich bezpečnost v silničním provozu snížit. Střídání množství vozidel před školou vyvolává zmatek, děti se proplétají mezi auty, zvyšuje se pravděpodobnost přehlédnutí a vběhnutí dítěte pod kola. Zvažte, kde dítě vysadíte a zda může do školy dojít bezpečně i samo. I na velmi krátké vzdálenosti připoutejte dítě v autosedačce – náraz v padesátikilometrové rychlosti bez sedačky se rovná pádu ze 3. patra. Nechali byste své dítě ve 3. patře v otevřeném okně?

Jezdí vaše děti MHD?

Pak potřebují znát i základní zásady bezpečné přepravy – za jízdy se vždy držet, nepřecházet před nebo za autobusem stojícím na zastávce.

Řidiči pozor!

Jezdíte po městě autem? Reakce dětí jsou často nevyzpytatelné, myslete proto na to, že ráno mezi 7:30 a 8:00 i odpoledne mezi 12:00 a 14:00 se po ulici pohybují školáci, nejzranitelnější oběti dopravních nehod.


Chcete se s dětmi pobavit a v bezpečném prostředí nacvičit chování na silnici? Přijďte na dětská dopravní hřiště!

Dopravní hřiště v Ostravě:

Dopravní hřiště v blízkosti Ostravy:

 

Potřebujete více informací? 

Navštivte ibesip.cz. 

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality.

  1. Žádost o zařazení do výběrového řízení,
  2. životopis,
  3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
  4. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřená kopie (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ)

musí být doručeny elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě na adresu: Městská policie Ostrava, Nemocniční 3328/11, 702 00  Moravská Ostrava (budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, tzv. "112") do 12:00 hod. dne 21. srpna 2020.

Asistent prevence kriminality poskytuje služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy. Jedná se zejména o prevenci protiprávního jednání - trestné činnosti a přestupků, s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů, pomoc při eliminaci sociálně rizikových jevů a prevence útoků s rasistickým nebo nenávistným motivem, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a řešení sporů a problémů preventivně nebo v jejich zárodcích.

Potřebné informace najdete na stránkách Městské policie Ostrava.

strážník značí kolo syntetickou DNA

Označit a nechat zaregistrovat zdarma svá kola, invalidní vozíky, chodítka, kočárky, koloběžky a další předměty tzv. syntetickou DNA můžete také v srpnu. Značení odrazuje pachatele od krádeže anebo usnadní policii ukradenou věc najít. 

Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je jeden z nejmodernějších prvků tzv. situační prevence – ochrany majetku občanů před zcizením nebo poškozením. 

Značení provádí strážníci Městské policie Ostrava přímo u ostravských cyklostezek. Stačí se jen objednat a vyjet si! 

 

Termíny značení jízdních kol v srpnu 2020

 

Značení srpen 2020

 

Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava

Na veřejný pořádek v ulicích města dohlíží i asistenti prevence kriminality (APK). APK jsou součástí Městské policie Ostrava od roku 2011. Působí především v sociálně vyloučených lokalitách a kolem ubytoven, pomáhají strážníkům při různých preventivních akcích, dohlížejí na bezpečnost dětí u přechodů pro chodce, v blízkosti škol nebo na dopravním hřišti, zapojují se do činnosti multidisciplinárních týmů v rizikových lokalitách

Pojďte se s nimi seznámit v reportáži regionální televize Polar! 

 

IMG 9481

 

 

Bohatý program pro děti i celé rodiny připravili strážníci městské policie na dopravním hřišti v centru Ostravy

Přijďte se pobavit hrami, kvízy nebo kreslením. Pro děti je připravena jízda zručnosti, zde si děti mohou ověřit a upevnit znalosti pravidel silničního provozu a zlepšovat své řidičské dovednosti. Pro účastníky je připravena drobná odměna.

V červenci a srpnu proběhne 7 akcí v dopoledních i odpoledních hodinách. Termíny a další informace najdete na webových stránkách Městské policie Ostrava. V případě deštivého počasí se akce nekonají.

Dětské dopravní hřiště můžete navštívit i mimo tyto akce, a to denně 9:00-12:30 hod. a 13:30-19:00 hod. včetně víkendů a svátků. Přímo na místě si můžete bezplatně zapůjčit i kolo či koloběžku. Bližší informace získáte na tel. 720 735 125 nebo webových stránkách MPO

 

Dětské dopravní hřiště Ostrava
Dětské dopravní hřiště Ostrava

 

Občanská poradna Slezské diakonie poskytuje odborné sociální poradenství lidem v náročných životních situacích. Lidé potřebovali pomoc i v době pandemie, kdy jsme se ze dne na den všichni ocitli ve zcela nečekaném, neznámém a nejistém období.
I přes náročné podmínky a ochranná opatření poskytovala poradna své služby bez omezení. Ubylo osobních konzultací, lidé se však o pomoc obraceli telefonicky nebo emailem.
Objevily se nové těžkosti, se kterými se zájemci na poradnu obraceli – obavy ze ztráty zaměstnání a z důsledků poklesu výdělku – ze zadlužení bydlení nebo z čeho uhradí své životní potřeby. Za 3 měsíce se jednalo o cca 300 konzultací.
Kromě změn ve způsobu poskytování služby a v tématech, která lidé řešili, bylo pro pracovníky také náročné sledovat a téměř denně aktualizovat neustále se měnící informace.

Pracovníci poradny tímto děkují všem institucím, které i v tomto složitém období fungovaly. Jejich kolegové z RUBIKON Centra naopak oceňují, že občanská poradna nepřerušila svou činnost a díky tomu mohli svým klientům zajistit potřebnou pomoc.

 

 
OP logo
 
SD logo 30 let
 
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 
 

V sociálních službách Adelante Armády spásy v České republice, z. s. (AS) vybudovali v době nouzového stavu zázemí pro muže a ženy bez přístřeší, kteří nemohli dobu omezeného vycházení prožít ve svých domácnostech jako ostatní obyvatelé Česka. Díky tomu mohli lidé naplnit nejen své základní životní potřeby a trávit čas v bezpečném prostředí, ale získat také tolik potřebné informace i ochranné prostředky.

Udržet běžný provoz služeb nebylo možné, proto začaly být poskytovány v tzv. režimu 24/7, tedy nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V průběhu dubna a května se v prostorách Adelante dlouhodobě ubytovalo 59 mužů a 16 žen. Další přicházeli průběžně. Denně tak služby vyhledávalo až 120 lidí, což výrazně převyšuje běžnou kapacitu střediska. To kladlo vysoké nároky i na pracovníky, kterým začali vypomáhat kolegové z jiných služeb AS i dobrovolníci. Všem patří velké poděkování.

Podrobné informace o aktivitách Adelante v době pandemie najdete na facebooku.

Lidé na ulici přišli o většinu možností, které běžně využívají k zajištění svých životních potřeb. V Adelante proto vybudovali i mobilní denní centrum v podobě hygienických kontejnerů a posezení se stoly a židlemi. 

Od poloviny dubna terénní pracovníci rozváželi lidem potravinové balíčky financované z prostředků města Ostravy a po celou dobu nouzového stavu rozdávali také další materiální pomoc – roušky, dezinfekce, svíčky, oblečení, obuv, hygienické potřeby, spacáky a další.

Část darů IKEA.

Část darů IKEA.

Zdravá školka a paní Naďa upekly něco na zub pro zaměstnance.[/caption]

Pracovníci Adelante srdečně děkují všem, kteří jim v době pandemie pomáhali nebo pomáhají se zajištěním potřeb lidí bez přístřeší (abecedně):

  • firmě ALGECO s.r.o., která bezúplatně zapůjčila hygienické kontejnery,
  • firmě BLACK KALE s.r.o., která darovala obědy pro všechny uživatele v režimu 24/7,
  • dobrovolníkům, pomohli s obsluhou mobilního denního centra,
  • firmě IKEA Česká republika, s.r.o., která darovala ručníky, povlečení, deky, vybavení pro mobilní denní centrum, ale i potraviny, kávu a nápoje,
  • jednotlivcům, kteří darovali ušité roušky, knihy, finanční prostředky nebo občerstvení pro pracovníky.

Chcete také podpořit služby Adelante? Můžete pomoci zakoupením nocleženky nebo sledovat facebookové stránky, kde pracovníci zveřejňují své prosby o hmotnou pomoc či výpomoc dobrovolníků.

O Adelante

Španělské slovo „adelante“ znamená „vpřed, kupředu“. Adelante AS tvoří ucelený komplex služeb, kde lidem bez přístřeší pomáhají najít lepší budoucnost:

 

 
AS logoPNG
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 

 

Městská policie Ostrava pořádá v červenci 2020 Forenzní značení jízdních kol!

Pouze po předchozím objednání na tel. čísle 720 735 125 (PO-PÁ, 7:00-15:00 hod).

2. 7.
čtvrtek

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Poruba, ul. Hlavní třída
(u kruhového objezdu)

6. 7.

pondělí

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Hrabová, křižovatka     ul.  Frýdecká a Mostní, u splavu

8. 7.

středa

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Bělský Les,

poblíž restaurace Dakota

9. 7. čtvrtek

08:30-12:00

Cyklostezka Slezská Ostrava, Loděnice pod Hradem

9. 7. čtvrtek

14:00-17:00

Cyklostezka Moravská Ostrava, Komenského sady (za MMO)
u restaurace Dáma Pyková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financováno z projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava.

 

  MPO          MV ČR        Ostrava

 

 

 

 

 

2. 7.
čtvrtek

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Poruba, ul. Hlavní třída
(u kruhového objezdu)

6. 7.

pondělí

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Hrabová, křižovatka   ul.  Frýdecká a Mostní, u splavu

8. 7.

středa

08:30-12:00 a 14:00-17:00

Cyklostezka Bělský Les, poblíž restaurace Dakota

9. 7. čtvrtek

08:30-12:00

Cyklostezka Slezská Ostrava, Loděnice pod Hradem

9. 7. čtvrtek

14:00-17:00

Cyklostezka Moravská Ostrava, Komenského sady (za MMO)
u restaurace Dáma Pyková

Evropský ochranný příkaz (EOP) je účinný nástroj při zajišťování bezpečného společného prostoru pro oběti násilí, stalkingu a jiných forem zneužívání. Umožňuje uznávání ochranných příkazů vydaných v trestním řízení jednoho členského státu také v ostatních státech EU. 
Směrnice 2011/99/EU zavádí opatření zaměřená na vytvoření zvláštního společného prostoru bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic a posílení ochranných opatření, která již oběť na svou ochranu získala. Institut Evropského ochranného příkazu je založen na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, jakož i na vzájemném uznávání soudních rozhodnutí dle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Další informace najdete zde