Zajímá vás, co je to restorativní justice? Chcete se dozvědět více o moderním konceptu trestněprávní politiky, který hledá účinné řešení kriminality, cestu ke spravedlnosti a nápravu újmy? Přijďte se setkat s terénními pracovníky Probační a mediační služby v rámci Týdne restorativní justice:

V pátek 26. 11. 2021 od 9:00 do 15:00 hodin před vchodem do Avion shopping parku.

Více informací k aktivitám v rámci Týdne restorativní justice ale i o restorativní justici samotné najdete zde

 

2021 trj 001 var b

Program pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám žít život bez násilí Nechme dětem dětství získal prestižní cenu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR. Cenu při slavnostním ceremoniálu v Plzni převzaly zástupkyně Centra sociálních služeb Ostrava – realizátora programu, a manažerka prevence kriminality města Ostravy.

Cenu za 1. místo v celostátní soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie jim 6. října předal u příležitosti Národních dnů prevence Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Program Nechme dětem dětství

Program zabezpečuje naléhavou potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím, po které volali ostravští odborníci. Zaměřuje se na práci s celou rodinou – rodinným systémem – s cílem zastavit násilí v blízkých vztazích a posilovat zdravé vztahy v rodině. Na situaci se dívá očima dítěte, chrání jeho nejlepší zájem. Město Ostrava iniciovalo a podpořilo přenesení zkušeností z obdobného projektu realizovaného pražskou organizací Centrum Locika. Rozšíření aktivit v oblasti domácího násilí o práci s celým rodinným systémem je totiž jednou z priorit prevence kriminality města. Realizace se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a obohatila jej o další prvky dle svých dlouholetých zkušeností práce s rodinami. Program probíhá v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, intervenčním centrem pro oběti domácího násilí Bílého kruhu bezpečí, policií a dalšími aktéry.

Projekt byl do portfolia služeb v Ostravě zaveden právě ve zlomovém roce 2020 v době podzimní vlny epidemie. Jeho významným principem je totiž poskytování služeb těm nejohroženějším bez přerušení, bez ohledu na vnější překážky. Včasnost podpory byla o to důležitější, že rodiny vlivem pandemie zůstaly bez kontaktů se svým sociálním okolím – zavřené doma, v místě, kde k násilí dochází.

Program má za sebou první úspěchy

V období náročných epidemiologických opatření od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. U ¾ se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí. Vzhledem k vysoké citlivosti tématu byly služby po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu poskytovány tváří v tvář, i když do nabídky programu přibyla i možnost online konzultací.

„Ostrava se dlouhodobě věnuje opatřením k posílení prevence kriminality na území našeho města a intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi, která tato opatření realizují. Toto nyní udělené nejvyšší prestižní ocenění je důkazem, že prostředky, které jsou do programů prevence kriminality poskytovány, jsou dobře investovány. Preventivní programy účelově cílené na rodiny a děti, což je i případ tohoto oceněného projektu, pokládám za nesmírně důležité, neboť mají přesah do dalších generací," dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Vítěz ceny města Ostravy

Program Nechme dětem dětství na konci srpna získal ocenění v historicky prvním ročníku soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni v Ostravě a postoupil tak do krajského kola, odkud byl nominován do kola národního, vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

Pozvánka na besedy o obětech trestných činů v Knihovně města Ostravy

Organizace Vaše dohoda, z.s. specializující se na poradenství obětem trestných činů nabízí v prvním říjnovém týdnu sérii besed v 5 pobočkách Knihovny města Ostravy:

 • Michálkovice:  pondělí 4. 10. 10:00 
 • Svinov: úterý 5. 10. 9:00 
 • Výškovice: úterý 5. 10. 16:00
 • Přívoz: čtvtek 7. 10. 10:00 
 • Poruba - Vietnamská: pátek  8. 10. 18:00

Akce je určena pro každého, kdo se chce dozvědět, co je trestný čin, kdo je jeho obětí, kam se obrátit o pomoc a jaké jsou možnosti řešení náročných životních situací.

Přijďte si poslechnout nové informace a zeptat se právničky Karolíny Wiaczkové na to, co vás zajímá a co potřebujete. 

Besedy jsou součástí programu Týdne knihoven.

210110 Beseda pro veřejnost o obětech trestných činů KMO

 

Ilustrační foto: Stojící žena ukazuje prstem "tam".

Zapojte se, prosím, do vyplnění našeho dotazníku zaměřeného na Vaše potřeby a spokojenost ve vztahu k sociálním službám ve městě Ostrava.

Váš názor je pro nás důležitý, tak nezůstávejte stranou!

Vyplňte online dotazník pod tímto odkazem.

Dotazník je otevřený k vyplnění jen do 11. 10. 2021.
Vyplnění dotazníku Vám zabere (opravdu) 5–10 minut, ale můžete tím ovlivnit život Váš nebo Vašich blízkých na několik následujících let.

Výsledky dotazníku budou zpracovány v podkladové analýze pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Ostrava a pro tvorbu navazujícího strategického dokumentu – 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026.

V případě potřeby se můžete obrátit na Dr. Kateřinu Glumbíkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která výzkum realizuje.

Děkujeme za Váš čas!

komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-ostrava

Slavnostní předávání cen Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021 v Ostravě

Město Ostrava letos poprvé vyhlásilo soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Ocenění předával v úterý 31. srpna v prostorách Nové radnice náměstek primátora Zbyněk Pražák. Vítěz soutěže postoupil do národní kola, pořádaného každoročně odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Cílem soutěže je ukázat, že v Ostravě vznikají inovativní projekty z oblasti prevence kriminality, které zvyšují bezpečnost občanů, a ocenit jejich realizátory za úspěšnou preventivní práci v terénu v náročném období pandemie covid-19. Všechny oceněné projekty mají několik společných jmenovatelů. Charakterizuje je mezioborová spolupráce, komplexní přístup a udržitelnost.
Konkurence mezi nominovanými projekty byla natolik vysoká, že bylo obtížné vybrat pouze jeden. V roce 2020 působilo v Ostravě 53 subjektů podporovaných městem, které realizovaly 86 preventivních aktivit a 5 sociálních služeb. Nejvíce se zaměřovaly na prevenci kriminality dětí a mládeže, dále pak na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Vedle vítěze byly proto vyhlášeny ještě další projekty, které získaly čestná uznání. Tři ze čtyř oceněných projektů míří na naši nejmladší generaci. Čtvrtý pomáhá vytvářet pozitivní budoucnost lidem, kteří se vyrovnávají se svou minulostí.

 

Vítězem je projekt odborné pomoci rodinám ohroženým násilím

První místo v soutěži Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie získalo Centrum sociálních služeb Ostrava za projekt Nechme dětem dětství. Projekt primárně zabezpečuje potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím. Program byl poprvé uveden roce 2020 v době podzimní vlny pandemie.
V období od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. Přibližně u tří čtvrtin se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí.

Čestná uznání získali:

RUBIKON Centrum za projekt Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí, včetně tréninkového bydlení

Městský obvod Vítkovice za projekt Hrajeme si bez rozdílů 

Městský obvod Ostrava-Jih za projekt Prázdniny na Jihu

 

Ostrava investuje do prevence kriminality

Město Ostrava vnímá prevenci kriminality jako jeden ze základních kamenů zvyšování životního komfortu občanů. Vynakládá proto na její zajištění nemalé finanční prostředky: v roce 2020 se jednalo o téměř 38 miliónů korun, z nichž náklady města představovaly 14,5 miliónu (38 %). Podpora není jen finanční, jedná se i o vytváření prostoru pro další vzdělávání odborných pracovníků zapojených organizací, vyhledávání inovací a dobré praxe u nás i v zahraničí. Každoročně se zvyšuje i počet sportovních hřišť otevřených pro veřejnost s garantovanou kvalitou provozu, v letošním roce jich je rekordních 60 v 16 městských obvodech. 

Robománie pro děti v Knihovně města Ostravy, pobočka Přívoz

Zábavné prázdninové čtvrtky v knihovně. 15. 7. – 26. 8. 2021 pořádá Knihovna města Ostravy, pobočka v Přívoze, nám. Sv. Čecha 7.
Můžete se těšit na workshopy pro děti, hry na programování a soutěže s roboty. 

Aktivity budou probíhat v půjčovní době knihovny. 
Přijďte se pobavit a něco nového naučit!

 

LETAK PREVENCE KMO Pvoz.pdf-1

 

 

Aktivity jsou financovány z prostředků statutárního města Ostravy v programu prevence kriminality. 

Konference zprostředkuje autentický pohled na domácí násilí ze strany oběti, která přiblíží své pocity a prožívání. Dětský psycholog, intervenční pracovník a pracovník rodinné poradny osvětlí, jaké může mít domácí násilí pro oběť důsledky. K problematice se ze svého úhlu pohledu vyjádří zástupce Policie ČR a státního zastupitelství a poskytnou náhled, jak probíhá vyšetřování a jaké důsledky má pro pachatele.

Každý účastník konference obdrží účastnický list v rozsahu 8 hodin vzdělávání.

Kdy: 9. 9. 2021 9:00–15:30 hod.

Kde: Magistrát města Ostravy – zasedací sál, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava

Pořadatel: Sociální akademie BN, z.ú.

Online přihlášení zde

Více informací najdete zde

KonferenceDomácínásilí.pdf

V Ostravě vznikají kvalitní a efektivní projekty z oblasti prevence kriminality. Rozhodli jsme se proto zapojit neúspěšnější z nich do soutěží vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR a vyzýváme vás tímto k nominaci projektů.

 

Projekty nominujte do 13. 7. 2021 elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Realizátoři oceněných projektů se mohou těšit na:

 • nominaci do krajského (případně i celostátního) kola
 • slavnostní setkání a osobní poděkování náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., který převzal nad městským kolem soutěže záštitu
 • publicitu projektu a jeho výsledků v médiích města

 

Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie

Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu, podpora výměny zkušeností a dobré praxe.
Může se jednat například o reakci na nové typy jednání v již existujících problematikách, jejich zvýšený či závažnější výskyt (rizikové chování na internetu, domácí násilí, podvody se zdravotnickým materiálem, šíření nakažlivé nemoci apod.), přizpůsobení aktivit protiepidemickým opatřením, inovativní způsoby práce.
Kritéria výběru projektu k nominaci:

 • klade důraz na multioborovou spolupráci
 • uplatňuje komplexní přístup k řešení problematiky
 • je udržitelný a pokud možno přenositelný do dalších lokalit

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie ČR, středisko Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na místní úrovni.

 

Evropská cena prevence kriminality pro rok 2021 (ECPA) na téma Šikana a násilí mezi nezletilými

Cena bude letos udělena projektům z oblasti prevence násilí mezi mládeží, se zvláštním zaměřením na detekci a následné zjišťování jeho rozsahu s cílem předcházet vzniku a/nebo snižovat strach z kriminality v dané tematické oblasti.
Kritéria výběru projektu k nominaci:

 • byl vyhodnocen a dosáhl většiny nebo všech svých vytyčených cílů
 • je inovativní, využívá nových metod či postupů
 • je, pokud možno, založen na spolupráci mezi partnery
 • je možné jej aplikovat i v dalších evropských státech

Při výběru projektů bude důraz kladen na vyhodnocení dopadů a efektivity nominovaného projektu.

Cena každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU k vyhlášenému tématu. Vítězné projekty z mezinárodního finále získají 10 000 EUR a další ceny. Oceněny budou také tři nejlepší projekty národního kola.

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie ČR, středisko Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na místní úrovni.

 

Nominované projekty mohou jako příklady dobré praxe pomoci i v budoucnu. Neváhejte se proto s námi podělit!

Vyhrazujeme si právo nevybrat žádný z nominovaných projektů k postupu do dalšího kola.

Těšíme se na Vaše nominace i osobní setkání při slavnostním ocenění vítězných projektů.

Evropský den proti vloupání do obydlí 2021

Zavřít okna, pečlivě zamknout a klíče si odnést s sebou – to je výzva Evropského dne proti vloupání do obydlí, který letos připadá na 16. června. Objasněnost této trestné činnosti je vysoká, vyplatí se však vloupání předcházet a neriskovat poničení bytu, ztrátu věcí i pocitu bezpečí, běhání po úřadech, soudech a vyjednávání s pojišťovnou.

Pachatelé se do obydlí nejčastěji dostávají přes vstupní dveře, balkon a pootevřenými okny. Vloupat se přes mikro ventilaci trvá zloději kolem jedné minuty, otevření nezamčených bezpečnostních dveří pouhých 15 sekund.

 

I jednoduchá opatření mají velký smysl

Odradit zloděje můžete jednoduchými opatřeními, které vyžadují spíše váš čas a pečlivost než finanční výdaje. 

Základem je před odchodem:

 • zavřít všechna okna,
 • zamknout,
 • klíče nenechávat na místě.

Optimální ochranu poskytne obydlí kombinace mechanických a elektronických zabezpečovacích prostředků, jako jsou bezpečnostní zámky a dveře, okenní fólie a zarážky nebo alarm či kamerový systém napojený na mobilní telefon. Nepříliš nákladným, za to funkčním způsobem zajištění jsou spínací hodiny, které v nastavených časových intervalech rozsvítí v bytě světla, zapnou televizi. Pořídíte je v běžných hobbymarketech už od dvouset korun. 

Vhodný systém bezpečnostních prvků pro vaši domácnost je přínosné nastavit s odborníky. Pokud se však rozhodujete sami, zaměřte se výhradně na certifikované výrobky. Jejich seznam najdete například na webu Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

 

Dobré sousedské vztahy jsou k nezaplacení

I dobré sousedské vztahy pomáhají předcházet vloupání. Osvědčené je:

 • pečlivé zamykání vchodu a společných prostor
 • udržování přehledného, osvětleného prostoru před vchodem
 • vybírání pošty ze schránky, aby neupozorňovala, že nikdo není doma.

V blízkosti obydlí nenechávejte věci usnadňující zloději vniknutí do domu (žebříky, nářadí, tyče apod.).

Otevřenost vůči okolí má však své hranice – k vloupání často dochází proto, že fotky z dovolené na sociálních sítích upozorní zloděje na byt bez dohledu.

 

Přišli jste domů a něco není v pořádku? Volejte policii 158

Nevstupujte sami dovnitř, poničili byste stopy, případně ohrozili své zdraví, pokud by zloděj byl ještě uvnitř.

Dojde-li k vloupání, oceníte nejen dobré pojištění majetku, ale i předem připravený seznam cenných věcí, doplněný jejich fotografiemi. Pátrání po odcizených věcech se tím značně urychlí a zjednoduší. Některé věci (např. jízdní kola nebo kočárky) si můžete nechat bezplatně označit tzv. syntetickou DNA a zaregistrovat v mezinárodním registru. 

 

Více informací k zabezpečení obydlí najdete na webových stránkách stopvloupani.cz a v mobilní aplikaci Zabezpečte se

 

1-vecere-leto-2021.pdf - 01

1-vecere-leto-2021.pdf - 02

2-dovolena-leto-2021.pdf - 01

2-dovolena-leto-2021.pdf - 02

 

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech města Ostravy prostřednictvím asistentů prevence kriminality, to je cílem již desáté periody projektu.

Aktuálně je na území statutárního města Ostravy do projektu zařazeno 7 asistentů prevence kriminality (APK). Ti pracují pod vedením zkušeného mentora, který je vybrán z řad strážníků Městské policie Ostrava.

Cílem činnosti APK je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

Nezanedbatelná je rovněž role asistentů prevence kriminality v rámci pomoci občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy.

 

APK posílí aktivity protidrogové prevence

Součástí práce asistentů prevence kriminality je i vyhledávání volně pohozených a použitých injekčních stříkaček, které představují zdravotní riziko pro občany, především pro malé děti. Jenom v měsíci dubnu 2021 nalezli asistenti prevence kriminality na 17 místech města Ostravy celkem 85 ks těchto injekcí.

V rámci projektu budou asistenti prevence kriminality mimo jiné proškoleni i v problematice návykových látek. Díky těmto školením pak budou schopni komunikovat s uživateli návykových látek a nasměrovat je k organizacím, které jim mohou poskytnout potřebnou pomoc.

 

Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2021" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

MV ČR                      Městská policie Ostrava