Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Předvánoční čas je tradičně spojen s nakupováním. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskutečnilo dne 23. září jednání iniciované magistrátem města s ost­ravskými nákupními centry, kterým není lhostejné bezpečné nakupování a parkování jejich zákazníků. A právě preventivní informativní kampaně „Bezpečné nakupování a parkování 2016“ se v obchodních centrech zú­častní již tradičně Policie České repub­liky a Městské policie Ostrava ve spo­lupráci se studenty Střední odborné školy ochrany osob a majetku. Kampaň je pravidelně spojena s infostánkem, u kterého se občané dozvědí aktua­lity k problematice kapesních krádeží a vykrádání vozidel, s možností zhléd­nutí autentických rizikových situací při nákupech.

Přijďte se informovat v těchto termínech:

St 7.12. Albert Ostrava-Jih (15.00–17.30)
Ne 11.12. Futurum (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 14. 12. Tesco Poruba (15.00–17.30)
Ne 18. 12. Avion Shopping Park (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 21. 12. Forum Nová Karolina (14.00–17.00)

 

Nejlepší obranou je opatrnost a obezřetnost

Kapesní zloději si neberou dovolenou a dá se očekávat, že teď, před Vánocemi, budou ještě aktivnější. Jak se proti nim chránit? Tou nejlepší obranou je určitě opatrnost a obezřetnost. Zloděj nemusí mít vždy navrch. V hlášeních městských strážníků jsou různé případy. Třeba 11. listopadu se jeden z kapes­ních lapků pokusil využít chvíle, kdy se zákazník soustředil na výběr zboží. Cizí ruku v kapse své bundy starší muž naštěstí včas zaregistroval a začal se bránit. Po krátké strkanici se zloděj rozhodl lupu zbavit a peněženku od­hodil mezi regály. Muž tak o své věci nepřišel a zloděje zadrželi zasahující strážníci a předali ho Policii ČR.

 A co vy? Bude mít váš příběh se zlo­dějem šťastný konec? Pravděpodobně se vás takovýto scénář týkat nebude, pokud si vždy před nákupem položíte dvě základní otázky: Kde je má pe­něženka a mobilní telefon? Jsou věci v autě uschovány před nenechavými pohledy možných zlodějů? Pokud ano, máte většinou vyhráno! Závěrem možná ještě několik dobrých rad pro nakupování. Především mějte své věci neustále pod dohledem a neodkládejte je, zejména kabelky, kufříky a podobně, do nákupních vozíků. Peněženky, do­klady a další cennosti noste ve vnitř­ních kapsách oděvů. Snažte se neztrá­cet přehled o dění kolem vás. Dobrou prevencí je také nechodit sám, ale s ro­dinou nebo přáteli.

 

 Jak se chovat při parkování

Jsou to situace jak z amerického filmu, bohužel nedějí se na plátně a oběťmi jsme my. Stačí chvilka nepozornosti na parkovišti a přijdeme o část ná­kupu, kabelku, tašku s věcmi, které pro nás mají velkou cenu. Když rov­náme nákup do kufru, odněkud se vy­noří nenápadná postava, třeba i dítě, popadne první věc, která se mu na­mane, naskočí do přistaveného auta a než si uvědomíme, co se vlastně stalo, je pryč. Nebo nám sebere věci z auta, když nám výhled zakrývá víko od kufru. Ztráta bolí a nezůstává nám nic než bezmocný vztek.

Co dělat, aby se nám tohle nestalo? Stoprocentní záruku vám nedá ni­kdo, ale je několik pravidel, jejichž dodržování přinejmenším sníží ri­ziko. Především se je třeba i na par­kovišti věnovat svému okolí s vědo­mím, že osoby, které se dopouštějí krádeží, nejsou na první pohled ni­jak rozpoznatelné. Vozidlo je třeba mít vždy zamčené, a to i v době, kdy třeba jen jdeme vrátit nákupní vozík. Nenecháváme ve vozidle žádné věci, které by mohly zloděje lákat. Před ukládáním nákupu do kufru se vždy pozorně rozhlédněme, zda nás nesle­duje potenciální pachatel. Nedáváme si věci na sedadlo dříve, než si vyložíme nákup. Již při příjezdu na parkoviště zvažujeme, kde by bylo nejvhodnější zaparkovat. Bezpečnější jsou místa tzv. na očích. Pokud můžeme zvolit k par­kování parkoviště s instalovaným kamerovým systémem, učiňme tak. Dobrá je každá překážka, která stojí mezi námi a případnými nenechavci. Vždy je lepší opatrnost přehnat, než později litovat.

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde