Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Celá společnost by měla vnímat pomoc obětem trestných činů jako svou prioritu. Pro umocnění povědomí o této problematice byl den 22. února vyhlášen v roce 1990 Evropským dnem obětí, za čímž stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie.

Krizová intervence

Moravskoslezským jednotkám Policie ČR při pomoci obětem trestných činů a nejen jim – také například pozůstalým po obětech dopravních nehod, svědkům závažných trestných činů nebo pozůstalým po sebevraždách blízkých osob – pomáhá od roku 2010 speciální tým krizových interventů. V tomto týmu jsou zařazeni zkušení policisté nejrůznějších součástí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Vloni poskytli svou pomoc v 176 případech a pomohli 451 lidem. Oproti roku 2015 je patrný nárůst o 35 případů a celkem o 86 osob, kterým byla pomoc poskytnuta.

Nezbytnou součástí krizových interventů je výjezdové zavazadlo, které obsahuje nejrůznější prostředky, které mohou být nápomocné při poskytování tzv. prvotní pomoci obětem nebo pozůstalým. Mezi nejdůležitějšími jsou dětské hračky. Pro moravskoslezské policisty je od roku 2013 vyrábí odsouzení vězni ve Věznici Heřmanice v rámci pracovní terapie, která slouží k fixaci získaných dovedností a posílení psychiky vězňů. Tyto hračky společně s empatickým přístupem krizových interventů napomáhají k navázání kontaktu s dítětem nebo vytvoření časového prostoru ke krizové intervenci směrem k dospělým. Touto dobrou praxí a spoluprací se inspirovala i ostatní krajská ředitelství policie a ředitelé jiných věznic. (PČR)

Mají starost o potenciální oběti

 Ve snaze předcházet trestným činům se Městská policie Ostrava (MPO) zaměřuje také na možné oběti zlodějů, podvodníků a násilníků. Nejvíce cílí na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, mezi které se řadí děti, senioři a hendikepované osoby.

 Děti: Celoroční projekt městské policie financovaný městem pod názvem Nebudu obětí připravil dívky základních škol na možná bezpečnostní rizika, se kterými se mohou setkat. Školou povinná děvčata byla seznámena se zásadami bezpečného chování na ulici, preventisté a instruktoři jim navíc předvedli sebeobranné techniky využitelné při ochraně zdraví či života. Získané zkušenosti si žákyně vyzkoušely v „reálných“ modelových situacích.

 Senioři: Velký ohlas znovu zaznamenal projekt Senior jako posel prevence. Jeho cílem bylo předat seniorům informace, jak se nestat obětí. Jednotlivé etapy projektu byly realizovány formou přednášek, exkurzí a adaptačního pobytu. V rámci modelových situací měli senioři možnost nácviku sebeobranných technik za využití pomůcek a prostředků individuální obrany. Od psychologa si vyslechli přednášku na téma Podvodná jednání a pod jeho vedením si vyzkoušeli aplikaci asertivních technik při odmítání nabídek zboží a služeb. Součástí programu bylo získání informací o psychologickém traumatu obětí trestných činů a následné účinné pomoci.

Senioři a hendikepovaní: Stálicí při poskytování pomoci zvlášť zranitelným obětem jsou nouzová tlačítka. Šestašedesát nově zakoupených Senior linek z projektu Ostrava – Senior linka 2016, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a městem Ostravou, již plní svou úlohu. Projekt spočívající v zavedení nouzových tlačítek v bytech seniorů a hendikepovaných běží již více než 6 let. Za toto období byla tlačítka aktivována více než 1200krát. Ve zhruba 150 případech bylo nutné přivolat lékařskou pomoc, v šesti případech Policii ČR. Za zmínku stojí také montáže panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků pro seniory, kterých bylo loni nainstalováno 195 kusů.

 Bližší informace k Senior linkám, řetízkům a kukátkům získáte na tel. č. 720 735 125. (MPO)

 

Pomáhá i Probační a mediační služba

 Problematika obětí trestných činů a jejich práv je aktuální i u nás v Česku. V roce 2013 byl přijat zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., který upravuje práva a postavení obětí v trestním řízení. Díky zákonu mají oběti lepší možnosti domoci se svých práv a možnost být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Zákon mimo jiné

zajišťuje pro oběti možnost, aby podaly prohlášení o dopadech trestného činu na jejich život, kde mohou vyjádřit, co vše se následkem této události změnilo. Kromě dalších práv je zakotveno i právo na peněžitou pomoc od státu pro oběti, kterým bylo ublíženo na zdraví.

V Ostravě se už od roku 2013 setkává Tým pro oběti, jehož členy jsou zástupci Magistrátu města Ostravy, policie, státního zastupitelství, soudu, městské policie, Probační a mediační služby, nemocnic a nestátního neziskového sektoru. T ým se snaží spojovat všechny důležité aktéry, kteří se s problematikou obětí setkávají, a hledat možnosti, jak podpořit lidi, kteří se stali obětí trestné činnosti. V roce 2014 se členové týmu významně spolupodíleli na projektu Bezpečnější Ostrava, kdy se podařilo zvýšit informovanost občanů o jejich právech a možnostech pomoci.

Aktivity týmu jsou zaštítěny Probační a mediační službou, která je realizuje pod projektem "Proč zrovna já? II." Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. (PMS)

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde