Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Hřiště jsou otevřena veřejnosti převážně v období duben až říjen, a to v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Chod hřišť zajišťují dle konkrétních podmínek správci, sportovní asistenti či další personál. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality transfery městským obvodům a účelovými dotacemi organizacím.

Hřiště podpořená z rozpočtu města v rámci projektu Bezpečnější Ostrava jsou označena informačními tabulemi, jež jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde provozní řád daného hřiště a informace o provozní době.

Kde na Vás čekají

Mariánské Hory a Hulváky
● Hýbej se! (hřiště při ZŠ Gen. Janka)

Krásné Pole
● Provoz hřiště ZŠ a MŠ Družební

Poruba
● Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřských škol veřejnosti (MŠ Dětská; MŠ nám. B. Němcové; MŠ Sokolovská; MŠ Ukrajinská; MŠ V. Makovského)
● Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech ZŠ veřejnosti (ZŠ Komenského, ZŠ Porubská, ZŠ K. Pokorného, ZŠ Ukrajinská, ZŠ A. Hrdličky)
● Krch Off Skate Poruba

Lhotka
● Provoz hřišť škol a školských zařízení bezúplatně zpřístupněných pro veřejnost – správce hřiště

Michálkovice
● Hřiště pro veřejnost (ZŠ U Kříže; SDH Michálkovice)

Ostrava-Jih
● Hřiště I. (ZŠ Provaznická, ZŠ Březinova, ZŠ Chrjukinova)
● Hřiště II. (ZŠ Šeříková a MŠ Předškolní; ZŠ Srbská; ZŠ Kosmonautů 15)
● Hřiště III. (MŠ F. Formana; MŠ MUDr. E. Lukášové)
● Hřiště IV. (ZŠ Jugoslávská, ZŠ A. Kučery, ZŠ Mitušova 8 a 16, ZŠ Horymírova)
● Skate na Jihu
● Středisko volného času, Zábřeh, Gurťjevova 8
● FC Ostrava-Jih, Krasnoarmejců 26a

Moravská Ostrava a Přívoz
● Otevřená hřiště v MOaP II. (MŠ Varenská, MŠ Hornická, ZŠ Nádražní, ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční, ZŠ Zelená, ZŠ Ostrčilova)

Radvanice a Bartovice
● Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně (ZŠ Vrchlického, ZŠ Trnkovecká)

Plesná
● Rozšíření možnosti volnočasových aktivit (hřiště Plesná)

Proskovice
● Provoz víceúčelového hřiště otevřeného pro veřejnost v Proskovicích

Slezská Ostrava
● Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava (ZŠ Chrustova; ZŠ Bohumínská; ZŠ Pěší; hřiště Antošovická ul.)
● TJ Kunčičky, Polní Osada 86

Stará Bělá
● Správce hřiště

Svinov
● Hřiště Svinov

Vítkovice
● Prevence sportem na víceúčelovém hřišti v ulici Sirotčí

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde