Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené volné dny dětí, které je mohou někdy trávit bez dozoru dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného chování, která mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití tohoto období.

Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.

Bez rodičů doma

V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů, zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak vždy by měly využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělovat nikomu na so­ciálních sítích. Své kamarády by si měly zvát domů pouze se svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb dětí venku

Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně a neměly by je odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde se jich může zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší patnácti let. Samozřejmostí by mělo být také poučení dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně komunikace s cizími lidmi, případně přebírání jakýchkoliv dárků od neznámých osob.  Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli být ze strany dětí vždy informováni o tom, co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měly děti měnit jen s jejich svolením.

Pobyt u vody

Pokud mluvíme o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o -náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách dětí.

Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno, a u dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti jejich ratolestí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde