Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Průběh trestního řízení a jeho jednotlivé fáze:

OSA trestního řízení - kopie

 

S kým je možné se v trestním řízení setkat?

 Policie České republiky (PČR)

– přijímá trestní oznámení, podněty,
– prověřuje, zda se stal trestný čin a vyšetřuje tento čin.
 
Státní zastupitelství (SZ)
– přijímá trestní oznámení, podněty,
– vykonává dozor nad činností PČR,
– může věc vrátit k došetření policii nebo postoupit jinému orgánu,
– rozhoduje např. o zastavení, podmíněném zastavení nebo přerušení trestního stíhání, narovnání, u mladistvých o odstoupení od trestního řízení a výchovných opatřeních a o opatřeních u dětí mladších 15 let, o propuštění z vazby,
– nařizuje zadržení podezřelého, zadržení a sledování zásilky, odnětí věci,
– podává obžalobu k soudu.
 
Soud
– rozhoduje o vině a trestu,
– rozhoduje např. o odklonech, narovnání, u mladistvých o odstoupení od trestního řízení a výchovných opatřeních a o opatřeních u dětí mladších 15 let, uložení trestu trestním příkazem nebo rozsudkem,
– rozhoduje o opravných prostředcích (odpor, stížnost, odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení, ústavní stížnost),
– vydává příkaz k zatčení, nařizuje domovní prohlídku (prostor a pozemků), odposlech,
– rozhoduje o nároku poškozeného (oběti),
– rozhoduje o osvědčení u podmíněného zastavení trestního řízení a podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody,
– vykonává dozor nad výkonem trestu.
 
Vězeňská služba České republiky (VSČR)
– zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody,
– spravuje detenční zařízení,
– zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti,
– zajišťuje eskorty vězněných osob.
 
Probační a mediační služba České republiky (PMS)
– realizuje mediaci nebo restorativní konferenci,
– zprostředkovává jiné řešení konfliktu,
– předjednává alternativní tresty, připravuje podklady pro odklon,
– pracuje s oběťmi trestných činů,
– dohlíží na pachatele, kterému byla uložena náhrada vazby dohledem,
– vykonává probační činnosti dle pověření soudu (dohled probačního úředníka, výkon trestu obecně prospěšných prací, domácího vězení, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce),
– připravuje podklady pro podmíněné propuštění z výkonu trestu.
 
Organizace, které pomáhají lidem s trestní minulostí nebo v konfliktu se zákonem
– pomáhají lidem v průběhu trestního řízení a po skončení trestu v návratu do společnosti,
– poskytují podporu při hledání zaměstnání nebo rekvalifikace, bydlení, pomoc při řešení různých potíží jako jsou dluhy, vyřizování dokladů, návštěvy různých úřadů a institucí,
– některé nabízí i přechodné ubytování,
– navštěvují i odsouzené ve vězení a pomáhají jim připravit se na výstup,
– nejčastěji se jedná o poradny a azylové domy.
 
– Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna)
– Nová šance, z.s.
– Renarkon, o. p. s.
– RUBIKON Centrum, z.ú.
 
Organizace, které pomáhají lidem se závislostmi
– pomáhají lidem, kteří trpí různými závislostmi, především na drogách, alkoholu a hazardních hrách včetně automatů, a jejich blízkým,
– poskytují komplexní podporu a pomoc při abstinenci i snižování rizik při aktivním užívání či hraní,
– jedná se o poradny a terapeutická centra, terapeutické komunity, doléčovací centra a služby následné péče, svépomocné skupiny, kontaktní centra, terénní programy.
 
– ARKA CZ, z.s.
– Modrý kříž v České republice
– Renarkon, o. p. s. – má služby přímo pro osoby v konfliktu se zákonem a dochází i do vězení
 
Rodinné poradny, poradny pro mezilidské vztahy, krizová centra
– pomáhají rodinám, párům i jednotlivcům včetně dětí, kteří se nachází v zátěžové nebo nepříznivé situaci v oblasti rodinných a mezilidských vztahů,
– poskytují podporu při vztahových krizích, rozchodu partnerů, agresivitě ve vztazích, při krizích ve vztazích mezi rodičem a dítětem,
 
– Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. (středisko RODINA)
– Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Rodinná poradna, Krizové centrum pro děti a rodinu)
– Diecézní charita ostravsko-opavská (Poradenské a informační centrum – bezplatné terapeutické konzultace)
– Krizové centrum Ostrava, z.s.
– Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939
– Spolu pro rodinu, z.s. (Poradenské a mediační centrum)
 
Úřad práce České republiky (ÚP ČR)
– zprostředkovává zaměstnání,
– poskytuje možnost rekvalifikace,
– poskytuje dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
 
Úřady městských obvodů,
Magistrát města Ostravy
(sociální kurátor)
– poskytuje sociální poradenství a podporu při vyřizování běžných záležitostí (vyřizování dokladů, dávek, vyplňování formulářů, hledání bydlení, kontaktování rodiny, zprostředkování kontaktů na instituce a organizace a další).

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde