Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí trestných činů. Tento den nám připomíná, že každý trestný čin má nejen pachatele, ale i oběť, kterou se může stát kdokoli z nás. Upozorňuje na možnosti pomoci a podpory lidem, které taková situace zasáhne.

Právní ochranu zajišťuje zákon č. 45/2013 Sb., který upravuje práva a postavení obětí. Díky tomu mají lepší možnosti domoci se svých nároků a být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Kromě jiných je zde zakotveno i právo na peněžitou pomoc od státu obětem, kterým bylo ublíženo na zdraví, nebo možnost podat prohlášení, ve kterém mohou vyjádřit, jak čin zasáhl do jejich života. Zákon zaručuje vyšší ochranu takzvaným zvlášť zranitelným obětem, jako jsou děti, senioři nebo hendikepovaní.

Pomoc obětem trestných činů nabízí v Ostravě specializované poradny a krizová centra. První psychickou i praktickou pomoc bezprostředně po události poskytují již od roku 2010 krizoví interventi Policie ČR, která také na svých specializovaných pracovištích věnuje zvýšenou pozornost dětským obětem a obětem domácího násilí.

 

Stali jste se obětí trestného činu?

Nebojte se říct si o pomoc. Podrobné informace o pomoci obětem trestných činů a kontakty najdete zde.

 

 

 

 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde