Výzkumná a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o. zahájila realizaci inovativního projektu Podpora preventivních programů v Ostravě. Během tří let podpoří změnu přístupu k primární a sekundární prevenci sociálního selhávání rodin s dětmi.

Cílem projektu je podpořit organizace pracující s ohroženými rodinami a dětmi zlepšit, nebo zcela nově vytvořit programy či služby, které mají prokazatelný preventivní účinek. Pracovníci organizací se naučí analyzovat příčiny sociálních problémů a dále se zjištěními pracovat.

Do nastavování změn v programech a službách jsou zapojeni nejen pracovníci organizací, ale i rodiny samotné.

V deseti organizacích budou nejdříve zjišťovány příčiny problémů (analýza kořenových příčin). Poté budou vytvářeny nebo podstatně změněny stávající programy či služby (projektování) a zavedeny do praxe (implementace) s nezbytným vyhodnocováním jejich dopadu (evaluace). Zároveň budou vytvářeny podmínky pro prosazení systémových změn v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji (advokacie) s cílem posílit prevenci na úkor pozdě přicházejících zásahů.

 

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Místo realizace: Ostrava a Moravskoslezský kraj

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

SocioFactor s.r.o. je sociální firma s více než desetiletou tradicí zaměřená na aplikovaný výzkum a vzdělávání zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti.


OPZ barevné web malé