Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti.

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek.

„Mám velkou radost, že i v tomto náročném období opět můžeme Ostravanům nabídnout, a především také dětem, možnost bezpečně a kvalitně si zasportovat." řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Myslím, že tím potěšíme všechny, kdo museli poslední měsíce trávit doma bez pohybu. Děkuji všem správcům a asistentům, kteří údržbě a provozu hřišť věnují přes čtyřicet tisíc hodin ročně. Bez jejich nadšení by to nešlo."

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou nedílnou součástí rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2020 byl podpořen provoz 57 sportovišť 14 městským obvodům částkou ve výši 2 984 000 korun. Ostrava tak nabízí dětem, mládeži a široké veřejnosti co nejvíce prostoru k bezpečnému aktivnímu trávení volného času.

Hřiště podpořená z rozpočtu statutárního města jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Tabule jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde návštěvní řád daného hřiště i informace o provozní době.

Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete zde.