Na veřejný pořádek v ulicích města dohlíží i asistenti prevence kriminality (APK). APK jsou součástí Městské policie Ostrava od roku 2011. Působí především v sociálně vyloučených lokalitách a kolem ubytoven, pomáhají strážníkům při různých preventivních akcích, dohlížejí na bezpečnost dětí u přechodů pro chodce, v blízkosti škol nebo na dopravním hřišti, zapojují se do činnosti multidisciplinárních týmů v rizikových lokalitách

Pojďte se s nimi seznámit v reportáži regionální televize Polar! 

 

IMG 9481

 Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.