Statutární město Ostrava vyhlásilo dotační řízení v oblastech:

Žádosti lze podávat předepsaným způsobem v termínu od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

Podmínky a podrobné informace k dotačnímu řízení ke každé oblasti jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy.

Zde najdete rozcestník s informacemi o všech oblastech, na které město Ostrava poskytuje dotace.

Témata podpory jsou v souladu s cíli a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 – 2021 a 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v Podmínkách VŘ. Výběrové řízení není určeno městským obvodům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím města, ozbrojeným bezpečnostním sborům a jiným organizačním složkám státu.

 

Ostrava