Senioři patří mezi nejzranitelnější oběti domácího násilí. Až jedna pětina lidí nad 60 let má zkušenost s některou z forem týrání. Páchané příkoří se těžko rozpoznává i řeší, odehrává se skryto v rodinách, mezi blízkými lidmi. Jeho oběti se stydí přiznat pravdu, mají pocit selhání z výchovy svých dětí a vnuků, cítí se bezmocní a izolovaní, nemají se komu svěřit. Ovládá je strach, že zůstanou zcela bez pomoci, ztrácí důvěru ve své schopnosti. Stopy násilí jsou připisovány úrazům běžným ve vyšším věku.

Oběti doufají, že si jejich blízký uvědomí, jak zle se k nim chová, a sám přestane. Zkušenosti odborníků však ukazují, že opak je pravdou – násilí se stupňuje a stává surovějším, agresor stále více ovládá situaci.

Domácí násilí na seniorech web

Jak rozpoznat oběť domácího násilí?

Zpozorněte, pokud se u vašeho blízkého či známého objeví nevysvětlitelné změny chování a návyků, například 

 • stahuje se ze společenského života, přestává domů pouštět návštěvy, nebo se naopak dožaduje stálé přítomnosti další osoby, oddaluje návrat domů,
 • nekomunikativní, uzavřený, bojí se,
 • podvýživa, zanedbaná hygiena, neužívá předepsané léky,
 • mění stravovací návyky, nemá dostatečné zásoby jídla, nakupuje levnější potraviny,
 • chybí mu peníze, z bytu se ztrácí vybavení,
 • vyhýbá se hovoru o některých tématech, vyhýbavě odpovídá na dotazy, omlouvá chování agresora,
 • častá zranění – odřeniny, modřiny, zlomeniny,
 • objevují se projevy stresu a strachu – nespavost, nechutenství, zažívací potíže, bolesti hlavy, zad, zhoršení zdravotních potíží (neurologických, srdečních),
 • odmítá navštívit lékaře,
 • pokusy o únik: přitahuje pozornost ke svému zdravotnímu stavu, dožaduje se hospitalizace, mluví o vlastní smrti nebo sebevraždě,
 • z bytu se ozývá křik, hluk (posunování nábytku, nárazy, pády), hádky.

Senior autor foto Robert Kneschke web

Cítíte se v ohrožení? Je někdo ve vašem okolí obětí domácího násilí?

V Ostravě je široký výběr možností pomociTyto služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně (i anonymně). Neváhejte kontaktovat intervenční centrum, některou z poraden pro oběti, pro rodinu, občanskou nebo sociální. Kontakty najdete zde na našich stránkách. O pomoc se můžete obrátit i na sociální pracovníky úřadu městského obvodu nebo na svého lékaře.

NONSTOP pomoc poskytuje:

Krizové centrum Ostrava: Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice, tel. 596 110 882-3, 732 957 193, můžete sem přijít kdokoli ve dne i v noci (zastávka MHD Mírové náměstí).

Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939.

Bezplatné linky s celostátní působností:

Linka seniorů Elpida: 800 200 007.

Linka pomoci obětem: 116 006 (Bílý kruh bezpečí).

Pro zvýšení svého bezpečí můžete udělat i několik dalších kroků, které radí Policie ČR a odborníci na domácí násilí:

 • Uschovejte si u osoby, které věříte, náhradní klíče, důležité dokumenty a určitý peněžní obnos.
 • Schovávejte si všechny důkazy o fyzickém násilí a dalším bezpráví, které se vám děje, a to na bezpečném místě.
 • Domluvte si signál se sousedy, kdy mají zavolat policii.
 • Svěřte se někomu blízkému. Nestyďte se vyhledat pomoc odborníků.

Policie ČR může násilnou osobu vykázat ze společného obydlí až na 10 dní a poté může soud vykázání prodloužit až na několik měsíců.

Oběti trestné činnosti jsou chráněny speciálním zákonem. Dle tohoto zákona jsou senioři považováni za zvlášť zranitelné oběti, náleží jim zvláštní práva a vyšší míra ochrany. Více informací k domácímu násilí na seniorech z pohledu práva najdete i v tomto článku Nadačního fondu Paragraf.

 

Autentická svědectví obětí přináší i dokument České televize Z lásky nenávist 3 - Domácí násilí na seniorech

 

 

Město Ostrava dlouhodobě podporuje a rozšiřuje síť služeb pro oběti

K tématu domácího násilí na seniorech proto 3. září proběhlo úvodní setkání sociálních pracovníků, zástupců nemocnic, městské i státní policie, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací. Odborníci se shodli, že je nezbytné věnovat větší pozornost včasnému odhalování násilí na seniorech, zefektivnění vzájemné spolupráce a pomoci obětem. Výsledkem bude vytvoření praktického manuálu pro pomáhající profesionály, který na jednom místě propojí potřebné informace. Následně vznikne i příručka pro veřejnost. Jde o jednu z aktivit projektu města s názvem SOCIOPOINT, který od podzimu 2021 Ostravanům usnadní hledání pomoci při řešení jejich nepříznivé životní situace.

sociopoint logo