Každé desáté české dítě je ohroženo domácím násilím, jeho závažnými formami u nás podle statistik MPSV trpí až 2500 dětí ročně. Do Ostravy nyní přichází unikátní program práce s rodinami ohroženými násilím v blízkých vztazích.

Domácí násilí děti druhy

Jak se dětí dotýká domácí násilí?

Násilí mění atmosféru rodiny a vede ke ztrátě pocitu bezpečí a jistoty, jednoho ze základních předpokladů zdravého vývoje dítěte. V některých rodinách je přítomno od začátku nebo se objevuje v krizích, někde začíná až v době rozpadu rodiny. Násilí se neprojevuje jen fyzickými útoky, ale i psychickým tlakem.

Násilí je čin namířený proti druhému člověku s cílem mu ublížit, zastrašit ho nebo ponížit tak, aby jednal dle vůle násilníka a ne ze svého rozhodnutí. Podstatou je získání moci a nepřiměřené kontroly, násilí je nástrojem, jak toho dosáhnout.  

Dítě vždy prožívá silnou nejistotu a obavy o život a zdraví svých blízkých, obavy o budoucnost, cítí se spoluzodpovědným, někdy si situaci klade za vinu. Získává zkreslené představy o tom, jak mají blízké vztahy fungovat, neučí se konstruktivně řešit běžné životní situace, zvládat běžné konflikty. Zažívá ohrožení, se kterým se nedokáže v krátké době vyrovnávat. Začíná samo sebe vnímat jako méněcenného člověka, objevují se stavy úzkosti a pocity nedostatečnosti, což se následně projevuje v jeho chování k ostatním lidem.

Přemýšlíte, jestli je ve vaší rodině všechno v pořádku? Vyzkoušejte dvouminutový videotest:

Program Nechme dětem dětství

Negativní zkušenosti z dětství ovlivňují celý další život člověka a přenáší se do dalších generací. Na to reaguje nový program pomoci dětem a jejich blízkým žít život bez násilí Nechme dětem dětství, který v Ostravě od listopadu zahajuje Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Odborníci na situaci v rodině nahlíží očima dítěte-oběti, ale i dítěte-svědka násilného chování mezi jeho nejbližšími nebo dítěte-objektu rodičovského sporu. Rodiče jsou v programu nepostradatelnými partnery spolupráce, právě oni mohou pro své dítě obnovit bezpečné rodinné prostředí. Smyslem je nabídnout stejnou podporu všem zúčastněným – obětem i těm, kdo se násilí dopouštějí. To prokazatelně snižuje traumata vznikající v souvislosti s násilím. Dítě má právo na oba rodiče, a pokud je to jen trochu možné a bezpečné, mají v jeho životě oba zůstat.

Jako nejúčinnější forma podpory se ukazuje spolupráce více odborníků, kteří vedou násilím zasaženou rodinu za stejným cílem. Rodinám se proto v programu věnují vyškolení sociální pracovníci, terapeuti a psychologové pracující podle unikátní metodiky. Spolupráce je provázána i s orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií, soudem nebo intervenčním centrem pro oběti.

 „Odmítáme násilí jako takové. Každý z nás má právo zlobit se a vyjadřovat vztek, nikdo však nemá právo ubližovat druhým. Pomoc potřebují všichni – jak osoby, na kterých se někdo násilí dopouští, tak osoby, které se násilně chovají. Věřím, že tím dokážeme snížit riziko přenosu násilného chování do další generace,“ říká Veronika Gawlíková, koordinátorka programu Nechme dětem dětství.

Vznik specializovaného programu je možný díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem. Centrum sociálních služeb Ostrava také navázalo spolupráci s Centrem Locika, které je nositelem metodiky specializovaného programu Dětství bez násilí.

„Realizaci programu vnímáme jako velmi přínosnou. Reaguje na dlouhodobou potřebu práce s celým rodinným systémem zasaženým domácím násilím a poskytuje odbornou pomoc dětem vyrůstajícím v tomto prostředí,“ zhodnotila vedoucí Intervenčního centra Ostrava Lucie Paprsteinová. Centrum se v Ostravě zaměřuje na odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím od roku 2007.

 Ke stažení: Leták programu Nechme dětem dětství pro odbornou veřejnost

 

Trápí vás násilí v rodině? Jsou situace, které člověk nezvládne vyřešit sám. Řekněte si o pomoc!

Domácí násilí děti foto4

Pomoc v Ostravě:

  • Nechme dětem dětství, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: tel. 774 789 810, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Krizové centrum pro děti a rodinu, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: tel. 778 111 281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Intervenční centrum pro oběti domácího násilí, Bílý kruh bezpečí: tel. 739 449 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NONSTOP a bezplatně:

Webové stránky:

  • Neodkládej to, bezplatné anonymní webináře o domácím násilí vytvořené odborníky.
  • Mlčení bolí, kampaň Asociace intervenčních center.

Mobilní aplikace:

  • Bright Sky, mobilní aplikace pro odhalení domácího násilí.
  • Nepanikař, mobilní aplikace první pomoci při psychických potížích.

 

Chcete se tématu domácího násilí na dětech dozvědět ještě více?

 

Město Ostrava podporuje aktivity na pomoc obětem domácího násilí

Rozvoj aktivit k prevenci domácího násilí je jedním ze strategických cílů města Ostravy, který se promítá do 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 i Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021.