Nové velkoformátové monitory a výkonné počítače zkvalitnily práci strážníků na 7 dohledových pracovištích městské policie v nejexponovanějších částech Ostravy. Umožní strážníkům lépe a rychleji rozpoznat ohrožující situace a tím zvýšit bezpečí Ostravanů. Výstupy z kamer využívají kromě strážníků i další složky integrovaného záchranného systému – policie, hasiči i záchranná služba.

Modernizace proběhla na 7 z 9 dohledových pracovišť kamerového systému městské policie. Původní technologie přestala dostačovat stále se zvyšujícímu počtu kamer i jejich zlepšujícím se technickým parametrům. Městský kamerový monitorovací systém Ostravy nyní tvoří více než 700 kamer, jejich počet se stále zvyšuje.

Díky zlepšení technologií se o 26 % zvýšil počet zákroků provedených na základě výstupů z kamer oproti předchozímu roku, i když modernizace byla dokončena až v srpnu 2020.
Modernizovaná pracoviště však slouží nejen k zabezpečování veřejného pořádku a důkazů. Záběry jsou využívány i k rychlému zásahu při zdravotních obtížích občanů, řešení aktuální dopravní situace, poruch signalizace a veřejného osvětlení, odhalování podezřelých předmětů, hledaných osob i záškoláků nebo monitoringu práce samotných strážníků.

Před samotným zahájením akce zjišťovali strážníci-okrskáři názory obyvatel dotčených míst

  kamery červený text   kamery zelený text   kamery zelený rozříření

Na pracovištích byly instalovány profesionální monitory pro nepřetržitý provoz, které dokáží zobrazovat větší množství detailů snímaných kamerami a maximálně tak využít jejich rozlišení. Vyměněny byly i počítače, kterými se obraz z kamer zpracovává. Zvýšila se tím kvalita záznamů a tedy i jejich využitelnost, snížila se spotřeba elektrické energie a náklady na provoz pracovišť. Strážníci sledují a vyhodnocují záběry na monitorech nepřetržitě, práci jim proto usnadňují i nové ovládací klávesnice.

Modernizace proběhla na pracovištích:

  • služebna Lidická, Vítkovice,
  • integrované bezpečnostní centrum Nemocniční, Moravská Ostrava,
  • integrované výjezdové centrum Martinovská, Poruba,
  • služebna Zámecká, Moravská Ostrava,
  • služebna Nádražní, Přívoz,
  • integrované výjezdové centrum Kaminského, Nová Bělá,
  • integrované výjezdové centrum Československé armády, Slezská Ostrava.

Akce Ostrava – Modernizace dohledových pracovišť kamerového systému byla financována z prostředků Ministerstva vnitra a statutárního města Ostravy v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 – II. kolo.

MV ČR            MPO