Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava přijímá do 15. února 2021 přihlášky do výběrového řízení na pozici Asistent prevence kriminality.

Kdo jsou a co dělají asistenti prevence kriminality (APK)?

  • Nejčastěji komunikují s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách a kolem ubytoven – motivují je k dodržování veřejného pořádku, řeší přestupkové jednání občanů, případně jim předávají kontakty a informace o činnosti veřejných služeb, úřadů a sdělují základní informace, jak řešit různé životní situace.
  • Monitorují situaci v rizikových lokalitách.
  • Pomáhají strážníkům při různých preventivních akcích.
  • Dohlížejí na bezpečnost dětí u přechodů pro chodce, v blízkosti škol nebo na dopravním hřišti.
  • Podrobný popis činnosti najdete zde

O asistentech a jejich pozici v systému Městské policie Ostrava se více dozvíte zde na stránkách městské policie. Sami asistenti o své práci mluví ve videoreportáži televize Polar.

APK v Ostravě působí už 10 let, od roku 2011.

Zaujala vás práce APK? Přihlaste se do 15. 2. 2021 do výběrového řízení!

Hledáme uchazeče, kteří

  • chtějí působit v oblasti prevence kriminality,
  • mají kladný vztah k bezpečnostním složkám,
  • jsou bezúhonní,
  • mají dobré komunikační dovednosti,
  • umí předcházet konfliktním situacím.

Předpokládaný nástup v březnu 2021.

Formuláře s přihláškou a všechny potřebné informace k pracovní pozici i výběrovému řízení najdete zde na stránkách městské policie

 

Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.