V jarním období tradičně přibývá nálezů použitých injekčních stříkaček či jehel na veřejných prostranstvích. Objevují se ty v zimě ukryté pod sněhem a s teplejším počasím přibývají nové. Najít na zemi stříkačku je nepříjemný zážitek, zejména pro rodiče s dítětem nebo pejskaře.

Představa použitých injekčních setů, případně samostatné jehly nebo stříkačky (dále jen „stříkačky") vyvolává mezi lidmi obavy z přenosu infekčních nemocí, posilované i opakovaně rozšiřovanými falešnými zprávami, tzv. hoaxy. O tom však více na konci článku.

Jak se zachovat při nálezu stříkačky?

Nalezené stříkačky se nikdy nedotýkejte.
Stříkačku nezahazujte do odpadkového koše ani popelnice (mohli by se o ni poranit pracovníci úklidu nebo třídící linky).
Zavolejte městskou policii 156.
Postupujte dle pokynů dispečera.

Víte o místech, kde se často povalují použité stříkačky? Dejte nám vědět na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 210421 sběr stříkaček

Jak je to s použitými stříkačkami v Ostravě?

Největší počet zajištěných stříkaček zachytí pracovníci tzv. výměnného programu, a to až 98 % oproti počtu nálezů na ulici. Výměnný program hraje významnou úlohu ve zvýšení bezpečnosti Ostravanů. Spočívá ve výměně použité stříkačky za novou, vždy však pouze 1 použitý kus za 1 kus sterilní. Snižuje se tím nejen riziko přenosu infekčních onemocnění nebo poranění odhozenou stříkačkou – odborní pracovníci totiž souběžně uživatele drog vedou k zodpovědnějšímu chování, mohou mu zprostředkovat zdravotní péči nebo odvykání závislosti. Výměnný program v Ostravě realizují pracovníci terénního programu a kontaktního centra organizace Renarkon, o.p.s. Terénní pracovníci se pohybují po celém městě a díky tomu včas rozpoznávají i vznikající riziková místa.

Zbývající cca 2 % evidovaných použitých stříkaček připadá na nálezy sesbírané strážníky Městské policie Ostrava. Strážníci jsou proškoleni ve sběru, uložení a manipulaci s nebezpečným materiálem. O odhozených stříkačkách se dozvídají díky pozornosti a ohleduplnosti občanů. Mezi ohlašovateli bývají i děti, které se postup naučily při besedách městské policie. Strážníci nalezenou stříkačku bezpečně odstraní a místo nálezu dezinfikují. Pokud je nalezena v blízkosti hřiště, upozorní i jeho provozovatele.
Strážníci pořádají i speciální akce Jehla, které se cíleně zaměřují na hledání odhozených stříkaček.

Na nálezech použitých stříkaček a jejich bezpečném odstranění se podílejí například i pracovníci technických služeb při údržbě a úklidu veřejných prostor.

V roce 2020 o třetinu poklesl počet nalezených stříkaček přímo v ulicích města ve srovnání s rokem předešlým. Zároveň počet stříkaček vyměněných specializovanými pracovníky poklesl jen mírně – o necelých 12 %.

Veškerý shromážděný materiál je zaevidován, bezpečně uskladněn ve speciálních kontejnerech a následně zlikvidován ve specializované spalovně.

 

Hoaxy o injekčních stříkačkách

Čas od času se internetem začnou šířit „zaručené" zprávy o někom, kdo si na veřejném místě sedl na sedadlo s nenápadně zapíchnutou jehlou a nakazil se tak infekční nemocí. Jedná se o tzv. řetězové e-maily nebo příspěvky na sociálních sítích, jejich součástí je naléhavá výzva k šíření mezi co nejvíc lidí. Tyto zprávy se u nás objevují už 20 let. Je prakticky nemožné umístit jehlu hrotem nahoru (při manipulaci by se zlomila) navíc většina užívaných jehel je pevně spojena se stříkačkou (tzv. inzulinky). Náhodné usednutí na zapíchnutou jehlu je tedy nepravděpodobné.

 

Více informací o protidrogové prevenci a její smyluplnosti najdete na webu Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

 

Město Ostrava podporuje činnost 5 organizací, jejichž nabídka pokrývá celý komplex služeb pro předcházení, léčbu závislostí i úspěšné zapojení se zpět do společnosti.