Vybraná hřiště v areálech škol, školek, středisek volného času a na dalších veřejných místech jsou opět přístupná veřejnosti. Děti i dospělí si zde mohou zasportovat v bezpečném prostředí. Hřiště jsou udržována správci a některá nabízí i možnost zapůjčení sportovních pomůcek.

Hřiště jsou otevřena převážně od dubna do října v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách.

V nabídce jsou kromě klasických sportovišť i dopravní hřiště nebo skateparky.

Hřiště podpořená z rozpočtu města jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na tabulích jsou uvedeny informace o provozní době i návštěvní řád.

Seznam hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost najdete zde na našem webu.

Hřiště veřejnost banner obdélník fotbal web

Jejich chod zajišťují správci, sportovní asistenti a další personál tak, aby byla bezpečná a čistá, s pestrou nabídkou možností pohybu. Personál ročně provozu hřišť věnuje více než 46 000 hodin. 

Podpora hřišť otevřených veřejnosti je na území Ostravy dlouhodobá. Je nedílnou součástí rozvoje kvality života a bezpečnosti ve městě. Provoz hřišť je financován v rámci dotačního programu města v oblasti podpory prevence kriminality formou transferů městským obvodům. V roce 2021 je podpořeno fungování 60 sportovišť 16 městským obvodům částkou ve výši 3 196 000 korun. I přes nezbytné finanční úspory města z důvodu pandemie covid-19 je to více než loni, přibylo i podpořených hřišť – nově se zapojil městský obvod Nová Ves. Ostrava tak nabízí široké veřejnosti prostor k bezpečnému aktivnímu trávení volného času.