V Ostravě vznikají kvalitní a efektivní projekty z oblasti prevence kriminality. Rozhodli jsme se proto zapojit neúspěšnější z nich do soutěží vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR a vyzýváme vás tímto k nominaci projektů.

 

Projekty nominujte do 13. 7. 2021 elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Realizátoři oceněných projektů se mohou těšit na:

  • nominaci do krajského (případně i celostátního) kola
  • slavnostní setkání a osobní poděkování náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., který převzal nad městským kolem soutěže záštitu
  • publicitu projektu a jeho výsledků v médiích města

 

Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie

Smyslem soutěže je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu, podpora výměny zkušeností a dobré praxe.
Může se jednat například o reakci na nové typy jednání v již existujících problematikách, jejich zvýšený či závažnější výskyt (rizikové chování na internetu, domácí násilí, podvody se zdravotnickým materiálem, šíření nakažlivé nemoci apod.), přizpůsobení aktivit protiepidemickým opatřením, inovativní způsoby práce.
Kritéria výběru projektu k nominaci:

  • klade důraz na multioborovou spolupráci
  • uplatňuje komplexní přístup k řešení problematiky
  • je udržitelný a pokud možno přenositelný do dalších lokalit

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie ČR, středisko Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na místní úrovni.

 

Evropská cena prevence kriminality pro rok 2021 (ECPA) na téma Šikana a násilí mezi nezletilými

Cena bude letos udělena projektům z oblasti prevence násilí mezi mládeží, se zvláštním zaměřením na detekci a následné zjišťování jeho rozsahu s cílem předcházet vzniku a/nebo snižovat strach z kriminality v dané tematické oblasti.
Kritéria výběru projektu k nominaci:

  • byl vyhodnocen a dosáhl většiny nebo všech svých vytyčených cílů
  • je inovativní, využívá nových metod či postupů
  • je, pokud možno, založen na spolupráci mezi partnery
  • je možné jej aplikovat i v dalších evropských státech

Při výběru projektů bude důraz kladen na vyhodnocení dopadů a efektivity nominovaného projektu.

Cena každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU k vyhlášenému tématu. Vítězné projekty z mezinárodního finále získají 10 000 EUR a další ceny. Oceněny budou také tři nejlepší projekty národního kola.

Do soutěže mohou být nominovány projekty, jejichž realizátorem je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, útvar Policie ČR, středisko Probační a mediační služby nebo právnická osoba věnující se prevenci kriminality na místní úrovni.

 

Nominované projekty mohou jako příklady dobré praxe pomoci i v budoucnu. Neváhejte se proto s námi podělit!

Vyhrazujeme si právo nevybrat žádný z nominovaných projektů k postupu do dalšího kola.

Těšíme se na Vaše nominace i osobní setkání při slavnostním ocenění vítězných projektů.