Zajímá vás, co je to restorativní justice? Chcete se dozvědět více o moderním konceptu trestněprávní politiky, který hledá účinné řešení kriminality, cestu ke spravedlnosti a nápravu újmy? Přijďte se setkat s terénními pracovníky Probační a mediační služby v rámci Týdne restorativní justice:

V pátek 26. 11. 2021 od 9:00 do 15:00 hodin před vchodem do Avion shopping parku.

Více informací k aktivitám v rámci Týdne restorativní justice ale i o restorativní justici samotné najdete zde

 

2021 trj 001 var b