Seznamte se s analýzou majetkové trestné činnosti za první pololetí roku 2011 z pohledu Policie České republiky.

analyza majetkove trestne cinnostiV období leden až červen roku 2011 bylo spácháno 6404 majetkových trestných činů což je 72,21% z celkové kriminality za toto období v Ostravě. Při srovnání se stejným obdobím roku 2010 zaznamenáváme meziroční pokles v roce 2011 o 8,21%.

Majetkovou trestnou činnost lze rozdělit na krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkovou trestnou činnost. Podíl takto rozdělených kategorií majetkové kriminality na celkové zjištěné majetkové kriminalitě je znázorněn následujícím grafem.Nejvíce se na majetkové trestné činnosti podílí 67,82% krádeže prosté 4343 tr. činů. U krádeží prostých sledujeme meziroční pokles o 11,11% .

Nejčastějším trestným činem u krádeží prostých je krádež věcí z automobilu (1625 tr. činů), následují krádeže na osobách (695 tr. činů).

Krádeže vloupáním 1468 tr. činů se podílí na majetkové trestné činnosti 22,92% a také u tohoto druhu majetkové trestné činnosti sledujeme meziroční pokles o 5,17%.

Nejčastějším trestným činem u krádeží vloupáním jsou krádeže vloupáním do jiných objektů (1006 tr. činů), následují krádeže vloupáním do obchodů (161 tr. činů) a do bytů (125 tr. činů).

593 ostatních majetkových trestných činů se na majetkové trestné činnosti podílí 9,26%.Zde naopak sledujeme meziroční nárůst o 9,21% oproti stejnému období roku 2010.

Nejčastějším trestným činem u ostatních majetkových trestných činů je především poškozování cizí věci (409 tr. činů) a podvod (129 tr. činů).

Na objasněné majetkové kriminalitě se významně podíleli recidivisté, kteří se dopustili 92,16 % spáchaných majetkových trestných činů. Pachatelé do 17 let věku byli zjištěni v 7,84 % případů.

Celkově je u majetkové trestné činnosti za období leden až červen tohoto roku zaznamenán v Ostravě meziroční pokles oproti stejnému období roku 2010 a to o 573 trestných činů, tedy o 8,21%.

 

por. Ing. Tomáš Vlačiha

komisař MŘP Ostrava