Městská policie Ostrava pořádá v budově střediska vzdělávání a volnočasových aktivit na Hlubinské ulici č. p. 6 (poblíž tramvajové zastávky Důl Hlubina) kurzy pro veřejnost. V kurzech se můžete dozvědět praktické informace jak chránit sebe, svou rodinu a svůj majetek, informace o projektu „Bezpečnější Ostrava" a hlavně absolvovat praktickou výuku základů sebeobrany v tělocvičně. Kurzy probíhají vždy poslední středu v měsíci. Účastníci obdrží příručku občana Bezpečnější Ostravy.

Témata kurzů v roce 2013

Leden
Městská policie Ostrava občanům.

Únor
Krok za krokem při dopravní nehodě.

Březen
Domácí lékař – zásady první pomoci.

Duben
Kdo je připraven, není okraden – prevence krádeží na osobě.

Květen
Co se děje za zdí? Pomoc obětem domácího násilí.

Červen
(Ne)bezpečný internet

Září
Tvůj dům – tvůj hrad. Zabezpečení domu a bytu.

Říjen
Žiji na ulici – bezdomovectví a jeho prevence.

Listopad
Vaše děti, naše budoucnost – sebepoškozování.