Městská policie Ostrava spustila od září nabídku nalezených a odchycených psů na facebooku. Adresa je: https://www.facebook.com/utulekostrava.

Naší snahou je zvýšit šanci na umístění útulkových psů do nových rodin. Přestože se snažíme, aby pobyt psů v útulku byl co nejméně stresující, jen málokomu by se líbilo být zavřený v kotci s další stovkou jiných jedinců. To co tito psi potřebují je především láska a péče jednoho člověka či rodiny, která bude věnována pouze jemu. Naši zaměstnanci se musí starat o všechny psy a na osobní dlouhodobý přístup ke každému jedinci není zcela možný. Čím více psů se nám proto podaří umístit do náhradní péče, která bude naplňovat jejich potřeby, tím víc budeme spokojeni.

Zájemci o psa si tak mohou dnes vybrat i přes facebook.

Rádi přijmeme i připomínky k této nabídce, která se na jejich základě může upravovat tak, aby co nejvíce vyhovovala uživatelům a poskytla jim o vybraném pejskovi maximum informací.