Odborná diskuze ke kybernetické bezpečnosti při školní výuce.

Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak snížit rizika při používání digitálních technologií, kam nasměrovat svou pozornost při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání? O tom hovořili odborníci v diskuzi, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Diskuzi odborníků najdete na připravených videích:

Pro rodiče a jejich spolupráci se školou

 

 

Pro učitele a ředitele škol

 

 

Chcete zlepšit své znalosti a dovednosti kybernetické bezpečnosti?

NÚKIB pro vás připravil on-line kurz Bezpečně v kyber!

 

Podbornosti o proběhlé akci a další odkazy najdete v tiskové zprávě Policie ČR

Devítidenní informační kampaň, kterou jsme se připojili ke Dni bezpečnějšího internetu proběhla na našem facebookovém profilu Prevence kriminality města Ostravy

Přinesli jsme informace k rizikovým situacím, se kterými se lidé na internetu setkávají nejčastěji. I statistiky návštěvnosti naší stránky ukazují, že jsme vybrali témata, o které lidi zajímají.

 

Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 fotky   Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 hacknuty-fb  Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 heslo  Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 ikana  Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 nevhodny-obsah  Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 phishing  Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 seznamka  Bezpenj-kyberprostor DBI 2021 sms

Přidejte se k nám, ať vám další kampaň neunikne!

 

Den bezpečnějšího internetu se připomíná druhé úterý v únoru už od roku 2004 a jen v loňském roce se do něj zapojilo 170 zemí po celém světě. Zapojit se mohou nejen organizace, které se věnují bezpečnosti, prevenci, vzdělávání nebo intervenci na internetu, ale i státní instituce, děti, rodiče a mnoho dalších. Cílem je propagovat bezpečné a pozitivní využívání digitálních technologií, zejména u dětí a mladých lidí. 

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava přijímá do 15. února 2021 přihlášky do výběrového řízení na pozici Asistent prevence kriminality.

Kdo jsou a co dělají asistenti prevence kriminality (APK)?

 • Nejčastěji komunikují s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách a kolem ubytoven – motivují je k dodržování veřejného pořádku, řeší přestupkové jednání občanů, případně jim předávají kontakty a informace o činnosti veřejných služeb, úřadů a sdělují základní informace, jak řešit různé životní situace.
 • Monitorují situaci v rizikových lokalitách.
 • Pomáhají strážníkům při různých preventivních akcích.
 • Dohlížejí na bezpečnost dětí u přechodů pro chodce, v blízkosti škol nebo na dopravním hřišti.
 • Podrobný popis činnosti najdete zde

O asistentech a jejich pozici v systému Městské policie Ostrava se více dozvíte zde na stránkách městské policie. Sami asistenti o své práci mluví ve videoreportáži televize Polar.

APK v Ostravě působí už 10 let, od roku 2011.

Zaujala vás práce APK? Přihlaste se do 15. 2. 2021 do výběrového řízení!

Hledáme uchazeče, kteří

 • chtějí působit v oblasti prevence kriminality,
 • mají kladný vztah k bezpečnostním složkám,
 • jsou bezúhonní,
 • mají dobré komunikační dovednosti,
 • umí předcházet konfliktním situacím.

Předpokládaný nástup v březnu 2021.

Formuláře s přihláškou a všechny potřebné informace k pracovní pozici i výběrovému řízení najdete zde na stránkách městské policie

 

Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

 

Recovery kouč Ostrava Renarkon Klub Absolvent

Město Ostrava v loňském roce podpořilo rozšíření služeb pro občany, kteří se rozhodli zbavit své závislosti na alkoholu nebo drogách, prošli úspěšně léčbou a vracejí se do běžného života. Pomáhají jim v tom nejen terapeuti a sociální pracovníci, ale i lidé, kteří podobnou zkušenost sami prožili.

Recovery koučové

Novinkou v Ostravě je recovery koučink. Certifikovaný recovery kouč – „průvodce zotavením" má svou vlastní zkušenost se závislostí. Díky ní a odbornému výcviku pomáhá druhým na cestě k jejich zdravému životu. První ostravští recovery koučové mají své zázemí v Klubu Absolvent. 

Klub Absolvent

Klub Absolvent působí v Ostravě už 19 let. Pracuje pod hlavičkou společnosti Renarkon, o. p. s. Klub nabízí lidem, kteří úspěšně prošli procesem úzdravy, i jejich blízkým možnost vzájemné i odborné podpory v životě po léčbě. Setkání klubu jsou místem vzájemného předávání zkušeností, posilování se v udržení zdravějšího životního stylu a snížení rizika recidivy, posilování osobního růstu a žádoucích sociálních dovedností a podpory lidí, kteří jsou ve fázi léčby. Scházejí se zde také svépomocné skupiny, třeba matky dětí se závislostmi. 

 

Další podpora města směřovala ke zlepšení technického vybavení odborníků, kteří v náročném období protipandemických opatření začali nabízet své služby potřebným formou online setkávání.

Potřebujete pomoc?

Najděte ji v katalogu sociálních služeb na webovém portálu socialnisluzby.ostrava.cz.

 

Ilustrační foto © Photographee.eu Adobe Stock

Nové velkoformátové monitory a výkonné počítače zkvalitnily práci strážníků na 7 dohledových pracovištích městské policie v nejexponovanějších částech Ostravy. Umožní strážníkům lépe a rychleji rozpoznat ohrožující situace a tím zvýšit bezpečí Ostravanů. Výstupy z kamer využívají kromě strážníků i další složky integrovaného záchranného systému – policie, hasiči i záchranná služba.

Modernizace proběhla na 7 z 9 dohledových pracovišť kamerového systému městské policie. Původní technologie přestala dostačovat stále se zvyšujícímu počtu kamer i jejich zlepšujícím se technickým parametrům. Městský kamerový monitorovací systém Ostravy nyní tvoří více než 700 kamer, jejich počet se stále zvyšuje.

Díky zlepšení technologií se o 26 % zvýšil počet zákroků provedených na základě výstupů z kamer oproti předchozímu roku, i když modernizace byla dokončena až v srpnu 2020.
Modernizovaná pracoviště však slouží nejen k zabezpečování veřejného pořádku a důkazů. Záběry jsou využívány i k rychlému zásahu při zdravotních obtížích občanů, řešení aktuální dopravní situace, poruch signalizace a veřejného osvětlení, odhalování podezřelých předmětů, hledaných osob i záškoláků nebo monitoringu práce samotných strážníků.

Před samotným zahájením akce zjišťovali strážníci-okrskáři názory obyvatel dotčených míst

  kamery červený text   kamery zelený text   kamery zelený rozříření

Na pracovištích byly instalovány profesionální monitory pro nepřetržitý provoz, které dokáží zobrazovat větší množství detailů snímaných kamerami a maximálně tak využít jejich rozlišení. Vyměněny byly i počítače, kterými se obraz z kamer zpracovává. Zvýšila se tím kvalita záznamů a tedy i jejich využitelnost, snížila se spotřeba elektrické energie a náklady na provoz pracovišť. Strážníci sledují a vyhodnocují záběry na monitorech nepřetržitě, práci jim proto usnadňují i nové ovládací klávesnice.

Modernizace proběhla na pracovištích:

 • služebna Lidická, Vítkovice,
 • integrované bezpečnostní centrum Nemocniční, Moravská Ostrava,
 • integrované výjezdové centrum Martinovská, Poruba,
 • služebna Zámecká, Moravská Ostrava,
 • služebna Nádražní, Přívoz,
 • integrované výjezdové centrum Kaminského, Nová Bělá,
 • integrované výjezdové centrum Československé armády, Slezská Ostrava.

Akce Ostrava – Modernizace dohledových pracovišť kamerového systému byla financována z prostředků Ministerstva vnitra a statutárního města Ostravy v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 – II. kolo.

MV ČR            MPO

Strážníci Městské policie Ostrava nabídli Ostravanům i v letošním roce možnost označení jízdních kol, koloběžek, invalidních vozíků, chodítek nebo dětských kočárků syntetickou DNA. Značení je bezplatné a součástí je i registrace označené věci. V období od 23. června do 13. října proběhlo celkem 16 akcí pro veřejnost na 6 místech u ostravských cyklostezek:

 • Poruba – Hlavní třída,
 • Hrabová u splavu,
 • Bělský les u restaurace Dakota,
 • Slezská Ostrava u Hradní lávky,
 • Moravská Ostrava – Komenského sady,
 • Třebovice u lávky přes Opavu.

Celkem bylo v letošním roce označeno 430 jízdních prostředků a 5 kompenzačních pomůcek. Od roku 2013 strážníci v Ostravě označili celkem 4 143 jízdních prostředků a 200 kompenzačních pomůcek. 

Hlavním cílem je motivovat Ostravany ke zvýšení ochrany jejich majetku a seznámit je s tímto efektivním bezpečnostním prostředkem. Syntetickou DNA je možné nechat označit a zaregistrovat jízdní prostředky, jako jsou kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky, nebo kompenzační pomůcky, tedy invalidní vozíky, chodítka, elektorskútry, lehotříkolky, schodolezy apod., ale také dětské kočárky a další předmětyZnačení odrazuje pachatele od krádeže anebo usnadní policii ukradenou věc najít.

Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je jeden z nejmodernějších prvků tzv. situační prevence – ochrany majetku před zcizením nebo poškozením. V Ostravě je tato metoda využívána městskou policií od roku 2013 k prevenci majetkové trestné činnosti a je využívána Policií České republiky k identifikaci odcizených předmětů.

 

Projekt ID 0008/20 Ostrava – Značení syntetickou DNA 2020 je financován z prostředků Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 Ministerstva vnitra a z prostředků statutárního města Ostravy.

 

MV ČR             Ostrava

Domácí násilí na dětech. Program Nechme dětem dětství. Ostrava

Každé desáté české dítě je ohroženo domácím násilím, jeho závažnými formami u nás podle statistik MPSV trpí až 2500 dětí ročně. Do Ostravy nyní přichází unikátní program práce s rodinami ohroženými násilím v blízkých vztazích.

Domácí násilí děti druhy

Jak se dětí dotýká domácí násilí?

Násilí mění atmosféru rodiny a vede ke ztrátě pocitu bezpečí a jistoty, jednoho ze základních předpokladů zdravého vývoje dítěte. V některých rodinách je přítomno od začátku nebo se objevuje v krizích, někde začíná až v době rozpadu rodiny. Násilí se neprojevuje jen fyzickými útoky, ale i psychickým tlakem.

Násilí je čin namířený proti druhému člověku s cílem mu ublížit, zastrašit ho nebo ponížit tak, aby jednal dle vůle násilníka a ne ze svého rozhodnutí. Podstatou je získání moci a nepřiměřené kontroly, násilí je nástrojem, jak toho dosáhnout.  

Dítě vždy prožívá silnou nejistotu a obavy o život a zdraví svých blízkých, obavy o budoucnost, cítí se spoluzodpovědným, někdy si situaci klade za vinu. Získává zkreslené představy o tom, jak mají blízké vztahy fungovat, neučí se konstruktivně řešit běžné životní situace, zvládat běžné konflikty. Zažívá ohrožení, se kterým se nedokáže v krátké době vyrovnávat. Začíná samo sebe vnímat jako méněcenného člověka, objevují se stavy úzkosti a pocity nedostatečnosti, což se následně projevuje v jeho chování k ostatním lidem.

Přemýšlíte, jestli je ve vaší rodině všechno v pořádku? Vyzkoušejte dvouminutový videotest:

Program Nechme dětem dětství

Negativní zkušenosti z dětství ovlivňují celý další život člověka a přenáší se do dalších generací. Na to reaguje nový program pomoci dětem a jejich blízkým žít život bez násilí Nechme dětem dětství, který v Ostravě od listopadu zahajuje Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Odborníci na situaci v rodině nahlíží očima dítěte-oběti, ale i dítěte-svědka násilného chování mezi jeho nejbližšími nebo dítěte-objektu rodičovského sporu. Rodiče jsou v programu nepostradatelnými partnery spolupráce, právě oni mohou pro své dítě obnovit bezpečné rodinné prostředí. Smyslem je nabídnout stejnou podporu všem zúčastněným – obětem i těm, kdo se násilí dopouštějí. To prokazatelně snižuje traumata vznikající v souvislosti s násilím. Dítě má právo na oba rodiče, a pokud je to jen trochu možné a bezpečné, mají v jeho životě oba zůstat.

Jako nejúčinnější forma podpory se ukazuje spolupráce více odborníků, kteří vedou násilím zasaženou rodinu za stejným cílem. Rodinám se proto v programu věnují vyškolení sociální pracovníci, terapeuti a psychologové pracující podle unikátní metodiky. Spolupráce je provázána i s orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií, soudem nebo intervenčním centrem pro oběti.

 „Odmítáme násilí jako takové. Každý z nás má právo zlobit se a vyjadřovat vztek, nikdo však nemá právo ubližovat druhým. Pomoc potřebují všichni – jak osoby, na kterých se někdo násilí dopouští, tak osoby, které se násilně chovají. Věřím, že tím dokážeme snížit riziko přenosu násilného chování do další generace,“ říká Veronika Gawlíková, koordinátorka programu Nechme dětem dětství.

Vznik specializovaného programu je možný díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem. Centrum sociálních služeb Ostrava také navázalo spolupráci s Centrem Locika, které je nositelem metodiky specializovaného programu Dětství bez násilí.

„Realizaci programu vnímáme jako velmi přínosnou. Reaguje na dlouhodobou potřebu práce s celým rodinným systémem zasaženým domácím násilím a poskytuje odbornou pomoc dětem vyrůstajícím v tomto prostředí,“ zhodnotila vedoucí Intervenčního centra Ostrava Lucie Paprsteinová. Centrum se v Ostravě zaměřuje na odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím od roku 2007.

 Ke stažení: Leták programu Nechme dětem dětství pro odbornou veřejnost

 

Trápí vás násilí v rodině? Jsou situace, které člověk nezvládne vyřešit sám. Řekněte si o pomoc!

Domácí násilí děti foto4

Pomoc v Ostravě:

 • Nechme dětem dětství, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: tel. 774 789 810, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Krizové centrum pro děti a rodinu, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: tel. 778 111 281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Intervenční centrum pro oběti domácího násilí, Bílý kruh bezpečí: tel. 739 449 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NONSTOP a bezplatně:

Webové stránky:

 • Neodkládej to, bezplatné anonymní webináře o domácím násilí vytvořené odborníky.
 • Mlčení bolí, kampaň Asociace intervenčních center.

Mobilní aplikace:

 • Bright Sky, mobilní aplikace pro odhalení domácího násilí.
 • Nepanikař, mobilní aplikace první pomoci při psychických potížích.

 

Chcete se tématu domácího násilí na dětech dozvědět ještě více?

 

Město Ostrava podporuje aktivity na pomoc obětem domácího násilí

Rozvoj aktivit k prevenci domácího násilí je jedním ze strategických cílů města Ostravy, který se promítá do 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 i Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021.

Poradce Policejní rádce pro bezpečný život

Nová informativní videa Policie ČR zaměřená na osvětu v oblastech bezpečnosti v dopravě, kybernetické kriminality a základech právní odpovědnosti trestní i přestupkové jsou dostupná na kanálu YouTube.

Pro všechny věkové kategorie jsou určena videa zaměřená na:

Ke zvýšení právního povědomí dětí od 14 let jsou určena dvě videa:

Seniorům jsou určena:

 • bezpečnost řidičů Seniorské posádce poradí náš poradce
 • cyklistů Na kole v každém věku bezpečně a bez úleku
 • chodců Pro seniory chodce je tady náš průvodce

Policisté budou videa využívat i při preventivních besedách. 

Poradce policejní rádce pro bezpečný život - leták

Domácí násilí na seniorech, projevy, jak ho rozpoznat a kde hledat pomoc.

Senioři patří mezi nejzranitelnější oběti domácího násilí. Až jedna pětina lidí nad 60 let má zkušenost s některou z forem týrání. Páchané příkoří se těžko rozpoznává i řeší, odehrává se skryto v rodinách, mezi blízkými lidmi. Jeho oběti se stydí přiznat pravdu, mají pocit selhání z výchovy svých dětí a vnuků, cítí se bezmocní a izolovaní, nemají se komu svěřit. Ovládá je strach, že zůstanou zcela bez pomoci, ztrácí důvěru ve své schopnosti. Stopy násilí jsou připisovány úrazům běžným ve vyšším věku.

Oběti doufají, že si jejich blízký uvědomí, jak zle se k nim chová, a sám přestane. Zkušenosti odborníků však ukazují, že opak je pravdou – násilí se stupňuje a stává surovějším, agresor stále více ovládá situaci.

Domácí násilí na seniorech web

Jak rozpoznat oběť domácího násilí?

Zpozorněte, pokud se u vašeho blízkého či známého objeví nevysvětlitelné změny chování a návyků, například 

 • stahuje se ze společenského života, přestává domů pouštět návštěvy, nebo se naopak dožaduje stálé přítomnosti další osoby, oddaluje návrat domů,
 • nekomunikativní, uzavřený, bojí se,
 • podvýživa, zanedbaná hygiena, neužívá předepsané léky,
 • mění stravovací návyky, nemá dostatečné zásoby jídla, nakupuje levnější potraviny,
 • chybí mu peníze, z bytu se ztrácí vybavení,
 • vyhýbá se hovoru o některých tématech, vyhýbavě odpovídá na dotazy, omlouvá chování agresora,
 • častá zranění – odřeniny, modřiny, zlomeniny,
 • objevují se projevy stresu a strachu – nespavost, nechutenství, zažívací potíže, bolesti hlavy, zad, zhoršení zdravotních potíží (neurologických, srdečních),
 • odmítá navštívit lékaře,
 • pokusy o únik: přitahuje pozornost ke svému zdravotnímu stavu, dožaduje se hospitalizace, mluví o vlastní smrti nebo sebevraždě,
 • z bytu se ozývá křik, hluk (posunování nábytku, nárazy, pády), hádky.

Senior autor foto Robert Kneschke web

Cítíte se v ohrožení? Je někdo ve vašem okolí obětí domácího násilí?

V Ostravě je široký výběr možností pomociTyto služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně (i anonymně). Neváhejte kontaktovat intervenční centrum, některou z poraden pro oběti, pro rodinu, občanskou nebo sociální. Kontakty najdete zde na našich stránkách. O pomoc se můžete obrátit i na sociální pracovníky úřadu městského obvodu nebo na svého lékaře.

NONSTOP pomoc poskytuje:

Krizové centrum Ostrava: Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice, tel. 596 110 882-3, 732 957 193, můžete sem přijít kdokoli ve dne i v noci (zastávka MHD Mírové náměstí).

Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939.

Bezplatné linky s celostátní působností:

Linka seniorů Elpida: 800 200 007.

Linka pomoci obětem: 116 006 (Bílý kruh bezpečí).

Pro zvýšení svého bezpečí můžete udělat i několik dalších kroků, které radí Policie ČR a odborníci na domácí násilí:

 • Uschovejte si u osoby, které věříte, náhradní klíče, důležité dokumenty a určitý peněžní obnos.
 • Schovávejte si všechny důkazy o fyzickém násilí a dalším bezpráví, které se vám děje, a to na bezpečném místě.
 • Domluvte si signál se sousedy, kdy mají zavolat policii.
 • Svěřte se někomu blízkému. Nestyďte se vyhledat pomoc odborníků.

Policie ČR může násilnou osobu vykázat ze společného obydlí až na 10 dní a poté může soud vykázání prodloužit až na několik měsíců.

Oběti trestné činnosti jsou chráněny speciálním zákonem. Dle tohoto zákona jsou senioři považováni za zvlášť zranitelné oběti, náleží jim zvláštní práva a vyšší míra ochrany. Více informací k domácímu násilí na seniorech z pohledu práva najdete i v tomto článku Nadačního fondu Paragraf.

 

Autentická svědectví obětí přináší i dokument České televize Z lásky nenávist 3 - Domácí násilí na seniorech

 

 

Město Ostrava dlouhodobě podporuje a rozšiřuje síť služeb pro oběti

K tématu domácího násilí na seniorech proto 3. září proběhlo úvodní setkání sociálních pracovníků, zástupců nemocnic, městské i státní policie, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací. Odborníci se shodli, že je nezbytné věnovat větší pozornost včasnému odhalování násilí na seniorech, zefektivnění vzájemné spolupráce a pomoci obětem. Výsledkem bude vytvoření praktického manuálu pro pomáhající profesionály, který na jednom místě propojí potřebné informace. Následně vznikne i příručka pro veřejnost. Jde o jednu z aktivit projektu města s názvem SOCIOPOINT, který od podzimu 2021 Ostravanům usnadní hledání pomoci při řešení jejich nepříznivé životní situace.

sociopoint logo

 

Statutární město Ostrava vyhlásilo dotační řízení v oblastech:

Žádosti lze podávat předepsaným způsobem v termínu od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

Podmínky a podrobné informace k dotačnímu řízení ke každé oblasti jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy.

Zde najdete rozcestník s informacemi o všech oblastech, na které město Ostrava poskytuje dotace.

Témata podpory jsou v souladu s cíli a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 – 2021 a 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v Podmínkách VŘ. Výběrové řízení není určeno městským obvodům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím města, ozbrojeným bezpečnostním sborům a jiným organizačním složkám státu.

 

Ostrava