Městská policie Ostrava spustila od září nabídku nalezených a odchycených psů na facebooku. Adresa je: https://www.facebook.com/utulekostrava.

Naší snahou je zvýšit šanci na umístění útulkových psů do nových rodin. Přestože se snažíme, aby pobyt psů v útulku byl co nejméně stresující, jen málokomu by se líbilo být zavřený v kotci s další stovkou jiných jedinců. To co tito psi potřebují je především láska a péče jednoho člověka či rodiny, která bude věnována pouze jemu. Naši zaměstnanci se musí starat o všechny psy a na osobní dlouhodobý přístup ke každému jedinci není zcela možný. Čím více psů se nám proto podaří umístit do náhradní péče, která bude naplňovat jejich potřeby, tím víc budeme spokojeni.

Zájemci o psa si tak mohou dnes vybrat i přes facebook.

Rádi přijmeme i připomínky k této nabídce, která se na jejich základě může upravovat tak, aby co nejvíce vyhovovala uživatelům a poskytla jim o vybraném pejskovi maximum informací.

Městská policie Ostrava pořádá v budově střediska vzdělávání a volnočasových aktivit na Hlubinské ulici č. p. 6 (poblíž tramvajové zastávky Důl Hlubina) kurzy pro veřejnost. V kurzech se můžete dozvědět praktické informace jak chránit sebe, svou rodinu a svůj majetek, informace o projektu „Bezpečnější Ostrava" a hlavně absolvovat praktickou výuku základů sebeobrany v tělocvičně. Kurzy probíhají vždy poslední středu v měsíci. Účastníci obdrží příručku občana Bezpečnější Ostravy.

Témata kurzů v roce 2013

Leden
Městská policie Ostrava občanům.

Únor
Krok za krokem při dopravní nehodě.

Březen
Domácí lékař – zásady první pomoci.

Duben
Kdo je připraven, není okraden – prevence krádeží na osobě.

Květen
Co se děje za zdí? Pomoc obětem domácího násilí.

Červen
(Ne)bezpečný internet

Září
Tvůj dům – tvůj hrad. Zabezpečení domu a bytu.

Říjen
Žiji na ulici – bezdomovectví a jeho prevence.

Listopad
Vaše děti, naše budoucnost – sebepoškozování.

Slavnostním vyhlášením vítězů byl v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina ve středu 12. prosince ukončen již šestý ročník soutěže "O nejbezpečnější supermarket", pořádané vždy ke konci roku v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Celkem 16 supermarketů a nově také čtyři nákupní komplexy se ucházely o hlasy nakupujících, kteří takto hodnotili, která prodejna podle jejich názoru je samotné a jejich auto nejlépe ochrání před krádežemi. 

predavani cen 2013

Na fotografii přebírá první cenu z rukou Michala Hrotíka Dagmar Vašutová z hypermarketu Albert Rudná. Foto: Jiří Urban

V roce 2012 se hlasování zúčastnily rekordní téměř tři tisíce občanů. Ti nakonec rozhodli o tom, že v kategorii nákupních center zvítězil Avion Shopping Park. V kategorii supermarketů patří prvenství Albert hypermarketu Rudná, cenu za druhé místo získal Albert supermarket Dr. Martínka a na příčce třetí se umístilo středisko Tesco Stores Hrabová. Ceny jim předali představitelé partnerů projektu Bezpečnější Ostrava. První cenu hypermarketu Albert Rudná předal za město Ostravu vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Michal Hrotík.
Deset cen získali také vylosovaní respondenti soutěže, kteří se podle svých možností rovněž slavnostního vyhodnocení zúčastnili. Spolu s ostatními hosty si mohli vyslechnout rovněž prezentaci partnerů projektu, a to Městské policie Ostrava, Městského ředitelství Policie ČR Ostrava a Dopravního podniku Ostrava, tematicky zaměřenou na bezpečnost občanů a návštěvníků města. Seznámili se s projektem Bezpečnější nakupování a parkování, v němž společně Policie České republiky, Městská policie Ostrava a ostravská obchodní centra upozorňují nakupující zvláště v předvánočním období na nebezpečí majetkových trestných činů.

Vítězové z minulých let:
2007: Shopping Park Avion v Ostravě - Zábřehu – vítěz soutěže o nejbezpečnější hypermarket
2008: Makro - vítěz ankety „Kde se cítíte bezpečně?"
2009: INTERSPAR v Ostravě – Porubě – vítěz soutěže o nejbezpečnější supermarket
2010: Albert hypermarket Ostrava
2011: Albert hypermarket Ostrava

 

Městské ředitelství policie Ostrava vypracovalo "Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2012". 

 

Zprávu můžete stáhnout zde 

 

zprava

V polovině září se uskutečnil další, letos už čtvrtý letošní kurz pro veřejnost pořádaný Městskou policií Ostrava v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Téměř tři desítky mužů a žen dostaly zajímavé a užitečné informace z oblasti ochrany v mimořádných situacích. Naučili se také základním sebeobranným technikám a informovali se o všem, co je v souvislosti s činností městské policie zajímá nebo v čem jim mohou být strážníci nápomocni. 

Kurz nabízí také promítání DVD z oblasti ochrany člověka v krizových situacích. Dozvěděli se také, jak si počínat při vyhlášení chemického poplachu, kam se obrátit, jak se v počátcích chránit před kontaminací. Velmi oblíbená je mezi účastníky kurzu sebeobrana. Po zahřívací rozcvičce následují ukázky obrany, účastníci kurzu se dozvěděli, jak se bránit, jsou-li napadeni zezadu, při škrcení nebo při sevření. Všechny techniky si zájemci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

Kurz uzavřela krátká diskuse s přítomnými, otázky a odpovědi, předány byly drobné odměny v podobě preventivních a informačních propagačních materiálů. Nejmladší účastnicí kurzu byla tentokráte asi 10letá dívenka, které se v průběhu kurzu věnovala strážnice ze skupiny prevence v dětském koutku. Příští kurz, který se bude konat ve středu 10. listopadu od 16.00 hodin na ředitelství Městské policie Ostrava, ul. Hlubinská 6, Moravská Ostrava, zve všechny zájemce. Účast v kurzu je zdarma.

Bližší informace na tel. č. 599 414 156 nebo 599 414 165, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Statutární město Ostrava vyhlásilo v rámci projektu Bezpečnější Ostrava čtvrtý ročník Soutěže o nejbezpečnější supermarket.

Soutěž o nejbezpečnější supermarket 

Statistika ukazuje, že zhruba jedna třetina všech kapesních krádeží je páchána právě v nákupních centrech a obchodních galeriích - a také na přilehlých parkovištích, na kterých jsou auta a věci v nich odložené terčem nenechavců. Pachatelům nahrává nepozornost lidí, hustý dav, otevřené kabelky. Této kriminalitě se prodejny snaží předcházet nebo na ni své zákazníky upozornit. Snahu prodejen má podpořit právě soutěž o nejbezpečnější supermarket.

Prodejny, které se do této soutěže zapojí, mají svůj kód - číslo. Je uveden na samolepce, vylepené v jejích vstupních prostorách. Zákazníci pak prodejnu, kterou považují za nejbezpečnější, mohou podpořit vyplněním anketního lístku. Ten je k dispozici v měsíčníku Ostravská radnice a na webových stránkách partnerů projektu. Pokud účastníci ankety uvedou na lístku rovněž svou adresu, budou zařazeni do slosování o dárky a prezentační materiály statutárního města Ostravy. Hlasovat je možno do 6. prosince 2010.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční 9. prosince 2010 v budově Radnice města Ostravy.

Vítězové soutěže v minulých letech:

  • 2007: Shopping Park Avion v Ostravě - Zábřehu - vítěz soutěže o nejbezpečnější hypermarket
  • 2008: Makro - vítěz ankety "Kde se cítíte bezpečně?"
  • 2009: INTERSPAR v Ostravě - Porubě - vítěz soutěže o nejbezpečnější supermarket

Blíží se konec hlasování v soutěži "O nejbezpečnější supermarket 2010". Připomínáme, že pro svůj supermarket můžete hlasovat do 6.prosince na těchto stránkách, prostřednictvím webových stránek partnerů anebo anketním lístkem v listopadovém vydání novin Ostravská radnice.

Vítězné supermarkety budou oceněny na slavnostním vyhodnocení 9. prosince 2010 

Název z titulku patří preventivnímu projektu, který realizuje pracovní skupina Bezpečnější Ostrava. Policisté, strážníci Městské policie Ostrava, pracovníci Rádia Čas a studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku navštívili v listopadu, prosinci a lednu devět největších ostravských obchodních center. Při dvouhodinové preventivní akci nakupujícím vysvětlovali, jak se správně chovat při pobytu v obchodech, a obecně, jak se nestat obětí majetkového trestného činu. Studenti společně se strážníky křižovali parkoviště před nákupními centry a na vozidla umísťovali visačky s preventivními radami. 

Součástí této "dvouhodinovky" byla také prezentace pěti hraných příběhů s preventivní tematikou s názvem Nedávejme jim šanci..., návštěvníci měli možnost zhlédnout autentické záběry protiprávních jednání, která zachytily průmyslové kamery v nejrůznějších částech Ostravy. Tohoto preventivního počinu se aktivně zúčastňují i samotná nákupní centra. Projekt totiž provází soutěž pro návštěvníky preventivního stánku. Každý návštěvník je zařazen do slosování o hodnotné ceny, které věnovala obchodní centra.

Počet majetkových trestných činů neklesá, je proto nutné hledat jakoukoliv možnost boje s tímto protiprávním jednáním. Preventivní aktivity jsou jednou z účinných metod snížení kriminality. Zvyšují povědomí občanů o možnosti obrany před zloději, kapsáři a dalšími pachateli. Nejúčinnější, nejlevnější a nejjednodušší ochrana je nedávat pachatelům příležitost, aby nás mohli okrást. Akce navazuje na úspěšné projekty Městského ředitelství Policie ČR Společně proti kriminalitě a Vem si mě.

Před rokem zahájila Městská policie Ostrava instalace prvních nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob v rámci projektu Senior linka. Celkem 173 zařízení bylo postupně instalováno v bytech zájemců, kteří splnili dané podmínky - věk, zdravotní či tělesnou indispozici, osamělost. Zájem ze strany veřejnosti předčil očekávání, všechny zájemce uspokojit nelze. Dočasně je příjem dalších žádostí pozastavený, vše záleží na dalším financování. 

senior linkaV průběhu roku fungování Senior linky vyjížděli strážníci 159krát k bytům, v nichž došlo k aktivaci nouzového tlačítka. Z toho se ve 29 případech jednalo o zdravotní komplikace, ve 13 případech o podezření na podvodníky, kteří se snažili dostat do bytu. Ve 2 případech bohužel strážníci už pomoci nemohli, pomoc přišla pozdě. Je pochopitelné, že značná část aktivací nouzových tlačítek nastane omylem, u starších lidí se není co divit. Raději však několik planých výjezdů než i jen jeden zanedbaný.

Senioři jsou značně důvěřiví, mají pomalejší reakce, často jsou nemocní a většinou už nejsou schopni se bránit. Řada z nich žije osamoceně, těm především nouzová tlačítka určitě patří a pomohou. Ne všichni žijí v domech s pečovatelskou službou, v domově důchodců nebo ve společné domácnosti s dalšími členy rodiny, kteří mohou v případě potřeby pomoci. Operátoři tísňových linek přijímají ročně desítky oznámení od občanů, kteří mají obavy o zdraví svých sousedů či příbuzných, kterých se nemohou dovolat. V řadě případů se nakonec prokáže, že došlo k pouhému nedorozumění, avšak naopak často to končí převozem osaměle žijící osoby do nemocnice. Záměrem projektu Senior linka je minimalizovat četnost těchto případů a umožnit osaměle žijícím seniorům a zdravotně handicapovaným lidem přivolat si pomoc, dostanou-li se do situace, kdy budou ohroženi na zdraví či životě a budou odkázáni pouze sami na sebe nebo se do bytu pokouší dostat podezřelá osoba.

Aktivace konkrétně registrovaného nouzového tlačítka je zaznamenána na pracovišti městské policie pro příjem tísňových volání. Operátor pak na místo ihned vysílá nejbližší hlídku městské policie, popř. další složku integrovaného záchranného systému (hasiče, Policii ČR, rychlou záchrannou službu). (vz)

„Neznámý pachatel v době od 9 do 9.10 hodin dne 10. 3. 2011 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě při nastupovaní do trolejbusu č. 108 v nestřeženém okamžiku odcizil z batohu třicetileté ženy, který měla na zádech, peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí..." 

nepoucitelni„Neznámý pachatel v době od 9 do 9.10 hodin dne 10. 3. 2011 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě při nastupovaní do trolejbusu č. 108 v nestřeženém okamžiku odcizil z batohu třicetileté ženy, který měla na zádech, peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí..."

Podobná „hlášení" mají policisté i dopravci denně, i několikrát za den. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea. Zejména dopravní prostředky milují, velký pohyb lidí, tělo na tělo, to je pro ně to správné prostředí, jak nepozorným cestujícím sáhnout do kapes či tašek.

Zloději využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená akce. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že okradený se o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti v taškách a kabelkách nahoře, mějte tašky uzavřené a u těla tak, ať na ně vidíte. Nenoste své osobní doklady v peněžence. Nenoste u sebe větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty. V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte. Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte. Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají přehozenou.

Všechny případy krádeží v prostředcích městské hromadné dopravy jsou si podobné, protože mají společného jmenovatele. Tím je neopatrnost a nezodpovědnost cestujících. Případy se každodenně opakují a cestující jsou stále nepoučitelní! Za své osobní věci si však odpovídají lidé sami a svou nedbalostí doslova zloděje vybízejí ke krádeži. Okradeným jakoby nezáleželo na penězích, tak klidně se nechají okrást. Peníze pak musejí vydat také při pořizování nových dokladů, přesto stále jednají nezodpovědně. Chraňte svůj majetek a neživte zloděje! (ps)