Domácí násilí na dětech. Program Nechme dětem dětství. Ostrava

Každé desáté české dítě je ohroženo domácím násilím, jeho závažnými formami u nás podle statistik MPSV trpí až 2500 dětí ročně. Do Ostravy nyní přichází unikátní program práce s rodinami ohroženými násilím v blízkých vztazích.

Domácí násilí děti druhy

Jak se dětí dotýká domácí násilí?

Násilí mění atmosféru rodiny a vede ke ztrátě pocitu bezpečí a jistoty, jednoho ze základních předpokladů zdravého vývoje dítěte. V některých rodinách je přítomno od začátku nebo se objevuje v krizích, někde začíná až v době rozpadu rodiny. Násilí se neprojevuje jen fyzickými útoky, ale i psychickým tlakem.

Násilí je čin namířený proti druhému člověku s cílem mu ublížit, zastrašit ho nebo ponížit tak, aby jednal dle vůle násilníka a ne ze svého rozhodnutí. Podstatou je získání moci a nepřiměřené kontroly, násilí je nástrojem, jak toho dosáhnout.  

Dítě vždy prožívá silnou nejistotu a obavy o život a zdraví svých blízkých, obavy o budoucnost, cítí se spoluzodpovědným, někdy si situaci klade za vinu. Získává zkreslené představy o tom, jak mají blízké vztahy fungovat, neučí se konstruktivně řešit běžné životní situace, zvládat běžné konflikty. Zažívá ohrožení, se kterým se nedokáže v krátké době vyrovnávat. Začíná samo sebe vnímat jako méněcenného člověka, objevují se stavy úzkosti a pocity nedostatečnosti, což se následně projevuje v jeho chování k ostatním lidem.

Přemýšlíte, jestli je ve vaší rodině všechno v pořádku? Vyzkoušejte dvouminutový videotest:

Program Nechme dětem dětství

Negativní zkušenosti z dětství ovlivňují celý další život člověka a přenáší se do dalších generací. Na to reaguje nový program pomoci dětem a jejich blízkým žít život bez násilí Nechme dětem dětství, který v Ostravě od listopadu zahajuje Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Odborníci na situaci v rodině nahlíží očima dítěte-oběti, ale i dítěte-svědka násilného chování mezi jeho nejbližšími nebo dítěte-objektu rodičovského sporu. Rodiče jsou v programu nepostradatelnými partnery spolupráce, právě oni mohou pro své dítě obnovit bezpečné rodinné prostředí. Smyslem je nabídnout stejnou podporu všem zúčastněným – obětem i těm, kdo se násilí dopouštějí. To prokazatelně snižuje traumata vznikající v souvislosti s násilím. Dítě má právo na oba rodiče, a pokud je to jen trochu možné a bezpečné, mají v jeho životě oba zůstat.

Jako nejúčinnější forma podpory se ukazuje spolupráce více odborníků, kteří vedou násilím zasaženou rodinu za stejným cílem. Rodinám se proto v programu věnují vyškolení sociální pracovníci, terapeuti a psychologové pracující podle unikátní metodiky. Spolupráce je provázána i s orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií, soudem nebo intervenčním centrem pro oběti.

 „Odmítáme násilí jako takové. Každý z nás má právo zlobit se a vyjadřovat vztek, nikdo však nemá právo ubližovat druhým. Pomoc potřebují všichni – jak osoby, na kterých se někdo násilí dopouští, tak osoby, které se násilně chovají. Věřím, že tím dokážeme snížit riziko přenosu násilného chování do další generace,“ říká Veronika Gawlíková, koordinátorka programu Nechme dětem dětství.

Vznik specializovaného programu je možný díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem. Centrum sociálních služeb Ostrava také navázalo spolupráci s Centrem Locika, které je nositelem metodiky specializovaného programu Dětství bez násilí.

„Realizaci programu vnímáme jako velmi přínosnou. Reaguje na dlouhodobou potřebu práce s celým rodinným systémem zasaženým domácím násilím a poskytuje odbornou pomoc dětem vyrůstajícím v tomto prostředí,“ zhodnotila vedoucí Intervenčního centra Ostrava Lucie Paprsteinová. Centrum se v Ostravě zaměřuje na odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím od roku 2007.

 Ke stažení: Leták programu Nechme dětem dětství pro odbornou veřejnost

 

Trápí vás násilí v rodině? Jsou situace, které člověk nezvládne vyřešit sám. Řekněte si o pomoc!

Domácí násilí děti foto4

Pomoc v Ostravě:

 • Nechme dětem dětství, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: tel. 774 789 810, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Krizové centrum pro děti a rodinu, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.: tel. 778 111 281, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Intervenční centrum pro oběti domácího násilí, Bílý kruh bezpečí: tel. 739 449 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NONSTOP a bezplatně:

Webové stránky:

 • Neodkládej to, bezplatné anonymní webináře o domácím násilí vytvořené odborníky.
 • Mlčení bolí, kampaň Asociace intervenčních center.

Mobilní aplikace:

 • Bright Sky, mobilní aplikace pro odhalení domácího násilí.
 • Nepanikař, mobilní aplikace první pomoci při psychických potížích.

 

Chcete se tématu domácího násilí na dětech dozvědět ještě více?

 

Město Ostrava podporuje aktivity na pomoc obětem domácího násilí

Rozvoj aktivit k prevenci domácího násilí je jedním ze strategických cílů města Ostravy, který se promítá do 5. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 i Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021.

Poradce Policejní rádce pro bezpečný život

Nová informativní videa Policie ČR zaměřená na osvětu v oblastech bezpečnosti v dopravě, kybernetické kriminality a základech právní odpovědnosti trestní i přestupkové jsou dostupná na kanálu YouTube.

Pro všechny věkové kategorie jsou určena videa zaměřená na:

Ke zvýšení právního povědomí dětí od 14 let jsou určena dvě videa:

Seniorům jsou určena:

 • bezpečnost řidičů Seniorské posádce poradí náš poradce
 • cyklistů Na kole v každém věku bezpečně a bez úleku
 • chodců Pro seniory chodce je tady náš průvodce

Policisté budou videa využívat i při preventivních besedách. 

Poradce policejní rádce pro bezpečný život - leták

Domácí násilí na seniorech, projevy, jak ho rozpoznat a kde hledat pomoc.

Senioři patří mezi nejzranitelnější oběti domácího násilí. Až jedna pětina lidí nad 60 let má zkušenost s některou z forem týrání. Páchané příkoří se těžko rozpoznává i řeší, odehrává se skryto v rodinách, mezi blízkými lidmi. Jeho oběti se stydí přiznat pravdu, mají pocit selhání z výchovy svých dětí a vnuků, cítí se bezmocní a izolovaní, nemají se komu svěřit. Ovládá je strach, že zůstanou zcela bez pomoci, ztrácí důvěru ve své schopnosti. Stopy násilí jsou připisovány úrazům běžným ve vyšším věku.

Oběti doufají, že si jejich blízký uvědomí, jak zle se k nim chová, a sám přestane. Zkušenosti odborníků však ukazují, že opak je pravdou – násilí se stupňuje a stává surovějším, agresor stále více ovládá situaci.

Domácí násilí na seniorech web

Jak rozpoznat oběť domácího násilí?

Zpozorněte, pokud se u vašeho blízkého či známého objeví nevysvětlitelné změny chování a návyků, například 

 • stahuje se ze společenského života, přestává domů pouštět návštěvy, nebo se naopak dožaduje stálé přítomnosti další osoby, oddaluje návrat domů,
 • nekomunikativní, uzavřený, bojí se,
 • podvýživa, zanedbaná hygiena, neužívá předepsané léky,
 • mění stravovací návyky, nemá dostatečné zásoby jídla, nakupuje levnější potraviny,
 • chybí mu peníze, z bytu se ztrácí vybavení,
 • vyhýbá se hovoru o některých tématech, vyhýbavě odpovídá na dotazy, omlouvá chování agresora,
 • častá zranění – odřeniny, modřiny, zlomeniny,
 • objevují se projevy stresu a strachu – nespavost, nechutenství, zažívací potíže, bolesti hlavy, zad, zhoršení zdravotních potíží (neurologických, srdečních),
 • odmítá navštívit lékaře,
 • pokusy o únik: přitahuje pozornost ke svému zdravotnímu stavu, dožaduje se hospitalizace, mluví o vlastní smrti nebo sebevraždě,
 • z bytu se ozývá křik, hluk (posunování nábytku, nárazy, pády), hádky.

Senior autor foto Robert Kneschke web

Cítíte se v ohrožení? Je někdo ve vašem okolí obětí domácího násilí?

V Ostravě je široký výběr možností pomociTyto služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně (i anonymně). Neváhejte kontaktovat intervenční centrum, některou z poraden pro oběti, pro rodinu, občanskou nebo sociální. Kontakty najdete zde na našich stránkách. O pomoc se můžete obrátit i na sociální pracovníky úřadu městského obvodu nebo na svého lékaře.

NONSTOP pomoc poskytuje:

Krizové centrum Ostrava: Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice, tel. 596 110 882-3, 732 957 193, můžete sem přijít kdokoli ve dne i v noci (zastávka MHD Mírové náměstí).

Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939.

Bezplatné linky s celostátní působností:

Linka seniorů Elpida: 800 200 007.

Linka pomoci obětem: 116 006 (Bílý kruh bezpečí).

Pro zvýšení svého bezpečí můžete udělat i několik dalších kroků, které radí Policie ČR a odborníci na domácí násilí:

 • Uschovejte si u osoby, které věříte, náhradní klíče, důležité dokumenty a určitý peněžní obnos.
 • Schovávejte si všechny důkazy o fyzickém násilí a dalším bezpráví, které se vám děje, a to na bezpečném místě.
 • Domluvte si signál se sousedy, kdy mají zavolat policii.
 • Svěřte se někomu blízkému. Nestyďte se vyhledat pomoc odborníků.

Policie ČR může násilnou osobu vykázat ze společného obydlí až na 10 dní a poté může soud vykázání prodloužit až na několik měsíců.

Oběti trestné činnosti jsou chráněny speciálním zákonem. Dle tohoto zákona jsou senioři považováni za zvlášť zranitelné oběti, náleží jim zvláštní práva a vyšší míra ochrany. Více informací k domácímu násilí na seniorech z pohledu práva najdete i v tomto článku Nadačního fondu Paragraf.

 

Autentická svědectví obětí přináší i dokument České televize Z lásky nenávist 3 - Domácí násilí na seniorech

 

 

Město Ostrava dlouhodobě podporuje a rozšiřuje síť služeb pro oběti

K tématu domácího násilí na seniorech proto 3. září proběhlo úvodní setkání sociálních pracovníků, zástupců nemocnic, městské i státní policie, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací. Odborníci se shodli, že je nezbytné věnovat větší pozornost včasnému odhalování násilí na seniorech, zefektivnění vzájemné spolupráce a pomoci obětem. Výsledkem bude vytvoření praktického manuálu pro pomáhající profesionály, který na jednom místě propojí potřebné informace. Následně vznikne i příručka pro veřejnost. Jde o jednu z aktivit projektu města s názvem SOCIOPOINT, který od podzimu 2021 Ostravanům usnadní hledání pomoci při řešení jejich nepříznivé životní situace.

sociopoint logo

 

Statutární město Ostrava vyhlásilo dotační řízení v oblastech:

Žádosti lze podávat předepsaným způsobem v termínu od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

Podmínky a podrobné informace k dotačnímu řízení ke každé oblasti jsou uvedeny pod jednotlivými odkazy.

Zde najdete rozcestník s informacemi o všech oblastech, na které město Ostrava poskytuje dotace.

Témata podpory jsou v souladu s cíli a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 – 2021 a 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v Podmínkách VŘ. Výběrové řízení není určeno městským obvodům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím města, ozbrojeným bezpečnostním sborům a jiným organizačním složkám státu.

 

Ostrava

Bezplatně, diskrétně, profesionálně se můžete poradit v Komunitním centru Všichni spolu, co dělat, pokud jste se stali vy nebo někdo z vašich blízkých obětí trestného činu. 

Zkušení poradci organizace Vaše dohoda, z.s. nabízí:

 • poradenství,
 • mediaci (mimosoudní řešení konfliktu),
 • konzultaci s právníkem.
 • klidné a bezpečné prostředí,
 • vysokou profefionální kvalitu a zkušenosti. 

Poradenství je poskytováno:

 • Pondělí: 10:00-14:00 hod.
 • Úterý: 15:00-17:00 hod.
 • Čtvrtek: 10:00-14:00 hod.

Adresa: K. Pokorného 447/52a, Ostrava-Pustkovec (u pustkoveckého rybníčku).

Pro snazší kontakt se objednávajte předem na tel. 727 940 151.

 

Poradna pro oběti trestných činů v Ostravě - Porubě 1

 

Forenzní ochranné značení jízdních kol syntetickou DNA.

Označit a nechat zaregistrovat zdarma svá kola, invalidní vozíky, chodítka, kočárky, koloběžky a další předměty tzv. syntetickou DNA můžete také v září. Značení odrazuje pachatele od krádeže anebo usnadní policii ukradenou věc najít. 

Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je jeden z nejmodernějších prvků tzv. situační prevence – ochrany majetku občanů před zcizením nebo poškozením. 

Značení provádí strážníci Městské policie Ostrava přímo u ostravských cyklostezek. Stačí se jen objednat a vyjet si! 

 

Termíny značení jízdních kol v září 2020

 

Forenzní značení jízdních kol Září 2020  1

Forenzní ochranné značení jízdních kol syntetickou DNA.

Označit a nechat zaregistrovat zdarma svá kola, invalidní vozíky, chodítka, kočárky, koloběžky a další předměty tzv. syntetickou DNA můžete ještě v říjnu. Značení odrazuje pachatele od krádeže anebo usnadní policii ukradenou věc najít. 

Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je jeden z nejmodernějších prvků tzv. situační prevence – ochrany majetku občanů před zcizením nebo poškozením. 

Značení provádí strážníci Městské policie Ostrava přímo u ostravských cyklostezek. Stačí se jen objednat a vyjet si! 

 

Termíny značení jízdních kol v říjnu 2020

 

Forenzní značení jízdních kol Říjen2020  1

hlídka u přechodu strážník bezpečně do školy

Téměř polovina dětských úrazů se stane na silnici, ze smrtelných je to více než třetina. Při střetu s autem dítě nemá šanci, vždy prohraje. Stojí za to naše potomky na cesty do školy a kroužků poctivě připravit. Sami jim buďme každodenním příkladem. Přebíháte za autobusem? Přecházíte na červenou? Díváte se při chůzi přes cestu do mobilu? Dáváte tím dětem najevo, že to mohou dělat také.

Děti se vrací do škol po více než 5 měsících, o to více pozornosti věnujme jejich bezpečnosti. Vyplatí se několikrát s dítětem projít celou trasu a upozornit ho na místa nebezpečná, ale i ta bezpečná. Ověřte, že pozná funkci barev na semaforech. Vybírejte přechody pro chodce, kde jsou v ranních a poledních hodinách hlídky strážníků. Osvědčilo se dítě několik dnů do školy doprovázet a nechat ho, ať samo rozhoduje, kudy půjde, cestou si s ním o tom povídat. Když uvidíte jistotu svého dítěte, budete i vy klidnější. Připomeňte potomkovi, že se nemá nechat zlákat cizím člověkem jít jinou cestou nebo nastupovat do auta.

nepozornost na silnici dite s mobilem BESIP

Když jdu přes přechod, tak se rozhlédnout nejdřív doleva, doprava a doleva, pak přejít. Když je blízko přechod, tak jít přes přechod, myslím 50 metrů. Když je tma, tak mít světlo a odrazky. Když tam není chodník, chodit vlevo. Počkat, až odjede autobus, pak přejít. U nás se hodně, hodně často děje, že se dětem nechce chodit na přechod a přebíhají rovnou na zastávku, už se tam staly nehody," vyjmenovává své znalosti šesťačka Julie.

I mladší školák se snadno naučí základní pravidla bezpečného přecházení

Přemýšlej – hledej bezpečné místo k přecházení, neděj automaticky to, co dělají ostatní děti nebo dospělí.
Zastav se – na okraji chodníku.
Dívej se, poslouchej – rozhlédni se kolem sebe, sleduj dopravu.
Čekej – až všechna vozidla projedou, nebo zastaví před přechodem.
Dívej se, poslouchej – znovu se rozhlédni.
Přejdi – nejkratší cestou přes vozovku, celou dobu sleduj dopravu a poslouchej.
Nikdy nepřecházej mezi zaparkovanými auty.

Vidět a být viděn

Reflexní prvky zvýší viditelnost osoby až na 200 metrů. S nadcházejícím podzimem se snižuje viditelnost chodců, zásadní roli hraje pestré oblečení a reflexní prvky na oděvu nebo školním batohu.

Vozíte děti do školy autem?

Paradoxně tím můžete jejich bezpečnost v silničním provozu snížit. Střídání množství vozidel před školou vyvolává zmatek, děti se proplétají mezi auty, zvyšuje se pravděpodobnost přehlédnutí a vběhnutí dítěte pod kola. Zvažte, kde dítě vysadíte a zda může do školy dojít bezpečně i samo. I na velmi krátké vzdálenosti připoutejte dítě v autosedačce – náraz v padesátikilometrové rychlosti bez sedačky se rovná pádu ze 3. patra. Nechali byste své dítě ve 3. patře v otevřeném okně?

Jezdí vaše děti MHD?

Pak potřebují znát i základní zásady bezpečné přepravy – za jízdy se vždy držet, nepřecházet před nebo za autobusem stojícím na zastávce.

Řidiči pozor!

Jezdíte po městě autem? Reakce dětí jsou často nevyzpytatelné, myslete proto na to, že ráno mezi 7:30 a 8:00 i odpoledne mezi 12:00 a 14:00 se po ulici pohybují školáci, nejzranitelnější oběti dopravních nehod.


Chcete se s dětmi pobavit a v bezpečném prostředí nacvičit chování na silnici? Přijďte na dětská dopravní hřiště!

Dopravní hřiště v Ostravě:

Dopravní hřiště v blízkosti Ostravy:

 

Potřebujete více informací? 

Navštivte ibesip.cz. 

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality.

 1. Žádost o zařazení do výběrového řízení,
 2. životopis,
 3. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
 4. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – úředně ověřená kopie (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ)

musí být doručeny elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v tištěné podobě na adresu: Městská policie Ostrava, Nemocniční 3328/11, 702 00  Moravská Ostrava (budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, tzv. "112") do 12:00 hod. dne 21. srpna 2020.

Asistent prevence kriminality poskytuje služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy. Jedná se zejména o prevenci protiprávního jednání - trestné činnosti a přestupků, s cílem zvýšit pocit bezpečí občanů, pomoc při eliminaci sociálně rizikových jevů a prevence útoků s rasistickým nebo nenávistným motivem, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a řešení sporů a problémů preventivně nebo v jejich zárodcích.

Potřebné informace najdete na stránkách Městské policie Ostrava.

Projekt "Ostrava-Asistent prevence kriminality 2020-2022" je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

strážník značí kolo syntetickou DNA

Označit a nechat zaregistrovat zdarma svá kola, invalidní vozíky, chodítka, kočárky, koloběžky a další předměty tzv. syntetickou DNA můžete také v srpnu. Značení odrazuje pachatele od krádeže anebo usnadní policii ukradenou věc najít. 

Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA je jeden z nejmodernějších prvků tzv. situační prevence – ochrany majetku občanů před zcizením nebo poškozením. 

Značení provádí strážníci Městské policie Ostrava přímo u ostravských cyklostezek. Stačí se jen objednat a vyjet si! 

 

Termíny značení jízdních kol v srpnu 2020

 

Značení srpen 2020