Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Koná se ve středu 25. června 2014 od 16:00 hodin. Místem konání bude ale tentokrát budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (budova "112") na ulici Nemocniční v Moravské Ostravě.

Červnové téma setkání s občany bude zaměřeno na požáry v bytě a domě. Účastníci se seznámí se zásadami chování při požáru, s postupy a prevencí. Kurz je pořádán ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Vyzkoušet si na vlastní kůži, zda by mohly v budoucnu obstát u zkoušek na povolání strážníků, si mohly děti ze šestých a sedmých tříd ostravských škol. Školní policejní akademie se konala 16. května v rámci projektu Bezpečnější Ostrava na ZŠ Provaznická.

Zdravověda, právní povědomí, fyzická zdatnost či psychické předpoklady – to jsou klíčové znalosti a dovednosti, které by měl kromě jiného prokázat každý adept, který chce rozšířit řady policejního sboru či městských strážníků. Právě tyto disciplíny absolvovalo 12 čtyřčlenných družstev z šesti ostravských škol.

Jednalo se o školy, které otevírají v rámci projektu Bezpečnější Ostrava svá hřiště také pro veřejnost – v odpoledních hodinách, o víkendech i o prázdninách. V roce 2013 proběhla mezi těmito školami soutěž „O nejoblíbenější ostravské školní sportoviště", kde se ukázalo, že nejoblíbenější je to u Základní školy Provaznická v Hrabůvce. Proto se také Školní policejní akademie konala právě na této škole.

A kdo se postavil na stupně vítězů? Bronz zůstal na hostitelské ZŠ Provaznické, stříbro si odnesla ZŠ Junácká a vítězem letošního ročníku školní policejní akademie se stal tým ze ZŠ Bohumínská.

Reportáž z akce můžete shlédnout zde: http://tvova.cz/mestske-obvody/magistrat-mesta-ostravy/play-14_20_Z06-s1.html

 

V největších nákupních centrech v Ostravě probíhaly od 4. do 20. prosince akce projektu Bezpečnější Ostrava, které varovaly nakupující před kapesními krádežemi a vloupáními do vozidel. V nákupních centrech bylo s radami, jak nedat zlodějům šanci, celkem osloveno 10 455 lidí a na parkovišti označeno varovnou visačkou 8 309 aut. Z toho přibližně třetina vozidel byly vyhodnoceny jako lákavá k vykradení, protože v nich byly na viditelných místech položeny různé předměty. Akce v nákupních centrech byly prováděny za účasti Městské Policie Ostrava a Policie ČR.

Podle por. Mgr. Petra Svobody z preventivně informační skupiny Policie ČR je počet vozidel obsahujících předměty na viditelných místech poměrně vysoký: „Na obranu řidičů v Ostravě musím uvést, že v drtivé většině odložených věcí šlo o autosedačky, které se běžně asi neschovávají do kufru vozidla. Ale i ty jsou často terčem zlodějů a tak je každém řidiči, zda ji ve vozidle ponechá a bude riskovat její zcizení. S odloženými taškami, bundami či jinými věcmi jsme se setkali méně, přibližně v 5 % případů."

Předvánoční preventivní akce projektu Bezpečnější Ostrava proběhly desetkrát, a to v největších nákupních centrech v Ostravě. „Vstřícnost nákupních center k našemu projektu byla maximální a rád bych jim za to poděkoval. Jsem rád, že jsme spojili síly a varovali občany Ostravy před zloději. Ztráta osobních věcí je vždy nepříjemná, ale před vánočními svátky snad ještě nepříjemnější," řekl Mgr. Richard Váňa, zástupce ředitele pro operační a krizové řízení v Městské policii Ostrava a dodal, že mezi nakupujícími byl o informace zájem: „Kromě lidí v terénu, tedy na parkovištích a chodbách nákupních center, jsme připravili informační stánek. V něm jsme ukazovali ve spolupráci s Policií ČR reálné záběry z bezpečnostních kamer, aby si lidé lépe uvědomili, jako zloději pracují. U stánku jsme měli stále plno, což dokazuje, že lidé mají o tyto informace zájem."

Do velkých nákupních center v Ostravě se v předvánočním období vydají policisté a strážníci Městské policie. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava zde budou varovat nakupující na zásady bezpečného chování. Na parkoviště nákupních center pak vyrazí speciální tým, jehož členové umístí na parkující vozidla visačky varující řidiče před odloženými věcmi v autě.

Podle údajů Policie ČR a Městské policie Ostrava dojde ročně v moravskoslezské metropoli k asi 3 tisícovkám případů vloupání do aut a přibližně stejnému počtu drobných krádeží.

Preventivní akce v rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskuteční před vánočními svátky celkem desetkrát. „Budeme nakupující občany nabádat k opatrnosti a vysvětlovat zásady bezpečného nakupování. Zároveň jim předvedeme záběry z bezpečnostních kamer, aby na reálných situacích viděli praktiky zlodějů," řekl Petr Svoboda z preventivně informační skupiny Policie ČR.

S projektem Bezpečnější Ostrava se setkají nakupující už na parkovištích u nákupních center. Speciální tým bude umísťovat na vozidla visačky varující před necháváním věcí ve vozidle. To však nebude jediná činnost týmu. „Povedeme si statistiku počtu aut, ve kterých byly na viditelných místech věci atraktivní pro zloděje. Myslím, že v případě více než tisícovky zkontrolovaných aut půjde o hodnotné číslo," dodal Petr Svoboda.

Ostravská Městská policie každoročně eviduje přes 2 tis. drobných krádeží a přibližně dvě stovky vloupání do aut. Ta častěji řeší Policie ČR. Podle Richarda Váni, zástupce ředitele pro operační a krizové řízení v Městské policii Ostrava, se uvědomělost Ostravanů zlepšuje, zásady bezpečného chování je ale třeba neustále připomínat: „Základním pravidlem je nedat zlodějům šanci. To znamená vyhýbat se tlačenicím v nákupních centrech, mít své osobní a cenné věci stále pod kontrolou. Týká se to také parkování aut. Tady je nejdůležitější si uvědomit, že i méněcenná věc může vzbudit zájem zloděje a způsobená škoda na vozidle pak jde do tisíců korun."

 

 

 

Projekt "Hřiště otevřená pro veřejnost" umožňuje využívat sportoviště ostravských škol po skončení vyučování, o víkendech, svátcích a o prázdninách. Děti i dospělí mohou využívat bezplatné půjčovny sportovních pomůcek, zúčastnit se organizovaných aktivit.

Otevření hřišť pro veřejnost je v Ostravě považováno za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován díky dotacím města do podpory prevence kriminality. V roce 2013 bylo z rozpočtu města podpořeno 33 projektů částkou 1 970 tis. Kč.

V říjnu většina školních hřišť provoz pro veřejnost ukončila. K závěru sezony připravila pracovní skupina rady města Bezpečnější Ostrava soutěž o nejoblíbenější hřiště. Hlasovalo se do konce listopadu 2013 na webových stránkách projektu, na facebooku města a dalších partnerů projektu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům i vylosovaným účastníkům ankety se uskuteční v 10. prosince 2013.  V roce 2014 bude na vítězném hřišti uspořádána Velká policejní akademie.

 

I senioři se stávají oběťmi kriminality

Úsek prevence Městské policie Ostrava pořádá pravidelné přednášky a setkání se seniory, kde o zabezpečovacích prvcích hovoří, a informuje také o tom, kde lze tyto prostředky získat. V rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech, který je plně hrazen z prostředků města Ostrava, byly zakoupeny prostředky individuální ochrany, jako je pepřový sprej, kapesní alarm, svítilna apod. Projekt je realizován již čtvrtým rokem, prostředků ochrany tak zdarma využívají už na dvě stovky seniorů. O složitějších prvcích zabezpečení domu, bytu a nákladech na jejich pořízení jsou senioři rovněž informováni.
Městská policie má k dispozici 640 dveřních řetízků a panoramatických kukátek pro seniory, kteří bydlí sami a potřebují zvýšit pocit bezpečí. Prostřednictvím městské policie byly osloveny sociální odbory jednotlivých úřadů, jejichž pracovníci mohou vytipovat potřebné seniory, kterým pak tato zařízení namontují strážníci operativního oddílu v jejich bytech. Sociální odbory úzce spolupracují se strážníky okrskáři, kteří mají dobré místní znalosti a jsou s mnohými seniory v přímém kontaktu. Strážníci úseku prevence oslovují starší občany při preventivních aktivitách a sami občané se na ně mohou obrátit s žádostí o řetízek či kukátko ve stacionárních centrech prevence v Moravské Ostravě a Ostravě-Jihu. Kukátka a řetízky jsou hrazeny z prostředků projektu Bezpečnější Ostrava. Osaměle žijící senioři mohou požádat o instalaci zařízení sociální odbor nebo svůj požadavek zaslat přímo na ředitelství MP Ostrava. Bezpečnost seniorů je jednou z priorit, v minulosti bylo takto zabezpečeno již 1 800 bytů.
Městská policie rovněž realizuje projekt Senior linka, v rámci kterého je seniorům v bytě nainstalováno zařízení skládající se z několika prvků. Osobní tísňové tlačítko slouží pro přivolání pomoci v případě náhlých zdravotních problémů nebo omezení pohybu, kdy senior není schopen si přivolat pomoc jiným způsobem. Pokud senior aktivuje tlačítko, odešle GSM modul textovou zprávu na pracoviště Městské policie Ostrava, která vyšle pomoc. Nástěnné tlačítko slouží pro přivolání pomoci v případech, kdy má senior podezření, že se může stát obětí podvodného jednání nebo trestného činu. Jedná se zejména o případy, kdy pod falešnou záminkou se do bytu seniora pokoušejí vniknout neznámé osoby. V současné době městská policie disponuje 212 zařízeními, která senioři buď využívají nebo jsou připravena k montáž.

Městské ředitelství policie Ostrava vypracovalo "Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2012". 

 

Zprávu můžete stáhnout zde 

 

zprava

Městská policie Ostrava pořádá v budově střediska vzdělávání a volnočasových aktivit na Hlubinské ulici č. p. 6 (poblíž tramvajové zastávky Důl Hlubina) kurzy pro veřejnost. V kurzech se můžete dozvědět praktické informace jak chránit sebe, svou rodinu a svůj majetek, informace o projektu „Bezpečnější Ostrava" a hlavně absolvovat praktickou výuku základů sebeobrany v tělocvičně. Kurzy probíhají vždy poslední středu v měsíci. Účastníci obdrží příručku občana Bezpečnější Ostravy.

Témata kurzů v roce 2013

Leden
Městská policie Ostrava občanům.

Únor
Krok za krokem při dopravní nehodě.

Březen
Domácí lékař – zásady první pomoci.

Duben
Kdo je připraven, není okraden – prevence krádeží na osobě.

Květen
Co se děje za zdí? Pomoc obětem domácího násilí.

Červen
(Ne)bezpečný internet

Září
Tvůj dům – tvůj hrad. Zabezpečení domu a bytu.

Říjen
Žiji na ulici – bezdomovectví a jeho prevence.

Listopad
Vaše děti, naše budoucnost – sebepoškozování.

Městská policie Ostrava spustila od září nabídku nalezených a odchycených psů na facebooku. Adresa je: https://www.facebook.com/utulekostrava.

Naší snahou je zvýšit šanci na umístění útulkových psů do nových rodin. Přestože se snažíme, aby pobyt psů v útulku byl co nejméně stresující, jen málokomu by se líbilo být zavřený v kotci s další stovkou jiných jedinců. To co tito psi potřebují je především láska a péče jednoho člověka či rodiny, která bude věnována pouze jemu. Naši zaměstnanci se musí starat o všechny psy a na osobní dlouhodobý přístup ke každému jedinci není zcela možný. Čím více psů se nám proto podaří umístit do náhradní péče, která bude naplňovat jejich potřeby, tím víc budeme spokojeni.

Zájemci o psa si tak mohou dnes vybrat i přes facebook.

Rádi přijmeme i připomínky k této nabídce, která se na jejich základě může upravovat tak, aby co nejvíce vyhovovala uživatelům a poskytla jim o vybraném pejskovi maximum informací.

Slavnostním vyhlášením vítězů byl v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina ve středu 12. prosince ukončen již šestý ročník soutěže "O nejbezpečnější supermarket", pořádané vždy ke konci roku v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Celkem 16 supermarketů a nově také čtyři nákupní komplexy se ucházely o hlasy nakupujících, kteří takto hodnotili, která prodejna podle jejich názoru je samotné a jejich auto nejlépe ochrání před krádežemi. 

predavani cen 2013

Na fotografii přebírá první cenu z rukou Michala Hrotíka Dagmar Vašutová z hypermarketu Albert Rudná. Foto: Jiří Urban

V roce 2012 se hlasování zúčastnily rekordní téměř tři tisíce občanů. Ti nakonec rozhodli o tom, že v kategorii nákupních center zvítězil Avion Shopping Park. V kategorii supermarketů patří prvenství Albert hypermarketu Rudná, cenu za druhé místo získal Albert supermarket Dr. Martínka a na příčce třetí se umístilo středisko Tesco Stores Hrabová. Ceny jim předali představitelé partnerů projektu Bezpečnější Ostrava. První cenu hypermarketu Albert Rudná předal za město Ostravu vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Michal Hrotík.
Deset cen získali také vylosovaní respondenti soutěže, kteří se podle svých možností rovněž slavnostního vyhodnocení zúčastnili. Spolu s ostatními hosty si mohli vyslechnout rovněž prezentaci partnerů projektu, a to Městské policie Ostrava, Městského ředitelství Policie ČR Ostrava a Dopravního podniku Ostrava, tematicky zaměřenou na bezpečnost občanů a návštěvníků města. Seznámili se s projektem Bezpečnější nakupování a parkování, v němž společně Policie České republiky, Městská policie Ostrava a ostravská obchodní centra upozorňují nakupující zvláště v předvánočním období na nebezpečí majetkových trestných činů.

Vítězové z minulých let:
2007: Shopping Park Avion v Ostravě - Zábřehu – vítěz soutěže o nejbezpečnější hypermarket
2008: Makro - vítěz ankety „Kde se cítíte bezpečně?"
2009: INTERSPAR v Ostravě – Porubě – vítěz soutěže o nejbezpečnější supermarket
2010: Albert hypermarket Ostrava
2011: Albert hypermarket Ostrava

 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde