Organizace Vzájemné soužití o.p.s. působí v Ostravě více než 20 let. Vznikla na pomoc lidem zasaženým povodní v roce 1997 a pomáhá i teď, v době koronavirové pandemie. Organizace realizuje své činnosti také s podporou statutárního města Ostravy. Je dlouhodobě zapojena do aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě a podílí se tak na naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021

Komunitní centra organizace byla opatřením vlády téměř dva měsíce uzavřena a běžná činnost všech do značné míry omezena, pracovníci přesto nezaháleli - šili ochranné roušky nejen pro obyvatele lokalit, v nichž organizace působí, ale například také zaměstnancům České pošty nebo lidem v Domově pro seniory Kamenec či Alzheimercentru Ostrava. Roušek rozdali více než 3 000, do domova a centra vyrobili také dekorace pro potěšení obyvatel i personálu.

 VS roušky 3 VS roušky 2

IMG 20200417 113028 1

Pracovníci si uvědomují, že nestačí jen rozdat roušky. Ještě důležitější je vysvětlit lidem, proč je mají nosit a jak se chovat, aby nebezpečí nákazy bylo co nejmenší. Tomu se proto intenzivně věnují přímo v ulicích. Jedné z těchto schůzek jsme se zúčastnili společně s nimi:

Přijíždíme do jedné z lokalit Slezské Ostravy...

Je krásný jarní den, v zahradách kvetou ovocné stromy, na ulici je plno dětí, kterým právě skončilo online vyučování. Mým průvodcem je Kumar Vishwanathan, zakladatel a ředitel organizace. Terénní pracovníci jsou už na místě, na pořádek a dodržování ochranných nařízení dohlíží strážnice-okrskářka, která místní obyvatele i sociální pracovníky dobře zná.

Děti i dospělí se srdečně zdraví s Kumarem. Ten s každým prohodí pár slov, poptá se na zdraví, na děti, co je nového. Proběhne krátká organizační porada s týmem a už přibíhají děti, protože se blíží dohodnutý čas schůzky Rychlé roty Korony! Všichni lidé mají roušky, pracovníci ještě některým vysvětlují zásady správného nošení a ukazují, jak roušku uvázat.

s Kumarem v terénu 20200424 114111

Začíná schůzka s dětmi – zaujmout a zapojit děti je klíčové, samy potom přesvědčí a poučí dospělé i vrstevníky a začnou se chovat bezpečněji. Skupinka se rozestavuje do kruhu, všichni rozpřáhnou ruce a točí se dokola – jednoduše si tím vytvoří bezpečný odstup 2 metry od ostatních. Okolo postávají dospělí – pracovníci i je upozorňují na dodržování odstupu. Prvním bodem programu je rozcvička – děti i pracovníci se protahují, je vidět, že ztuhlé svaly bolí, ozývá se pofňukávání.

20200424 115602

Ke slovu přichází „teta" Eva: „Proč používáme roušku, kdo to ví?" Děti nadšeně vykřikují jedno přes druhé: „Moje rouška chrání tebe! Abysme se nenakazili!" Všichni si to zopakují – ukazují na sebe a říkají: „Moje rouška chrání tebe. Tvoje rouška chrání mě!"

Přibíhá asi čtyřletý chlapeček a ptá se okolostojících: „To je Kumar? To je Kumar?!" Se zářícíma očima vběhne doprostřed kroužku, radostně Kumara pozdraví a běží zase pryč.

Děti s Evou opakují zásady správné hygieny rukou – ukazují, jak při mytí postupovat, nezapomínají ani na kroužení špičkami prstů v dlani, což vyvolává další smích. Eva zdůrazňuje, že si nesaháme na obličej, na roušku, do očí, nedáváme prsty do pusy.

20200424 120134

Kumar dětem oznamuje, že na prostranství mezi domy brzy začne Škola pod deštníkem – doučování a osvětové aktivity budou probíhat pod širým nebem, protože komunitní centra ještě musí zůstat zavřená.

Nastává vážná chvíle – jsou určeni zodpovědní vedoucí: „Kdo bude vedoucím roznášení roušek?" Děti se nadšeně hlásí, štěstí se usmálo na Denisku. Další se stávají vedoucími pro sport, tanec a zpěv, natáčení klipů – budou plánovat s pracovníky a organizovat činnosti pro ostatní děti.

Děti skládají slogan pro svou Rychlou rotu Korona:
Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě.
Moje srdce chrání tebe,
tvoje srdce chrání mě.

Dnešní schůzka končí, zůstává Deniska s několika dalšími děvčaty a pracovnice jim rozdávají sáčky s rouškami k roznosu sousedům: „Znáš ...?" „Jo! Bydlí vedle mojí tety!" Následuje ještě rychlé zhodnocení schůzky mezi pracovníky a plánování na příště.

20200424 121720


Vrací se strážnice na kole, která mezitím odjela na pochůzku – někdo telefonicky oznámil, že se na ulici shromáždilo 20 lidí, tak to jede ověřit. Kumar celou situaci glosuje slovy: „Kéž by jich bylo dvacet! Potřebujeme dostat informace k co nejvíc lidem!"

S aktivitami organizace Vzájemné soužití se můžete seznámit i v krátkém videu.

 

 
 
Vzájemné soužití o.p.s. Logo vzájemné soužití 
 
DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE!
 
 
 

Institut prevence, z.s. zahajuje schůzky terapeutických skupin pro rizikové děti a mládež. Skupiny jsou určeny pro děti a mladé lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a dopustili se rizikového nebo kriminálního chování. Schůzky budou probíhat vždy jedenkrát týdně od 2. 6. 2020. Podrobné informace najdete na webových stránkách institutu

Institut prevence, z.s. poskytuje činnosti související s prevencí rizikového chování, terapeutické, facilitační, konzultační a poradenské služby, ale i vzdělávání pro odbornou veřejnost a programy primární a sekundární prevence. Hlavním cílem institutu je eliminovat projevy rizikového a kriminálního chování u dětí a mladých lidí a zmírňovat jejich dopady pro ně i pro společnost.

 

Institut prevence z.s. cropped-Logo IP Zakladni-e1589131663746

Úterý 19. 5. 2020 15:00-16:00 hod., Macharova 7, Ostrava-Přívoz (zastávky MHD Muglinovská, Sad Boženy Němcové).

Podrobné informace zde.

RbR A3-ETT-s-logem-Ostravy

Zkušení lektoři projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci připravili sérii videokurzů pro rodiče žáků a studentů. Kurz bude rodičům přístupný prostřednictvím školy, které jejich dítě navštěvuje. 

Videokurz je složen z 6 vzájemně propojených videopřednášek:

1. Co dělají české děti na internetu? 
2. Sexting - rizikové sdílení vlastních intimních materiálů.
3. Kybergrooming a online predátoři.
4. Kybernetická šikana (kyberšikana).
5. Rizikové výzvy v online prostředí.
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče.

Podrobné informace a nabídku činnosti projektu E-Bezpečí najdete zde. 

 

Mnozí starší lidé se dnes neobejdou bez pomoci pro ně neznámých lidí a mohou se tak snadno stát obětí podvodu, krádeže nebo "jen" přeplatit nákup či jiné služby. 

S hrozbou onemocnění COVID–19 se zvedla i velká vlna solidarity s těmi nejzranitelnějšími – seniory. Ty však neohrožuje jen nemoc samotná, ale i chování některých lidí – ne všem jde o nezištnou pomoc bližnímu. Na co si dát pozor, pokud přijmete pomoc cizích lidí?

 

Jak ochránit své bezpečí?

Požádejte o pomoc člověka, kterého znáte, nebo některou ze známých institucí či neziskových organizací.

 • V Ostravě se můžete obracet na:
 • Pokud vás osloví cizí osoba s nabídkou pomoci, slušně odmítněte nebo ji požádejte o informační leták či kontakt na organizaci, kterou zastupuje. Informaci si ověřte. 
 • Požadujte předložení průkazu, že se skutečně jedná o zaměstnance organizace nebo úřadu.

Nepouštějte neznámého člověka do své domácnosti.

 • Připravte si předem přesný seznam věcí, které potřebujete nakoupit nebo zařídit. Nenechte si vnutit nic jiného. 
 • Nákup převezměte na chodbě domu, u hlavního vchodu, nebo přes plot, pokud bydlíte v domku.
 • Poproste někoho ze sousedů, ať je při předání s vámi. 
 • Před otevřením dveří se nejdříve podívejte kukátkem, používejte bezpečností řetízek. 

Nedávejte z ruky své doklady a peníze, mějte je stále pod dohledem.

 • Nikdy nedávejte z ruky svou platební kartu!
 • Připravte si přesnou částku k úhradě nákupu. 
 • Plaťte až po předložení účtu z obchodu. 
 • Dobrovolník po vás může chtít ukázat průkaz totožnosti, aby ověřil, že jste to opravdu vy – průkaz nedávejte z ruky, ukažte jakýkoli jiný než občanský průkaz, třeba odisku.

Nedávejte nikomu peníze jen tak – v Ostravě neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID–19.

 

Pokud máte jakékoli podezření, volejte 156 nebo 158.

 

Stali jste se obětí trestného činu?

I v době nouzového stavu Vám zkušení odborníci nabízí svou pomoc:

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí Bílého kruhu bezpečí: 116 006 (nonstop, volání zdarma).

Linka pro oběti trestných činů: 727 940 151, 777 802 453 (telefonické a on-line konzultace, hovor zpoplatněn běžným tarifem).

Krizové centrum Ostrava: 596 110 882–3, 732 957 193 (nonstop telefonicky nebo osobně na adrese Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice).

Linka důvěry Ostrava596 618 908, 737 267 939 (nonstop, hovor zpoplatněn běžným tarifem).

Tísňová linka a informace pro neslyšící: 603 111 158 (sms).

Linka důvěry Senior telefon800 157 157 (nonstop, volání zdarma).

Linka seniorů Elpida: 800 200 007 (8:00 –20:00 hod., volání zdarma).

 

Buďte pozorní ke svým starším příbuzným a sousedům, můžete zabránit jejich okradení.

 

Podrobně rady zpracovala Policie ČR a najdete je na tomto odkazu.

 

I v současné náročné situaci se objevují nové případy krádeží kabelek, peněženek a dokladů zákazníkům v supermarketech, a to i přesto že zloději hrozí vyšší trest.

Městská policie Ostrava proto i letos připravila preventivní akci Bezpečnější parkování a nakupování, která probíhá v několika ostravských nákupních centrech. Strážníci akci přizpůsobili aktuální situaci. Namísto tradičního informačního stánku oslovují zákazníky na parkovištích a zaměřují se nejen na zásady ochrany majetku, ale i zdraví - upozorňují na dodržování vládních preventivních nařízení k ochraně před nákazou koronavirem. Akce probíhají ve spolupráci s ostrahou supermarketů. 

 

fb banner 851315 vše

 

IMG-20200408-WA0003 IMG-20200408-WA0000 IMG-20200408-WA0005 IMG-20200408-WA0004

 

Strážníkům se podařilo ukázat zásady bezpečného parkování přímo v průběhu akce v Avion Shopping Parku, kdy si všimli zaparkovaného vozidla s klíči v zámku. Nechali vyvolat řidiče a do jeho příchodu vozidlo hlídali. 

Na to, že lidem stále hrozí nebezpečí okradení, upozornili také jihomoravští policisté, kteří zveřejnili videozáznamy některých krádeží:

 

 

 

 
Jak nepřitáhnout pozornost zloděje?
 
Bezpečné parkování:
• Vždy zkontrolujte uzamčení vozidla.
• Cenné věci nikdy nenechávejte ve vozidle.
• Pozor na nestřežené okamžiky při nakládání nákupu.
• Pokud opouštíte vozidlo, třeba na skok, zamkněte.
 
Bezpečné nakupování:
• Mějte své věci pod dohledem a neodkládejte je do nákupních vozíků.
• Peněženky, doklady a jiné cennosti noste ve vnitřních kapsách oděvů.
• Neztrácejte přehled o dění kolem vás.
 

 

Zde najdete detailní informace a tipy, jak se chránit před kapesními zloději.

 
 
Zvýšení sazeb trestných činů v době nouzového stavu
 
Vyhlášení nouzového stavu přináší také zvýšení sazeb některých trestných činů. To se týká také trestného činu krádeže. Nejvyšší státní zastupitelství ve svém vyjádření k tomuté tématu uvádí:
"Jako příklad lze uvést, že pokud se pachatel dopustí za běžného stavu krádeže vloupáním do stánku s potravinami a odcizí zboží v hodnotě 500,- Kč, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě až 2 roky. Pokud se obdobného jednání dopustí v současné době, tedy během vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě 2 léta až 8 let." 
Více informací k tématu najdete například zde.

 

Komunitní centrum v osadě Bedřiška v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, které vlastními silami znovu zprovoznili místní obyvatelé, bylo slavnostně otevřeno 2. března. 

Centru přišel popřát úspěch náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Velmi si cením toho, že centrum vzniklo díky nadšení místních lidí. Obdivuji energii, jakou vkládají do zvelebení místa, kde se cítí doma. Věřím, že komunitní centrum bude sloužit k radosti malých i velkých obyvatel Bedřišky," řekl Zbyněk Pražák.

Mezi hosty byli také zástupci vedení městského obvodu a magistrátu. K přátelské atmosféře přispěly hudbou a tancem i děti z komunitních center v Hrušově a Liščině (Slezská Ostrava). Velký ohlas mělo slavnostní pohoštění z domácí kuchyně.

Na zvelebení prostoru odpracovali lidé z Bedřišky a členové spolku Hornosušská poradna, z.s., který centrum provozuje, téměř 500 hodin. Zapojily se i děti. Opraveny byly podlahy, topení, omítky, ošetřena vlhkost ve zdech. Městský obvod přispěl opravou oken a dalšími odbornými pracemi. 

Centrum nyní slouží dětem i dospělým. Spolek nabízí sociální poradenství, vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity, přednášky. „Máme program na každý den v týdnu – funguje doučování, v úterý je výtvarka a první pomoc, ve středu vaření, ve čtvrtek chodíme do přírody a v pátek budeme tancovat. Dospělí se budou zdokonalovat například v práci na počítači," popsala naplánovanou činnost místopředsedkyně spolku Petra Kolinke. V plánu je stavění májky, akce Ukliďme Česko a festival Barvy Bedřišky, který během prvního ročníku navštívilo 300 zájemců.  

Náklady na opravy a vybavení centra byly uhrazeny ze soukromých příspěvků, rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a prostředků Nadace VIA. Město Ostrava na provoz centra přispívá dotací v oblasti prevence kriminality.

 

KCB IMG 20200302 164547

IMG 20200302 165420

IMG-20200312-WA0003

KCB IMG-20200312-WA0001

KCB IMG 20200310 160752

KCB IMG 20200107 102139

Podrobný Informační rozcestník k problematice nouzového stavu a COVID-19 na stránkách Sociální začleňování Ostrava. 

Oficiální informace statutárního města OSTRAVY k mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Aktualizované informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Aktualizované informace Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Aktualizované informace Státního zdravotního ústavu, včetně aktuálních statistických dat, informací Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evpropského centra pro prevenci a kontrolu nemoci (ECDC).

Informace k onemocnění COVID-19 Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odběrová ambulance pro pacienty, kteří mají podezření, že se nakazili koronavirem zřízená Fakultní nemocnicí Ostrava.

 

Webová stránka O koronaviru - průřezové informace z oficiálních zdrojů upravené pro veřejnost odborníky s uvedením zdrojů informací.

Upozornění a vysvětlení nepravdivých a falešných informací (hoax) šířených o nemoci najdete například zde (MZdrČR) nebo zde (okoronaviru.cz).

Informace Nejvyššího státního zastupitelství ČR k trestně právní rovině - změněné podmínky v době vyhlášeného nouzového stavu. V případě koronaviru se může jednat například o šíření nakažlivé lidské nemocišíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti nebo šíření poplašné zprávy

Informace České správy sociálního zabezpečení k čerpání dávky ošetřovné pro pracující rodiče dětí do 10 let, pokyny k podání žádosti o ošetřovné. Formulář vyplňuje škola/školské zařízení, nikoli lékař!

 

Infolinka SZU k epidemii COVID-19

 

 

 

 

V souvislosti s premiérou dokumentárního filmu V síti o sexuálních predátorech na internetu zneužívajících nezletilé dívky probíhají doprovodné osvětové kampaně:

Komplexní informace najdete na webových stránkách filmu V síti.

Webové stránky projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, s komplexními informacemi o problematice bezpečného chování na internetu pro uživatele i odborníky, včetně výzkumných zpráv a studií a online poradny. Na stránkách je k dispozici také Metodika k filmu V síti - Za školou

Základní Desatero bezpečného chování na internetu na stránkách České televize s videospoty z filmu V síti. 

Kampaň Buď safe online, kde najdete informace pro děti, rodiče i učitele, včetně řešení šikany a "hejtování", online kurz bezpečného chování na internetu.

Kampaň V síti nejsem lovná, kde najdete informace k bezpečného chování na internetu, mediální a počítačové gramotnosti, informace z filmu V síti. 

Kontakty na odborníky, kteří ze problematikou zabývají, najdete zde.

V Ostravě se na problematiku bezpečného chování na internetu specializuje spolek Nebuď oběť!, který má připraveny certifikované programy primární prevence pro děti, učitele i rodiče. Na jejich webových stránkách najdete i základní informace o nebezpečích ve virtuálním světě a odkazy na literaturu.

 

 Co na film říkají diváci?

"Shlédla jsem film V síti (verzi 15+) a musím říct, že mě velmi překvapilo, v kolika případech jsem se během filmu opravdu upřímně zasmála. Navzdory tématu. Po skončení filmu mi však začalo téma více vrtat hlavou, přemýšlela, jsem jaká je efektivní obrana proti „predátorům". Film mě tedy přivedl k tomu, zjistit si více informací, jak pracovat s kyberprostorem, jak se efektivně bránit a ideálně předejít situacím, které byly ve filmu popsány. Myslím si, že i tato verze by si zasloužila více osvětových informací, než jen zmínku v závěrečných titulcích. Oceňuji také zkrácenou verzi a návazný program pro školy. Film bych určitě doporučila všem, minimálně k vyvolání vnitřní diskuze nad tématem." 

"Jako matka tří pubertálních dcer jsem byla velmi ráda, že jsme do kina šli na jejich naléhání. Vlastně jsem se o vzniku filmu dozvěděla od nich - od podzimu sledovaly kampaň, která předcházela premiéře. Po shlédnutí jednoho z rozhovorů přelepily kameru na notebooku, protože jedna z obětí mluvila o tom, že ji pachatel sledoval bez jejího vědomí prostřednictvím webkamery.
S dcerami mluvím o tom, co dělají na sociálních sítích a s jakými lidmi jsou tam v kontaktu, jestli je osobně znají. Ptala jsem jich, jestli je někdy zkoušel kontaktovat cizí dospělý muž. Odpověď byla "ne". Nejstarší dcera k tomu trochu jízlivě dodala, že ani nemohl, když jsme jim do 13 let nedovolili mít facebook a nesmí tam mít uvedený věk ani své fotky s obličejem. Setkaly se však opakovaně s šikanou a hejtováním na anonymních sítích, řešili jsme to i s jejich učiteli."  

Kdo by nechtěl ušetřit? A ještě takhle, z pohodlí domova! Přestože podomní prodej zakazuje tržní řád města Ostravy už od roku 2013, setkávají se s ním Ostravané stále. Desítkami případů ročně se zabývají i strážníci městské policie. Spousta slov najednou, hromada papírů s malými písmeny, časový tlak, nemožnost si informace ověřit, takové bývají návštěvy nepoctivých zprostředkovatelů.

Na nekalé praktiky prodejců upozorňuje i Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitele iniciovaná v loňském roce Svazem obchodu a cestovního ruchuČeskou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem. Pojďme si u příležitosti Světového dne spotřebitelských práv (15. března) připomenout, jak se před šmejdy chránit.

„Zajistíme vám tu nejlepší cenu! Vy nemusíte dělat vůbec nic. Vůbec nic! Jen to tady podepište a my za vás všechno vyřídíme." Prodejce ještě dodal, že akce je exkluzivní a bude rychle pryč, pan Josef neváhal a papíry podepsal. Zvlášť když nezvaný host tvrdil, že zastupuje známou energetickou společnost. A pak už se nestačil divit: každou chvíli mu přišel dopis od jiné společnosti, platil zálohy, ale chodily mu upomínky, společnosti vyčíslovaly pokuty. Zoufalý pan Josef se obrátil na poradnu. Tam mu pomohli zjistit, kdo je jeho dodavatelem elektřiny; vysvětlili, jak se nevýhodné smlouvy zbavit a jaké to pro něj ještě bude mít následky. Neušetřil na elektřině ani svůj čas a pohodlí.

Lidé, kteří zvoní u dveří bytů nebo vás oslovují na ulici, jsou zprostředkovatelé. Chtějí získat váš souhlas, aby za vás mohli jednat s dodavateli, tedy se společnostmi, které vlastní elektřinu nebo plyn. Dokud platí plná moc, nemůžete sami ovlivnit, kdo a za jakou cenu vám bude energie dodávat. Vypovězení smlouvy bývá spojeno s nemalými peněžními pokutami. Problémy se zprostředkovateli se zabývá Česká obchodní inspekce (ČOI), problémy s dodavateli Energetický regulační úřad (ERÚ).

Jak se vyhnout potížím? Neotvírejte.

Neznámého člověka nepouštějte do svého bytu a neukazujte mu ani elektroměr nebo plynoměr, ani smlouvy s dodavateli a vyúčtování.
Nic nepodepisujte, neberte si žádné dárky! Ihned zavolejte 156 – městskou policii.
Pokud se rozhodnete se zprostředkovatelem mluvit, nechte si předložit jeho doklady, ať víte, koho zastupuje.
Dělejte si poznámky, doptávejte se a ujišťujte, že jste správně pochopili, co vám říká.
Požádejte zprostředkovatele, aby vám dokumenty nechal k prostudování a přišel si pro odpověď jiný den.
Na webových stránkách ERÚ najdete kalkulačky srovnání cen, kde snadno ověříte výhodnost nabídky.
S dokumenty můžete navštívit i některou ze spotřebitelských nebo občanských poraden (seznam je na konci článku), zkuste si vyhledat název firmy na internetu nebo o to poproste někoho ze svých blízkých.

Nebuďte lhostejní a volejte 156, když uvidíte prodejce obcházet po bytech, pomůžete tím zajistit klid a bezpečí nejen sobě.

Kam se obrátit o pomoc?

Česká obchodní inspekce
adresa: Provozní 1, Ostrava-Třebovice
tel.: 554 818 211 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Energetický regulační úřad
adresa: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
tel.: 564 578 666
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poradny v Ostravě:

Diecézní charita ostravsko-opavská
Poradenské a informační centrum
Puchmajerova 10, Ostrava
tel.: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Charita Ostrava
Poradna Charity Ostrava
adresa: Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 526 906, 731 625 767
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
adresa: tř. 28. října 148, Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 542 210 549, 724 021 144
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
adresa: Přemyslovců 50, Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 111 252, 606 382 280
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Občanská poradna, pobočka Přívoz
adresa: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
tel.: 596 113 890, 602 248 693

Občanská poradna, pobočka Poruba
adresa: Dělnická 20, Ostrava-Poruba
tel.: 591 124 979, 778 059 313
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzájemné soužití o.p.s.
Sociálně právní poradna
adresa: Bieblova 8, Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Chcete se dozvědět více?

Rady a doporučení Městské policie Ostrava k tématu podomního prodeje. 

Informace pro spotřebitele k tématu prodeje na stránkách Energetického regulačního úřadu. 

Informace pro spotřebitele k tématu prodeje a aukcí energií na stránkách České obchodní inspekce.

Podrobné informace k tématu podomního projede energií na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezka, z.s.

Brožura Jak se vyznat v energetice a podrobné informace na stránkách dTestu.

Článek o energetických šmejdech na stránkách Českého rozhlasu.