Jestliže do zmíněné skupiny ještě nepatříte, neznamená to, že následující řádky nejsou určeny právě Vám. Jistě jste si při čtení nadpisu vzpomněli na své nejbližší z řad svých babiček, dědečků, tetiček či strýčků... Třeba právě Vy pomůžete radou nebo obohatíte informacemi sebe nebo své blízké, kterých se Mezinárodní den seniorů týká.

V následujících článcích se dozvíte, mimo jiné, které organizace se věnují seniorům. Dále, jak lze zajistit našim „studnicím moudrosti" zpestření dlouhých dnů, nebo například získáte informace na koho se obrátit v nouzi či krizi.

Seniorům je věnována velká pozornost v oblasti prevence kriminality, neboť se mohou stát oběťmi trestné činnosti pro svou důvěřivost, zhoršenou pohyblivost, sociální izolovanost a zhoršující se zdravotní stav. Abychom umožnili načerpat seniorům potřebné informace, vysvětlili možnosti účinně obrany v každém věku a zvýšili pocit bezpečí občanům starších 60 let, probíhají ze stran strážců zákona projekty, besedy a semináře.

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje informují o zásadách bezpečného chování na nesčetných besedách či seminářích pořádaných v domovech či klubech seniorů. V této činnosti jim již téměř čtyři roky napomáhá publikace s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní". Dvanáct příběhů přibližuje nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy, které jsou na seniorech páchány (např. podvod s legendou vnuk, krádež či loupež, případ domácího násilí nebo rizikovou situaci v dopravě atd.). Děj jednotlivých povídek, který je převážně inspirován skutečný „případy" a většinou má dohru v soudní síni, je ukončen radami, jak možným kritickým situacím předcházet, případně jak se v nich zachovat. Pro větší autentičnost je kniha doplněna fotografiemi z míst činů, pořízených policisty oddělení kriminalistické techniky. A vzhledem k cílovému čtenáři obsahuje také křížovky. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici audiokniha. Jelikož publikace, která slouží k preventivní činnosti policistů, není a nesmí být určená ke komerčním účelům, bylo několik set výtisků poskytnuto také knihovnám v Moravskoslezském kraji, kde si ji mohou zájemci zapůjčit. Více o projektu naleznete také na: https://www.policie.cz/odkazy-cerna-kronika.aspx

Jeden z projektů městských policistů se zaměřuje na zvýšení pocitu bezpečí seniorů. Nazývá se Bezpečně doma i na ulici. Díky finančnímu přispění města jsou připraveny bezpečnostní řetízky a panoramatická kukátka k instalaci a preventivní materiál. Vše je pro seniory bezplatné, stejně jako montáž zařízení zvaného Senior linka, skládajícího se z tlačítka bezpečí a nouzového tlačítka. V případě zájmu o řetízek či kukátko nebo o Senior linku je třeba kontaktovat příslušný sociální odbor, popřípadě strážníka-okrskáře. V rámci projektu Mimořádné situace v běžném životě se zaměřují strážníci na zvýšení informovanosti v oblasti prevence kriminality a získání potřebné sebedůvěry při řešení náročných životních situací. Jedna z mnoha bezplatných besed v rámci projektu pro seniory se koná dne 16. října 2019, v 10:00 hod., v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra na ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě. Na účastníky čeká drobné občerstvení a malý dáreček. Na akci je nutné se objednat na tel. 720 735 125. Všichni občané starší 60 let jsou srdečně zváni!!! Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR a statutárním městem Ostrava.

Mimo to zajišťují strážníci celoročně preventivní besedy zaměřené na aktuální témata pro seniory (bezpečí doma a na ulici, rizika virtuálního prostředí, podomní prodej, BESIP, právní vědomí). Taktéž připravujeme besedy „šité na míru" jednotlivým klubům nebo domovům pro seniory. Více informací naleznete na www.mpostrava.cz v sekci PREVENCE nebo na telefonu 720 735 125. Neváhejte nás kontaktovat!

Policie ČR a Městská policie Ostrava

Senior point.
V Ostravě jsou 2 kontaktní místa, nabízející rady ze sociální,bytové, právní a finanční oblasti i volného času. Můžete sem zajít na internet nebo se registrovat do projektu Senior Pas. První je v Přívoze v ulici U Tiskárny 1. Mají otevřeno ve Čt 9–14 hodin a v Pá 8–16 hodin.
Telefon: 596 104 222, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Druhé je v Komorním klubu v Hrabůvce, Velflíkova 8, otevřeno je v Út a Čt 8–14 hodin.
Telefon: 608 812 796, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sociální odbory úřadů.
Potřebujete-li získat podrobnější informace k řešení životní situace své nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky úřadu městského obvodu v místě bydliště. Přehled služeb najdete na webu https://socialnisluzby.ostrava.cz. Prostor pro zájmy, kulturní,tvůrčí či sportovní vyžití nabízí seniorům kluby v jednotlivých městských obvodech a také neziskovky sdružené pod Koordinačním centrem seniorů Ostrava.

Magistrát města Ostravy

Důležitá čísla a kontakty pro seniory

150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie České republiky

156 Městská policie Ostrava

112 Jednotné číslo tísňového volání

Linka Krizového Centra Ostrava

596 110 882-5, 732 957 193

Linka důvěry Ostrava

psychologická podpora v akutních krizových situacích

596 618 908, 737 267 639

Senior telefon Života 90

telefonická krizová pomoc pro seniory a pečující

800 157 157

Elpida pro seniory

bezplatná linka seniorů

800 200 007

Rada seniorů ČR (Praha)

234 462 074-7

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krajská rada seniorů MSK

721 515 012

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Senioři ČR – krajská organizace

603 534 689

Senioři ČR – městské organizace

736 420 248

Koordinační centrum seniorů Ostrava, z.s.

http://www.seniortip.cz/

Společnost Senior

731 221 291, 606 411 643

Senior taxi

● MO Hrabová

599 420 112, 720 735 331

● MO Krásné Pole

721 813 940, 728 054 143

● MO Mariánské Hory a Hulváky

599 459 200

● MO Michálkovice

599 415 111, 727 805 736

● MO Moravská Ostrava a Přívoz

720 735 361

● MO Ostrava-Jih

770 130 770

● MO Poruba

599 481 550/500, 602 872 003

● MO Slezská Ostrava

720 735 322

● MO Svinov

599 421 044, 725 101 332

 

 

Po dvou měsících bezstarostného volna se děti vracejí do školních lavic

Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude září významným obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.

Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů. Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.

Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do nového školního roku.

nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor
Policie ČR

 

Témata, ve kterých se prolíná dětský svět s užíváním drog, bývají často noční můrou a červeným vykřičníkem

pro všechny zodpovědné rodiče. Výhodou Terapeutického centra Renarkon je prostor podrobně zjistit, jaké možnosti

se nám nabízejí, zda má ambulantní spolupráce význam a jaké prostředí pro řešení obtíží nabízí nejbližší okolí

dítěte. Jistě to vyžaduje další úsilí rodičů v náročné situaci, ale někdy to může pomoci před příliš rychlým nastavením

opatření, jako jsou testy na přítomnost drog nebo omezení a izolace v pobytových programech.

Vycházíme tady z předpokladu, že děti svým chováním a přístupem k drogám často reagují na těžkou situaci,

se kterou si sami nedokážou poradit a je pro ně obtížné říct si přímo

o pomoc, potom berou první nástroj - drogu, který jim uleví. Přítomnost drog často spolehlivě zakryje skutečné

téma k řešení, kterým jsou obvykle vztahy v rodině, rozvod rodičů a jejich rozdílný přístup k výchově a potřebám

dítěte, situace ve škole nebo s kamarády a mnoho dalších situací, o kterých je obtížné mluvit s profesionálem, natož

je otevírat u rodinného stolu. Při intenzivním zapojení celé rodiny, nebo obecně blízkého okolí dítěte, včetně kamarádů,

můžeme v terapeutickém programu lépe rozpoznat a najít možnosti, které by bylo užitečné

vyzkoušet, ještě předtím, než přijdou na řadu tvrdá opatření.

Stejně tak je v celém procesu důležité zapojit potřeby rodičů a často opomíjených sourozenců dětí, které

užívají drogy. Společně si pak mohou v přítomnosti terapeuta promyslet, co mohou udělat pro sebe navzájem,

nebo se po pečlivém zvážení ujistit, že musí učinit ještě další kroky, které přesahují možnosti Terapeutického

centra, ale pracovníci Vám pomohou tyto kroky naplánovat a zprostředkují

další služby.

Jak funguje terapeutické centrum?

Terapeutické centrum je otevřeno
od pondělí do neděle,
ve všední dny 7.30 až 19.30
a o víkendu 8 až 16.
Sídlí na Stojanově náměstí 1,
Ostrava – Mariánské Hory.
Pro první setkání doporučujeme nejdříve
telefonický kontakt nebo napsat e-mail.
V případě vytíženosti reagujeme ještě
týž den později.
Telefon: 595 782 122, 724 154 239
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

První osobní kontakt probíhá s kvalifikovaným
terapeutem v neformálním prostředí.
Nepotřebujeme od Vás žádný doklad totožnosti,
ani neuchováváme osobní údaje.
Nebudeme bez vašeho souhlasu předávat
informace žádné třetí straně a jsme bezplatná služba.
Setkání se nemusíte bát, v diskrétním prostředí si
nejdříve zmapujeme celou situaci a potom
naplánujeme další kroky, včetně role pacovníka
našeho centra. Kdyby pro Vás bylo obtížné
formulovat, co o nás potřebujete, neváhejte
se ozvat. Hovořit o obtížích je jediný
spolehlivý krok, jak je začít řešit.

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané základní a mateřské školy opět otevírají svá hřiště a poskytují tak prostor pro trávení volného času dětí mládeže a široké veřejnosti. Na hřištích jsou pracovníci, kteří zabezpečují chod hřišť a zajišťují bezpečné, čistéa podnětné prostředí pro sportování a trávení volného času. Na většině hřišť je možné si bezplatně zapůjčit různé sportovní vybavení. Statutární město Ostrava dlouhodobě realizuje projekt hřišť otevřených pro veřejnost. V roce 2019 město podpořilo provoz 49 hřišť a sportovišť pro veřejnost v 15 městských obvodech částkou ve výši 2,917 milionu korun.

Bezpečná hřiště jsou označena informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava. Na hřištích jsou viditelně umístěny návštěvní řády a informace o provozní době.
Hřiště jsou otevřena zpravidla od dubna do října, vždy v odpoledních hodinách. Hřiště fungují i během víkendů a prázdnin.

Bližší informace jsou k dispozici na webu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/co-delat-kdyz/chci-bezpecne-a-zdarma-sportovat

V rámci projektu Bezpečnější Ostrava budou v Ostravě před Velikonocemi probíhat informační akce Bezpečnější nakupování a parkování.

Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků půjde především o informační akce v obchodních  centrech, které budou seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Na akcích budou spolupracovat strážníci Městské policie Ostrava, Policie ČR Ostrava, obchodní centra a Magistrát města Ostravy. Přijďte se informovat!

„Já bych ty internety zakázala!“ Tato památná věta koluje ve společnostijiž několik let. U dnešních rodičů zaznívá v menší obměně – „Já bych ten facebook a instragram zakázala!“(případně další sociální sítě, komunikátory
apod.). Já si pokládám otázku, zda je to opravdu nutné. Zda radikální zákazy něčemu pomůžou? Jsem toho
názoru, že ne. Zákazy jen přesunou relativně viditelnou aktivitu do uzavřených kruhů, kde už ztratíme kontrolu úplně. Pojďme místo zákazů naučit naše děti využívat tyto věci bezpečně a ku prospěchu. Uvědomme si, že samotný
internet (instagram, facebook) není zlý, zlo v něm konají a šíří lidé (naše děti, možná i my sami). Přeberme odpovědnost a začněme se chovat i v kyberprostoru bezpečně, slušně a přeberme odpovědnost za naše slova.
A pojďme to naučit i naše děti.

 Kateřina Ciklová
metodik prevence v Pedagogicko - psychologické poradně.
Foto: Creative Common

 PomocNastrahy-internetu

Proč se vůbec věnovat právům obětí trestných činů, je to ještě vůbec potřeba? Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána  Charta práv obětí  trestných  činů. Jednou  ze  základních  charakteristik trestného činu je, že jeho obětí se může stát kdokoliv z nás. A současně, nikdo z nás si tento fakt, tuto možnost, obvykle nepřipouští.  Vezměme si české kriminální seriály. Vypráví o policistech, zločincích, soudcích. A oběti? Zkuste  si  vzpomenout  na  český  film nebo seriál, který by se věnoval oběti a jejímu prožívání události. Proto  má  dle  mého  názoru  smysl připomínat si každý rok fakt, že kdokoliv z nás se může stát obětí trestné-ho činu. A že hlavní je mluvit o tom, co  se  Vám  stalo,  svěřit  se  blízkým, odborníkům,  kteří  Vám  mohou  pomoci zpracovat a vyrovnat se s dopady trestného činu na Váš život.

Ostrava uspořádala dva semináře na téma ochrany měkkých cílů. Semináře jsou realizovány v rámci projektu „Ostrava – Informační seminář k problematice měkkých cílů“ identifikační číslo 314D083008053 financovaného ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018 a z rozpočtu města Ostravy.

Záměrem projektu je pomocí informační a vzdělávací kampaně šířit povědomí o ochraně měkkých cílů a o tom, jaké dotace je možné využívat v oblasti ochrany měkkých cílů. Za takzvané měkké cíle jsou považována místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům.

Semináře jsou určeny zástupcům samospráv, správcům budov a veřejných prostranství,organizátorům akcí na veřejných prostranstvích, zástupcům Policie ČR, zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení apod.

V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v rámci projektu finančně podpořeného Technologickou  agenturou ČR. Výzkumu se může zúčastnit kdokoliv.
Tým  složený  z pracovníků  VŠB  – Technické  univerzity  Ostrava  (Hornicko-geologická  fakulta,  Katedra geoinformatiky) ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy bude zkou mat to, jestli se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, a pokud ne, co město může udělat pro to, aby se cítili bezpečněji. Zároveň bude možné v rámci výzkumu zjistit, které lokality se jeví jako problémové a porovnat tyto výsledky se  záznamy  policie.  Výsledky  dotazníků  budou  sloužit  jako  další  zdroj informací kriminalitě pro městskou policii. Pro radnici bude analýza sloužit jako podklad pro plánování aktivit v oblasti prevence kriminality.Výzkum  naváže  na  analýzy  kriminality,  které  tým  pracovníků  VŠB  – Technické  univerzity  Ostrava  (Hornicko-geologická  fakulta,  Katedra geoinformatiky) realizoval za období 2009–2011 z dat Policie ČR.

Výsledky tohoto výzkumu pomohly mimo jiné v  přípravě Strategie prevence krimi nality statutárního města Ostravy na období 2017–2021. Igor Ivan z Katedry  geoinformatiky  VŠB  –  Technické univerzity Ostrava k výzkumu dodává: „Analýzami  kriminality  se  ve  spolupráci s Policejním prezidiem ČR zabýváme již několik let. Výstupy z této spolupráce byly využity pro zlepšení kvality života  v Ostravě,  posloužily také jako pilotní ukázky map kriminality v ČR, tím pádem naplňujeme roli  univerzity  jako  aktivního  aktéra v  životě  města  a  společnosti.  Budeme rádi, když se do výzkumu zapojíte a  odkaz na mapu budete šířit i ve svém okolí.“
Dotazníkové  šetření  bude  zároveň probíhat i v dalších městech – v Olomouci, Kolíně a na Praze 12.

Výsledky budou zpracovány formou map a doporučení pro město. Zároveň bude vypracována  výzkumná  metodika,  kterou budou moci využívat i další města. Dotazník bude otevřený během října a můžete ho vyplnit online na adrese
www.mapybezpecnosti.cz.