V roce 1962 vyhlásil americký prezident J. F. Kennedy 4 základní spotřebitelská práva:

 • právo na bezpečnost výrobků a služeb,
 • právo být informován,
 • právo na výběr
 • právo být vyslyšen, které se týká především reklamací.

Později k nim přibyla ještě další 4 práva:

 • právo na uspokojení základních potřeb,
 • právo být odškodněn,
 • právo na spotřebitelské vzdělání,
 • právo na zdravé životní prostředí.

Také Ostrava se podílí na ochraně spotřebitelských práv svých občanů a bojuje s nekalými praktikami takzvaných šmejdů.
Od roku 2013 je na území města tržním řádem zakázán podomní prodej. Ostravané se s ním přesto stále setkávají a strážníci městské policie se tak zabývají desítkami případů ročně. Nejčastěji jde o nabídky změn dodavatelů energií nebo zdravotní pojišťovny.

Nebuďte lhostejní a volejte 156, když vidíte prodejce obcházet na ulici či po bytech, pomůžete tím zajistit klid a bezpečí nejen sobě.

Pomoc s ochranou spotřebitelských práv nabízí v Ostravě bezplatně poradny, jejichž činnost město také dlouhodobě podporuje.

Trápí Vás spotřebitelský problém?
Nebojte se říct si o pomoc. Informace o pomoci v ochraně práv spotřebitele najdete také zde na webových stránkách bezpecnejsi.ostrava.cz. Najdete zde i tipy, jak před nekalými praktikami ochránit sebe i své blízké a předejít tak potížím.

6. března 2020 čeká širokou veřejnosti i právnickou obec večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Akce Noc práva, nad kterou převzal záštitu primátor města Ostravy, nabídne prohlídku věznice, simulovaný soudní proces, prohlídku Ústavu soudního lékařství ve FN Ostrava, divadelní představení, promítání filmů, výstavu ve Světě techniky, přednášky a besedy. Na některé akce je nutná rezervace - neváhejte!

Podrobné informace najdete na webových stránkách Noc práva.

 

 

Tichý DavidOd tragické události 10. 12. 2019, kdy došlo ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici, uplynuly 2 měsíce. Událost zasáhla nejen do života těch, kdo přišli o své blízké a známé nebo byli jejími přímými svědky, ale ovlivnila nás všechny. Některé méně, některé více. S Bc. Davidem Tichým, krizovým interventem a vedoucím Krizového centra Ostrava hovoříme o pomoci po události a jak na nás může dále působit.

 

Jaká je situace 2 měsíce po události? Ozývají se vám ještě lidé, kteří potřebují pomoc?

Akutní fáze pomoci je za námi a nastal čas, kdy část zasažených zvládá situaci vlastními silami nebo s podporou svého okolí, ale někteří zasažení a pozůstalí zjišťují, že to sami nezvládnou, a hledají pomoc. Práce našeho krizového centra bude ještě dlouho pokračovat, obvykle při větších událostech přesahuje rok.
 
Obracejí se na vás pouze návštěvníci nemocnice a jejich blízcí, nebo i lidé, kteří situaci zaznamenali třeba jen z médií?
Tato mimořádná událost zasáhla stovky či tisíce lidí, a to nejen v Ostravě. Někteří lidé, kteří se na nás obrátili, nebyli přímo ohroženi, ale vnímali to jako další zátěž ve svém životě, jako něco, co už je nad jejich síly a potřebují pomoc.
 
 
Čeho by si měli lidé ve svém chování všímat, co by neměli brát na lehkou váhu?
Je přirozené, že se po takovéto události u lidí objevují nepříjemné pocity. Střelba v nemocnici je něco, co čekáme, že se nikdy nestane, anebo ne nám. Jedná se o ztrátu jistoty a bezpečí.
Lidé si mohou začít uvědomovat, že v běžných situacích reagují jinak, než jsou u sebe zvyklí – jsou lekavější, snáze je něco rozruší, rozpláče, pociťují napětí, strach nebo bezmoc. Jejich stav je znepokojuje, vnímají ho jako snížení kvality svého života, je jim na obtíž. Může se objevit nespavost, nechutenství, zvýšená únava, potíže s dechem, bolest zad nebo u srdce. Mohou nastat i změny v chování – vyhýbání se místům nebo situacím, které událost připomínají (například jít k lékaři, sedět v plné čekárně), výbuchy zlosti, nečekané změny nálad. Pokud se tyto příznaky objevují déle než 6 týdnů, je na místě vyhledat pomoc.
 
Objevují se tyto potíže hned, nebo se mohou projevit až s nějakým odstupem?
Obtíže se mohou objevit i s odstupem týdnů nebo měsíců po události, když se stane něco, co člověku událost připomene, nebo se zvýší jeho zátěž. Například je zvyklý aktivně odpočívat, „čistit si hlavu" sportem, ale teď v zimě tolik pohybu nemá, nebo mu přibydou starosti a napětí v něm může narůstat.
Každý člověk prožívá a vyrovnává se se zátěžovou situací jiným způsobem a jinak dlouhou dobu – někdo se uzavře do sebe, další chce jít rychle dál a odmítá se k situaci vracet, jiný o prožitku potřebuje mluvit a mluvit. Je důležité všímat si i změn v chování lidí ve svém okolí a nabídnout jim pomoc.
 
Týkají se tyto potíže i dětí?
Ano, i děti jsou zasaženy. Díky svému bohatému světu fantazie a menším životním zkušenostem mohou události prožívat intenzivněji a cítit se ohroženěji než dospělí. Potřebují znovu nabýt jistotu, že svět je jinak v pořádku, že se takového věci nedějí běžně. Je důležité mluvit s nimi a odpovídat na jejich otázky. Děti také citlivě vnímají, pokud něco není v pořádku s jejich rodičem. To neznamená nedávat najevo emoce. Můžeme být smutní, plakat, když se nám chce, ale dítě by mělo rozumět tomu, proč jsme smutní a pláčeme, mluvit s ním o tom.
Také u dětí se objevují změny v chování, mohou mít noční můry, obavy usnout, touhu spát s rodiči, bolesti břicha, být neklidné, roztěkané, „zlobit", projevovat vztek nebo být naopak utlumené, smutné, více kontrolovat, zda jsou jeho blízcí v pořádku. Většinou jsou to přechodné věci, které se časem upraví. Pokud však trvají delší dobu, je vhodné poradit se s odborníkem.
 
 
Na koho se mohou lidé obrátit?
Kdykoli je možné se obracet na naše krizové centrum, máme nepřetržitý provoz a není potřeba se objednat. Nebo na linky důvěry, které fungují také nepřetržitě. Dle domluvy vyjíždíme v rámci kraje k lidem, kteří potřebují pomoc. Krizové centrum Ostrava nabízí kromě krizové pomoci i dlouhodobou terapeutickou pomoc dětem po traumatické události.
Lidé se mohou obracet také na svého praktického lékaře, dětského lékaře, ale i na duchovní, se kterými mohou hovořit o smyslu události, věnovat se otázkám života a smrti, hledat útěchu ve víře.
Kontakty jsou uvedeny na konci článku.
 
Jaké pomoci se lidem dostane? Co mohou od krizové pomoci očekávat?
Dostupnost. Krize se nedá naplánovat a za námi může přijít zasažený kdykoli. Lidem nasloucháme, jsme s nimi v těžkých chvílích, hledáme cesty z krize, jaké mají možnosti. Důležitá je i normalizace prožívání. Lidé mají pocit, že se zblázní, že to není normální. My s nimi mluvíme o tom, že reagují normálně na nenormální situaci. To je mnohdy velmi úlevné zjištění. Dostávají od nás i informace. Lidé situaci mnohdy lépe zvládají, když ví, že má řešení, a když se mohou nějak zapojit a nebýt pouze pasivní.
 

Co tato událost ukázala městu Ostravě?
Ověřilo se, že je v Ostravě velmi dobře nastavena spolupráce záchranných složek a neziskového sektoru při poskytování psychosociální pomoci, z toho mám radost. Vysoce také oceňujeme přístup města. Díky funkčnímu systému byla zasaženým poskytnuta pomoc od prvních hodin a stále ještě pokračuje.
Také se ukázalo, že proškolování personálu nemocnice má svůj smysl, že je důležité, aby nemocnice měly pracovníky, kteří dokáží poskytnout první psychickou a krizovou pomoc, a ví, jak se chovat v mimořádných situacích. Personál nemocnice reagoval na potřeby zasažených velice dobře a za to jim patří díky.
Okamžitě se také projevila lidská solidarita. Lidé se semkli a začali pomáhat obětem. Vytvořili tolik důležitý prostor pro společné prožívání a sdílení, jsou k sobě citlivější a ohleduplnější. Probíhají koncerty, bohoslužby, vzpomínkové akce, sbírky, bylo vytvořeno pietní místo. To i lidem zasaženým událostí dává naději a víru v dobré. Pomáhá jim to vyrovnat se s bolestí a obavami, přináší důvěru, že takové situace dokážeme společně zvládnout. Ostrava je velice odolné město a věřím, že tato událost nás posílí.

 
Důležité kontakty:
 
Krizové centrum Ostrava, z.s. (nonstop)
Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice
tel. 596 110 882, 732 957 193
emai: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Linka důvěry Ostrava (nonstop)
tel. 596 618 908, 737 267 939
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Bílý kruh bezpečí, z.s.
28. října 124, Ostrava-Moravská Ostrava (v Domě kultury)
tel. 597 489 204, 731 306 411
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Krizové centrum pro děti a rodinu
Bohumínská 50, Ostrava-Slezská Ostrava
tel. 778 111 281
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Probační a mediační služba ČR
Poradna pro oběti trestných činů
Poděbradova 1223/61b, Ostrava-Moravská Ostrava
Tel. 727 940 151
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
Další informace a kontakty pro oběti trestných činů najdete také zde.

 

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí trestných činů. Tento den nám připomíná, že každý trestný čin má nejen pachatele, ale i oběť, kterou se může stát kdokoli z nás. Upozorňuje na možnosti pomoci a podpory lidem, které taková situace zasáhne.

Právní ochranu zajišťuje zákon č. 45/2013 Sb., který upravuje práva a postavení obětí. Díky tomu mají lepší možnosti domoci se svých nároků a být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Kromě jiných je zde zakotveno i právo na peněžitou pomoc od státu obětem, kterým bylo ublíženo na zdraví, nebo možnost podat prohlášení, ve kterém mohou vyjádřit, jak čin zasáhl do jejich života. Zákon zaručuje vyšší ochranu takzvaným zvlášť zranitelným obětem, jako jsou děti, senioři nebo hendikepovaní.

Pomoc obětem trestných činů nabízí v Ostravě specializované poradny a krizová centra. První psychickou i praktickou pomoc bezprostředně po události poskytují již od roku 2010 krizoví interventi Policie ČR, která také na svých specializovaných pracovištích věnuje zvýšenou pozornost dětským obětem a obětem domácího násilí.

 

Stali jste se obětí trestného činu?

Nebojte se říct si o pomoc. Podrobné informace o pomoci obětem trestných činů a kontakty najdete zde.

 

 

 

 

Průběh trestního řízení a jeho jednotlivé fáze:

OSA trestního řízení - kopie

 

S kým je možné se v trestním řízení setkat?

 Policie České republiky (PČR)

– přijímá trestní oznámení, podněty,
– prověřuje, zda se stal trestný čin a vyšetřuje tento čin.
 
Státní zastupitelství (SZ)
– přijímá trestní oznámení, podněty,
– vykonává dozor nad činností PČR,
– může věc vrátit k došetření policii nebo postoupit jinému orgánu,
– rozhoduje např. o zastavení, podmíněném zastavení nebo přerušení trestního stíhání, narovnání, u mladistvých o odstoupení od trestního řízení a výchovných opatřeních a o opatřeních u dětí mladších 15 let, o propuštění z vazby,
– nařizuje zadržení podezřelého, zadržení a sledování zásilky, odnětí věci,
– podává obžalobu k soudu.
 
Soud
– rozhoduje o vině a trestu,
– rozhoduje např. o odklonech, narovnání, u mladistvých o odstoupení od trestního řízení a výchovných opatřeních a o opatřeních u dětí mladších 15 let, uložení trestu trestním příkazem nebo rozsudkem,
– rozhoduje o opravných prostředcích (odpor, stížnost, odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení, ústavní stížnost),
– vydává příkaz k zatčení, nařizuje domovní prohlídku (prostor a pozemků), odposlech,
– rozhoduje o nároku poškozeného (oběti),
– rozhoduje o osvědčení u podmíněného zastavení trestního řízení a podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody,
– vykonává dozor nad výkonem trestu.
 
Vězeňská služba České republiky (VSČR)
– zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody,
– spravuje detenční zařízení,
– zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti,
– zajišťuje eskorty vězněných osob.
 
Probační a mediační služba České republiky (PMS)
– realizuje mediaci nebo restorativní konferenci,
– zprostředkovává jiné řešení konfliktu,
– předjednává alternativní tresty, připravuje podklady pro odklon,
– pracuje s oběťmi trestných činů,
– dohlíží na pachatele, kterému byla uložena náhrada vazby dohledem,
– vykonává probační činnosti dle pověření soudu (dohled probačního úředníka, výkon trestu obecně prospěšných prací, domácího vězení, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce),
– připravuje podklady pro podmíněné propuštění z výkonu trestu.
 
Organizace, které pomáhají lidem s trestní minulostí nebo v konfliktu se zákonem
– pomáhají lidem v průběhu trestního řízení a po skončení trestu v návratu do společnosti,
– poskytují podporu při hledání zaměstnání nebo rekvalifikace, bydlení, pomoc při řešení různých potíží jako jsou dluhy, vyřizování dokladů, návštěvy různých úřadů a institucí,
– některé nabízí i přechodné ubytování,
– navštěvují i odsouzené ve vězení a pomáhají jim připravit se na výstup,
– nejčastěji se jedná o poradny a azylové domy.
 
– Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Azylový dům pro muže, Dům na půl cesty, Rodinná poradna)
– Nová šance, z.s.
– Renarkon, o. p. s.
– RUBIKON Centrum, z.ú.
 
Organizace, které pomáhají lidem se závislostmi
– pomáhají lidem, kteří trpí různými závislostmi, především na drogách, alkoholu a hazardních hrách včetně automatů, a jejich blízkým,
– poskytují komplexní podporu a pomoc při abstinenci i snižování rizik při aktivním užívání či hraní,
– jedná se o poradny a terapeutická centra, terapeutické komunity, doléčovací centra a služby následné péče, svépomocné skupiny, kontaktní centra, terénní programy.
 
– ARKA CZ, z.s.
– Modrý kříž v České republice
– Renarkon, o. p. s. – má služby přímo pro osoby v konfliktu se zákonem a dochází i do vězení
 
Rodinné poradny, poradny pro mezilidské vztahy, krizová centra
– pomáhají rodinám, párům i jednotlivcům včetně dětí, kteří se nachází v zátěžové nebo nepříznivé situaci v oblasti rodinných a mezilidských vztahů,
– poskytují podporu při vztahových krizích, rozchodu partnerů, agresivitě ve vztazích, při krizích ve vztazích mezi rodičem a dítětem,
 
– Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. (středisko RODINA)
– Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Rodinná poradna, Krizové centrum pro děti a rodinu)
– Diecézní charita ostravsko-opavská (Poradenské a informační centrum – bezplatné terapeutické konzultace)
– Krizové centrum Ostrava, z.s.
– Linka důvěry Ostrava: tel. 596 618 908, 737 267 939
– Spolu pro rodinu, z.s. (Poradenské a mediační centrum)
 
Úřad práce České republiky (ÚP ČR)
– zprostředkovává zaměstnání,
– poskytuje možnost rekvalifikace,
– poskytuje dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči.
 
Úřady městských obvodů,
Magistrát města Ostravy
(sociální kurátor)
– poskytuje sociální poradenství a podporu při vyřizování běžných záležitostí (vyřizování dokladů, dávek, vyplňování formulářů, hledání bydlení, kontaktování rodiny, zprostředkování kontaktů na instituce a organizace a další).

Statutární město Ostrava realizovalo od dubna do prosince 2019 projekt „Ostrava – Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” (identifikační číslo 314D083009086), podpořený z prostředků Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR státní účelovou dotací ve výši 103 tis. Kč.

Statutární město Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování kriminality na svém území. Do toho spadá také práce s pachateli směřující ke zvýšení informovanosti o možnostech zákonného řešení způsobené újmy tak, aby došlo k nápravě a zároveň klesly náklady trestního řízení, zůstaly zachovány nebo vznikaly kvalitní sociální vztahy (zaměstnání, bydlení, rodinné vazby) a snížila se recidiva.

Cíle projektu:

1) Zvýšení informovanosti cílové skupiny o průběhu trestního řízení, právech a povinnostech, které z něho vyplývají, o možnostech v problematických oblastech, se kterými se potýkají, a spektru služeb, které v Ostravě působí.

V rámci realizace projektu probíhala příprava a výroba informačních materiálů. Materiály vznikaly z podkladů a společné práce členů pracovní skupiny Pachatelé a jejich obsah, forma i zvolený jazyk byly konzultovány se zástupci cílové skupiny v jednotlivých členských institucích / organizacích.

Materiály má k dispozici cílová skupina ve všech fázích trestního řízení. Jsou distribuovány pracovníky členů pracovní skupiny v papírové i elektronické podobě. V elektronické podobě ke stažení a tisku jsou materiály k dispozici zde

2) Prohloubení spolupráce a provázanosti subjektů, které pracují s pachateli ve všech fázích trestního řízení a ve všech oblastech, ve kterých se cílová skupina potýká s problémy, včetně zvýšení informovanosti těchto odborných subjektů o spektru služeb pro tuto cílovou skupinu, jejich rozložení v průběhu trestního řízení, dalších možnostech při práci s Pachateli a také o možnostech spolupráce mezi subjekty.

V rámci projektu fungovala multidisciplinární pracovní skupina „Pachatelé“ složená ze všech odborných subjektů v Ostravě, které se problematikou Pachatelů zabývají. Cílem  její činnosti je provázat a zefektivnit služby pro cílovou skupinu.

Zároveň byla touto pracovní skupinou hlouběji zpracována "osa trestního řízení" s rozložením subjektů, které pracují s Pachateli, podle stádia trestního řízení. 

Členové pracovní skupiny:

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. - Rodinná poradna,
 • Charita Ostrava,
 • Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • Nadační fond Paragraf,
 • Nová šance, z.s.,
 • Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava,
 • Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava,
 • Renarkon, o. p. s. - Služby pro osoby v konfliktu se zákonem,
 • RUBIKON Centrum, z.ú.,
 • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
 • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě,
 • Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, odbor výkonu vazby a trestu,
 • Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Ostrava,
 • Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice.

V rámci realizace projektu v roce 2019 se skupina sešla 5 x. Hodnocení činnosti skupiny ukázalo, že všichni respondenti vidí skupinu jako smysluplnou, v její činnosti navenek i pro svou organizaci. K jednoznačně největším plusům řadí osobní kontakty a výměnu informací, možnost orientovat se v různých oblastech práce s pachateli. To se projevilo v roce 2019 i zvýšením počtu klientů u všech členů.

Zvyšování informovanosti odborné veřejnosti bylo naplňováno prostřednictvím realizace vzdělávání pro odborné subjekty.

Jedním z cílů projektu bylo zvýšení informovanosti subjektů o spektru služeb pro cílovou skupinu, o dalších možnostech, jak při práci, tak ve spolupráci. Důležitou součástí proto byly i odborné semináře pro pracovníky členů pracovní skupiny v oblastech, které volili dle svých potřeb. Vzdělávání se zúčastnilo 45 osob a bylo vytvořeno na míru, což se projevilo i v hodnocení účastníků – 95 % uvedlo, že téma je využitelné pro jejich praxi a ve zpětných vazbách často zaznívalo, že by se rádi tématům věnovali více do hloubky.

Tematický okruh školení:

Práce s klientem z cílové skupiny osoby v konfliktu se zákonem (práce s Pachateli v průběhu celé osy trestního řízení)

Obsah a termíny vzdělávání:

1) Práce s motivací těžko motivovatelných klientů, 27.9.2019, MMO

2) Porozumění procesním postupům v průběhu celé osy trestního řízení, 07.10.2019, MMO

3) Základy krizové intervence I, 25.10.2019, MMO

4) Základy krizové intervence II, 26.11.2019, MMO

5) Aktivní psychohygiena, 6.11.2019, MMO

Trvání školení: 5 dnů (1 den = 5 hodin) tj. celkem 25 hodin.

Hodnocení vzdělávacích seminářů

ZCELA ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE VŮBEC NE
Splnil kurz očekávání? 63 % 30 % 7 % 0 %
Byl jste spokojen s organizací? 92 % 8 % 0 % 0 %
Byl jste spokojen s obsahem? 67 % 23 % 10 % 0 %
Bylo téma využitelné pro praxi? 70 % 25 % 5 % 0 %
Úroveň výuky. 78 % 18 % 4 % 0 %
CELKEM PRŮMĚR
74%
21%
5%
0%

 

3) Podpora zapojení cílové skupiny do plánování a realizace projektů a aktivit v oblasti prevence kriminality.

V roce 2019 zajišťoval na statutárním městě Ostrava chod pracovní skupiny po administrativní stránce zaměstnanec na DPP (rozesílání pozvánek a zápisů, zajišťování účasti členů, vytváření prezenčních listin, ukládání materiálů, vytváření hrubého zápisu). Zaměstnána byla osoba z cílové skupiny pachatelé. Ta zároveň zajišťovala některé administrativní úkony v rámci projektu, dle pokynů manažera projektu. Obsah vytvářených informačních materiálů i jejich srozumitelnost byly konzultovány se zástupci cílové skupiny. 

 

 

Desátý prosincový den zasáhla Ostravu tragická zpráva. Ozbrojený útočník v čekárně traumatologické ambulance ve Fakultní nemocnici Ostrava usmrtil šest osob a další vážně zranil.

Jako výraz soucitu a okamžité ochoty pomoci rodinám postiženým touto tragickou událostí zastupitelé na svém zasedání 11. prosince jednohlasně schválili poskytnutí peněžitého daru k překlenutí nastalé tíživé situace pro nejbližší pozůstalé po obětech.

Pomoc na telefonu

Probační a mediační služba ČR se s vyjádřením soustrasti nad tragickou událostí zapojuje do systému intervence a nabízí pomoc prostřednictvím zřízení dvou telefonních linek, které jsou nyní k dispozici pro všechny bezprostředně zasažené úterní tragickou událostí. V časech od 8:00 do 20:00 hod. denně je možno se obracet na naše poradce pro oběti na telefonních číslech 727 940 191, 773 783 754.

Pro doprovázení a psychickou podporu se můžete obrátit na:

LINKA DŮVĚRY OSTRAVA:
NON-STOP PROVOZ 596 618 908, 737 267 939

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ OSTRAVA:
28. října 124, 702 00 Ostrava 2
597 489 204, 731 306 411

KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA:
Ruská 94/ 29, 703 00 Ostrava 3
596 110 882, 732 957 193

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA OSTRAVA:
Martinovská 164, 723 00 Ostrava 23
737 913 114

Pomoct a podpořit Vás mohou také duchovně:

ARMÁDA SPÁSY v ČR:
Gen. Píky 25, 702 00 Ostrava 2
773 770 121

FARNOST OSTRAVA-PORUBA:
Nábřeží SPB 59/1, 708 00 Ostrava 8
731 625 641

VÍTE, ŽE ZLODĚJE NA PRVNÍ POHLED NEPOZNÁTE?

Všímejme si, co se v našem okolí děje. Ochráníme nejen svůj majetek, ale pomůžeme i ostatním. „Drobná" krádež v obchodním centru může   mít pro oběť nemalé následky. Ve většině případů již není možné škodu napravit a věci pro nás cenné získat zpět. Předcházejme proto těmto  nepříjemnostem tím, že si své cennosti pečlivě ohlídáme.

Jak na to se dozvíte na akcích Zajímá vás bezpečnější nakupování a parkování?

Kdy a kde?            

středa 27. 11. 2019, 14:00-17:00 hod.

Avion Shopping Park Ostrava

sobota 30. 11. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Forum Nová Karolina

středa 4. 12. 2019, 14:00-17:00 hod.

Hypermarket Albert, Opavská

sobota 7. 12. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Futurum Ostrava

 

středa 11. 12. 2019, 14:00-17:00 hod.

OC Galerie Třebovice

sobota 14. 12. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Hypermarket Globus Ostrava

sobota 21. 12. 2019, 10:00-13:00 hod., 15:00-17:30 hod.

Avion Shopping Park Ostrava

 

Navštívili jsme: Kampaň bezpečnější nakupování a parkování:

http://mpostrava.cz/831-navstivili-jsme-kampan-bezpecnejsi-nakupovani-a-parkovani

 

Umíte ochránit své cennosti?

„O kabelku s peněženkou, osobními doklady, mobilním telefonem a dalšími věcmi (například i dárkovými poukazy) přišla mladistvá dívka. Včera odpoledne nakupovala v obchodním centru v Ostravě. Neznámý pachatel jí kabelku během vybírání si zboží odcizil. Škoda dosahuje 14 000 tisíc korun." s podobnými zprávami se v médiích setkáváme často. Jak se chovat, abychom se nestali obětí zloděje?

Opět je tu doba předvánoční nákupní horečky. Na parkovištích i v obchodních centrech přibývá lidí, prostor je méně přehledný a při nákupech dárků u sebe nosíme více peněz než obvykle. Narůstá nervozita i únava. S plnýma rukama balíčků a plnou hlavou starostí, co všechno ještě máme koupit, snadno přehlédneme, že jsme zaujali kapesního zloděje. Také příjemná chvilka odpočinku při voňavé kávě a zákusku odvede naši pozornost a snadno zapomeneme hlídat čas i své věci.

Nejčastějšími nepříjemnostmi, které se nám ve spleti obchodů, obchůdků, schodišť, zákoutí, toalet, parkovišť a výtahů mohou přihodit, jsou drobné krádeže, ale dochází i k závažnějším činům, jako je loupež nebo znásilnění.

Bezpečně v nákupním centru

„Ani jsem si toho zloděje nevšimla!"

Základní pravidlem je nenosit všechny cennosti na jednom místě – přijdeme o kabelku, přijdeme o vše. Bezpečné je rozdělit finance na více částí a uschovat je na různých místech, stejně tak platební kartu a mobilní telefon. Další zásadou je doklady, peníze a platební karty ukládat ve vnitřních kapsách oblečení, které máme na sobě. Na mobilní telefon můžeme použít i bezpečnostní šňůrku kolem krku či zápěstí. Zadní kapsa kalhot, pootevřená kabelka i batoh na zádech jsou pro zloděje velkým lákadlem. Doporučovaným trikem je mít u sebe kabelku, která přitáhne pozornost, ale cennosti mít uložené v oblečení. Stále se vyplatí nemít PIN napsaný u karty a u sebe či na účtu mít pouze obnos nezbytný k nákupu. Tašky s cennými věcmi nepatří do nákupních vozíků. Stačí se na chvíli sklonit k regálu a taška je nenávratně pryč!

Bezpečně na parkovišti

„Měl jsem tam notebook s rodinnými fotkami!"

Nebezpečí číhá i na parkovištích – v zimních měsících je brzy tma a ta také nahrává zlodějům. K vykradení auta či přepadení může dojít beze svědků i bez možnosti přivolat si pomoc.

Nejohroženější jsme v okamžiku, kdy nakládáme či vykládáme věci z auta. Také při upoutávání dětí do sedaček snadno ztratíme kontrolu nad tím, co se kolem našeho auta děje. Základní zásadou je mít auto vždy co nejlépe uzavřené – uzamčené, i když jdu „jen" vrátit nákupní vozík. Při ukládání nákupu mít odemčený jen kufr auta, nenechávat pootevřená okýnka. Zloděje přiláká, pokud v autě zůstanou viditelně odložené věci. Snadno si však všimne i toho, že před odchodem něco schováváte pod sedadlo nebo do přihrádky v palubní desce.

-lmich-

 

 

 

Jestliže do zmíněné skupiny ještě nepatříte, neznamená to, že následující řádky nejsou určeny právě Vám. Jistě jste si při čtení nadpisu vzpomněli na své nejbližší z řad svých babiček, dědečků, tetiček či strýčků... Třeba právě Vy pomůžete radou nebo obohatíte informacemi sebe nebo své blízké, kterých se Mezinárodní den seniorů týká.

V následujících článcích se dozvíte, mimo jiné, které organizace se věnují seniorům. Dále, jak lze zajistit našim „studnicím moudrosti" zpestření dlouhých dnů, nebo například získáte informace na koho se obrátit v nouzi či krizi.

Seniorům je věnována velká pozornost v oblasti prevence kriminality, neboť se mohou stát oběťmi trestné činnosti pro svou důvěřivost, zhoršenou pohyblivost, sociální izolovanost a zhoršující se zdravotní stav. Abychom umožnili načerpat seniorům potřebné informace, vysvětlili možnosti účinně obrany v každém věku a zvýšili pocit bezpečí občanům starších 60 let, probíhají ze stran strážců zákona projekty, besedy a semináře.

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje informují o zásadách bezpečného chování na nesčetných besedách či seminářích pořádaných v domovech či klubech seniorů. V této činnosti jim již téměř čtyři roky napomáhá publikace s názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní". Dvanáct příběhů přibližuje nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy, které jsou na seniorech páchány (např. podvod s legendou vnuk, krádež či loupež, případ domácího násilí nebo rizikovou situaci v dopravě atd.). Děj jednotlivých povídek, který je převážně inspirován skutečný „případy" a většinou má dohru v soudní síni, je ukončen radami, jak možným kritickým situacím předcházet, případně jak se v nich zachovat. Pro větší autentičnost je kniha doplněna fotografiemi z míst činů, pořízených policisty oddělení kriminalistické techniky. A vzhledem k cílovému čtenáři obsahuje také křížovky. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici audiokniha. Jelikož publikace, která slouží k preventivní činnosti policistů, není a nesmí být určená ke komerčním účelům, bylo několik set výtisků poskytnuto také knihovnám v Moravskoslezském kraji, kde si ji mohou zájemci zapůjčit. Více o projektu naleznete také na: https://www.policie.cz/odkazy-cerna-kronika.aspx

Jeden z projektů městských policistů se zaměřuje na zvýšení pocitu bezpečí seniorů. Nazývá se Bezpečně doma i na ulici. Díky finančnímu přispění města jsou připraveny bezpečnostní řetízky a panoramatická kukátka k instalaci a preventivní materiál. Vše je pro seniory bezplatné, stejně jako montáž zařízení zvaného Senior linka, skládajícího se z tlačítka bezpečí a nouzového tlačítka. V případě zájmu o řetízek či kukátko nebo o Senior linku je třeba kontaktovat příslušný sociální odbor, popřípadě strážníka-okrskáře. V rámci projektu Mimořádné situace v běžném životě se zaměřují strážníci na zvýšení informovanosti v oblasti prevence kriminality a získání potřebné sebedůvěry při řešení náročných životních situací. Jedna z mnoha bezplatných besed v rámci projektu pro seniory se koná dne 16. října 2019, v 10:00 hod., v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra na ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě. Na účastníky čeká drobné občerstvení a malý dáreček. Na akci je nutné se objednat na tel. 720 735 125. Všichni občané starší 60 let jsou srdečně zváni!!! Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR a statutárním městem Ostrava.

Mimo to zajišťují strážníci celoročně preventivní besedy zaměřené na aktuální témata pro seniory (bezpečí doma a na ulici, rizika virtuálního prostředí, podomní prodej, BESIP, právní vědomí). Taktéž připravujeme besedy „šité na míru" jednotlivým klubům nebo domovům pro seniory. Více informací naleznete na www.mpostrava.cz v sekci PREVENCE nebo na telefonu 720 735 125. Neváhejte nás kontaktovat!

Policie ČR a Městská policie Ostrava

Senior point.
V Ostravě jsou 2 kontaktní místa, nabízející rady ze sociální,bytové, právní a finanční oblasti i volného času. Můžete sem zajít na internet nebo se registrovat do projektu Senior Pas. První je v Přívoze v ulici U Tiskárny 1. Mají otevřeno ve Čt 9–14 hodin a v Pá 8–16 hodin.
Telefon: 596 104 222, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Druhé je v Komorním klubu v Hrabůvce, Velflíkova 8, otevřeno je v Út a Čt 8–14 hodin.
Telefon: 608 812 796, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sociální odbory úřadů.
Potřebujete-li získat podrobnější informace k řešení životní situace své nebo svého blízkého, obraťte se na sociální pracovníky úřadu městského obvodu v místě bydliště. Přehled služeb najdete na webu https://socialnisluzby.ostrava.cz. Prostor pro zájmy, kulturní,tvůrčí či sportovní vyžití nabízí seniorům kluby v jednotlivých městských obvodech a také neziskovky sdružené pod Koordinačním centrem seniorů Ostrava.

Magistrát města Ostravy

Důležitá čísla a kontakty pro seniory

150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie České republiky

156 Městská policie Ostrava

112 Jednotné číslo tísňového volání

Linka Krizového Centra Ostrava

596 110 882-5, 732 957 193

Linka důvěry Ostrava

psychologická podpora v akutních krizových situacích

596 618 908, 737 267 639

Senior telefon Života 90

telefonická krizová pomoc pro seniory a pečující

800 157 157

Elpida pro seniory

bezplatná linka seniorů

800 200 007

Rada seniorů ČR (Praha)

234 462 074-7

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krajská rada seniorů MSK

721 515 012

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Senioři ČR – krajská organizace

603 534 689

Senioři ČR – městské organizace

736 420 248

Koordinační centrum seniorů Ostrava, z.s.

http://www.seniortip.cz/

Společnost Senior

731 221 291, 606 411 643

Senior taxi

● MO Hrabová

599 420 112, 720 735 331

● MO Krásné Pole

721 813 940, 728 054 143

● MO Mariánské Hory a Hulváky

599 459 200

● MO Michálkovice

599 415 111, 727 805 736

● MO Moravská Ostrava a Přívoz

720 735 361

● MO Ostrava-Jih

770 130 770

● MO Poruba

599 481 550/500, 602 872 003

● MO Slezská Ostrava

720 735 322

● MO Svinov

599 421 044, 725 101 332