V návaznosti na úspěšný projekt Ministerstva vnitra ČR s názvem Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA bude Městská policie Ostrava 25. dubna od 9 do 17 hodin v průběhu akce Den Země v Porubě značit jízdní kola syntetickou DNA. Podmínkou je slunečné počasí, při teplotách pod 15 stupňů či za deštivého počasí bude značení zrušeno. Forenzní značení kol a jízdních pomůcek představuje moderní způsob ochrany majetku. Bližší informace naleznete na stránkách www.mpostrava.cz.

S blížícím se oteplením a jarním počasím se bude zvyšovat počet cyklistů na cyklostezkách a cestách. Je tedy zapotřebí si opět připomenout několik důležitých pravidel a povinností cyklisty. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

● zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,
● přední odrazkou bílé barvy,
● odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
● na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,
● dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybavené protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
● volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
● matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:

● světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 metrů od světlometu,
● zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
● zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:

● účinné blatníky,
● zvonek,
● kryt řetězu.

  1. části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochrannou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty bez ohledu na věk. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19krát vyšší.

Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, bezpečnost zvyšuje také používání  retroreflexních prvků.

Krom správně vybaveného kola je důležitá také bezpečná jízda cyklisty. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo, a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídat dění okolo. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby cyklista kvůli příliš vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Měl by sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomínat na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.


V návaznosti na jednání u kulatého stolu na téma Bezpečné nakupování a parkování ve velkých ostravských obchodních centrech, které se uskutečnilo 23. března v Nové radnici v rámci projektu Bezpečnější Ostrava, budou v Ostravě během velikonočního svatého týdne probíhat informační akce Bezpečnější nakupování a parkování. Vedle zvýšené přítomnosti policistů a strážníků půjde především o informační akce v obchodních centrech, které budou seznamovat zákazníky se zásadami bezpečného chování v prodejnách i na parkovištích. Kromě infoletáků budou připraveny videospoty a výstupy na facebook a weby obchodních center. Na akcích budou spolupracovat strážníci Městské policie Ostrava, Policie ČR Ostrava, obchodní centra a Magistrát města Ostravy. Přijďte se informovat!

Termíny akcí Bezpečnější nakupování a parkování

10. 4. 2017     14 – 17 hod.              Albert Ostrava-Poruba, ul. Opavská
11. 4. 2017     14 – 17 hod.              SC Futurum Ostrava
12. 4. 2017     14 – 17 hod.              GLOBUS, hypermarket Ostrava
13. 4. 2017     14 – 17 hod.              Obchodní centrum Galerie, ul. Sjízdná
14. 4. 2017       9 – 12 a 14 – 17 hod. Forum Nová Karolina
15. 4. 2017       9 – 12 a 14 – 17 hod. Avion Shopping park Ostrava

Leták k bezpečnému nakupování

Leták k bezpečnému parkování

 

 

S primární prevencí začínají ostravští městští strážníci již v mateřských školách. Cílem těchto návštěv je především to, aby děti získaly důvěru k uniformě a v případě potřeby dokázaly strážníka či policistu požádat o pomoc.

V rámci besed se děti předškolního věku naučí, jak se chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí, a hravou formou jsou poučeny o bezpečném kontaktu se zvířaty. Po jednotlivých tematických celcích strážníci nacvičují chování předškoláků pomocí modelových situací a děti aktivně zapojují do jednotlivých scének. Další besedy pak mají děti seznámit se základními dopravními značkami a pravidly správného chování v silničním provozu.

Po teoretické průpravě pokračují strážníci nácvikem jednotlivých situací, kde si předškoláci osvojí zásady pro chůzi po chodníku i přechodu pro chodce, seznamují se se základy bezpečné hry ve městě a pravidly jízdy na jízdním kole či koloběžce.

Na koho se můžete obrátit s dotazy týkajícími se prevence

Mgr. Kateřina Ciklová

metodička prevence v pedagogicko-psychologické poradně, která se věnuje metodickému vedení školních metodiků prevence, práci s třídními kolektivy a poskytuje individuální poradenství pro rodiče v oblasti rizikových projevů chování.

Kontakt: tel.: 553 810 768, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Matějková

krajská koordinátorka prevence rizikového chování na odboru školství, která má na starosti systémovou podporu prevence rizikového chování v Moravskoslezském kraji.

Kontakt: tel.: 595 622 337, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tomáš Zmija

manažer prevence kriminality vám může poskytnout seznam poskytovatelů primární prevence podporovaných městem Ostravou.

Kontakt: tel.: 734 692 807, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

por. Mgr. Kateřina Špoková

koordinátorka prevence Skupiny tisku a prevence Ostrava, Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, systematicky zastřešuje a koordinuje jednotlivé preventivní aktivity ostravských policistů jak ze skupiny tisku a prevence, tak z obvodních oddělení.

Kontakt: tel.: 974 725 239, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Michaela Michnová

vedoucí úseku prevence a propagace, která komplexně zabezpečuje prevenci kriminality v rámci Městské policie Ostrava, tvorbu a realizaci preventivních programů, besed a projektů.

Kontakt: tel.: 720 735 125, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další kontakty naleznete v katalogu sociálních služeb města Ostravy.

Tak, jak je pro nás běžné chodit pravidelně k lékaři na preventivní prohlídky, abychom předešli vážnému onemocnění, měla by pro nás být samozřejmostí i péče o naše vztahy. Pravidelná prevence u lékaře nám pomůže k brzkému odhalení onemocnění a následně k nastavení efektivní léčby, popřípadě ke změně našeho přístupu ke zdraví, omezení některých potravin, konzumace alkoholu, kouření a podobně. Stejně tak důležitou roli sehrává prevence v oblasti mezilidských vztahů a rizikového chování. Díky ní můžeme včas odhalit, že je něco v nepořádku v našich vztazích či v našem postoji vůči některým negativním jevům. Můžeme poté pracovat na nápravě ať už ve vztahové či postojové oblasti. Nejdůležitějšími partnery v prevenci rizikového chování u dětí jsou jejich rodina a škola.

Prevence v rodině není věda

Nezastupitelnou roli v prevenci rizikového chování u dětí má jejich rodina a nejbližší okolí. První zkušenosti dítě získává právě v rodině, která mu ukazuje, jak se k sobě lidé chovají. Děti od útlého věku vnímají názory, postoje i hodnoty rodičů i širší rodiny, později přejímají postoje a názory vrstevníků. Ne vždy jsou tyto vlivy pro dítě bezpečné. Pokud byste cítili, že je něco v nepořádku, nejste na to sami.

Škola jako váš parťák

Každá škola je povinná vytvářet plán preventivních aktivit, který má předcházet rizikovému chování.  Na některé aktivity stačí škola sama, na některé si zve externí organizace. Cílem těchto aktivit je předcházet např. špatným vztahům ve třídě, šikaně a kyberšikaně, záškoláctví, závislostnímu chování apod. Podoba těchto aktivit má převážně prožitkový charakter, to znamená, že dítě má možnost si pojmenovat nebezpečné chování, se kterým se může ve svém životě setkat. A současně se naučit dovednostem, které vedou ke zvládání náročných situací. Do těchto aktivit je zpravidla zapojen také učitel.

Mami, tati, dejte mi pajcku

Když přijde vaše dítě domů a má donést do školy peníze, ale není to na divadlo, na kino, ale na „nějakou“ prevenci, jistě máte v této chvíli mnoho otázek, na které dítě třeba nezná odpověď.

Zeptejte se ve škole

Znamená to, že je ve třídě problém?

Odpověď: Pokud opravdu jde o preventivní program, neznamená to, že je ve třídě problém. Smyslem je posílení dovedností dětí, které mohou využít v rizikových situacích.  Prevence neslouží k „hašení požárů“.

Koho se mám zeptat?

Odpověď: Třídního učitele, který ví o třídě vašeho dítěte nejvíc a měl by být ve škole prvním dospělým parťákem pro dítě a vaším partnerem v rozvoji vašeho dítěte. Nebo školního metodika prevence, který zabezpečuje veškeré preventivní aktivity ve škole.

S kým se ještě můžeme v rámci těchto aktivit setkat?

Odpověď: S výchovným poradcem, který zabezpečuje zejména kariérové poradenství a péči o děti s poruchami učení. Dále s lektorem programu prevence rizikového chování, který se spolupodílí na preventivních aktivitách školy. Zpravidla přichází z externí organizace.

Kdy bude prevence fungovat?

Odpověď: Rizikové chování je důsledkem špatných vztahů mezi lidmi a vztahu k sobě samému. Proto je velmi důležité, aby rodina a škola spolupracovaly na partnerské úrovni. Jen tehdy může být prevence opravdu efektivní. Spokojené dítě, které se po všech stránkách rozvíjí v bezpečném prostředí, by mělo být společným cílem pro rodinu i školu.

Celá společnost by měla vnímat pomoc obětem trestných činů jako svou prioritu. Pro umocnění povědomí o této problematice byl den 22. února vyhlášen v roce 1990 Evropským dnem obětí, za čímž stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie.

Krizová intervence

Moravskoslezským jednotkám Policie ČR při pomoci obětem trestných činů a nejen jim – také například pozůstalým po obětech dopravních nehod, svědkům závažných trestných činů nebo pozůstalým po sebevraždách blízkých osob – pomáhá od roku 2010 speciální tým krizových interventů. V tomto týmu jsou zařazeni zkušení policisté nejrůznějších součástí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Vloni poskytli svou pomoc v 176 případech a pomohli 451 lidem. Oproti roku 2015 je patrný nárůst o 35 případů a celkem o 86 osob, kterým byla pomoc poskytnuta.

Nezbytnou součástí krizových interventů je výjezdové zavazadlo, které obsahuje nejrůznější prostředky, které mohou být nápomocné při poskytování tzv. prvotní pomoci obětem nebo pozůstalým. Mezi nejdůležitějšími jsou dětské hračky. Pro moravskoslezské policisty je od roku 2013 vyrábí odsouzení vězni ve Věznici Heřmanice v rámci pracovní terapie, která slouží k fixaci získaných dovedností a posílení psychiky vězňů. Tyto hračky společně s empatickým přístupem krizových interventů napomáhají k navázání kontaktu s dítětem nebo vytvoření časového prostoru ke krizové intervenci směrem k dospělým. Touto dobrou praxí a spoluprací se inspirovala i ostatní krajská ředitelství policie a ředitelé jiných věznic. (PČR)

Mají starost o potenciální oběti

 Ve snaze předcházet trestným činům se Městská policie Ostrava (MPO) zaměřuje také na možné oběti zlodějů, podvodníků a násilníků. Nejvíce cílí na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, mezi které se řadí děti, senioři a hendikepované osoby.

 Děti: Celoroční projekt městské policie financovaný městem pod názvem Nebudu obětí připravil dívky základních škol na možná bezpečnostní rizika, se kterými se mohou setkat. Školou povinná děvčata byla seznámena se zásadami bezpečného chování na ulici, preventisté a instruktoři jim navíc předvedli sebeobranné techniky využitelné při ochraně zdraví či života. Získané zkušenosti si žákyně vyzkoušely v „reálných“ modelových situacích.

 Senioři: Velký ohlas znovu zaznamenal projekt Senior jako posel prevence. Jeho cílem bylo předat seniorům informace, jak se nestat obětí. Jednotlivé etapy projektu byly realizovány formou přednášek, exkurzí a adaptačního pobytu. V rámci modelových situací měli senioři možnost nácviku sebeobranných technik za využití pomůcek a prostředků individuální obrany. Od psychologa si vyslechli přednášku na téma Podvodná jednání a pod jeho vedením si vyzkoušeli aplikaci asertivních technik při odmítání nabídek zboží a služeb. Součástí programu bylo získání informací o psychologickém traumatu obětí trestných činů a následné účinné pomoci.

Senioři a hendikepovaní: Stálicí při poskytování pomoci zvlášť zranitelným obětem jsou nouzová tlačítka. Šestašedesát nově zakoupených Senior linek z projektu Ostrava – Senior linka 2016, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a městem Ostravou, již plní svou úlohu. Projekt spočívající v zavedení nouzových tlačítek v bytech seniorů a hendikepovaných běží již více než 6 let. Za toto období byla tlačítka aktivována více než 1200krát. Ve zhruba 150 případech bylo nutné přivolat lékařskou pomoc, v šesti případech Policii ČR. Za zmínku stojí také montáže panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků pro seniory, kterých bylo loni nainstalováno 195 kusů.

 Bližší informace k Senior linkám, řetízkům a kukátkům získáte na tel. č. 720 735 125. (MPO)

 

Pomáhá i Probační a mediační služba

 Problematika obětí trestných činů a jejich práv je aktuální i u nás v Česku. V roce 2013 byl přijat zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., který upravuje práva a postavení obětí v trestním řízení. Díky zákonu mají oběti lepší možnosti domoci se svých práv a možnost být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Zákon mimo jiné

zajišťuje pro oběti možnost, aby podaly prohlášení o dopadech trestného činu na jejich život, kde mohou vyjádřit, co vše se následkem této události změnilo. Kromě dalších práv je zakotveno i právo na peněžitou pomoc od státu pro oběti, kterým bylo ublíženo na zdraví.

V Ostravě se už od roku 2013 setkává Tým pro oběti, jehož členy jsou zástupci Magistrátu města Ostravy, policie, státního zastupitelství, soudu, městské policie, Probační a mediační služby, nemocnic a nestátního neziskového sektoru. T ým se snaží spojovat všechny důležité aktéry, kteří se s problematikou obětí setkávají, a hledat možnosti, jak podpořit lidi, kteří se stali obětí trestné činnosti. V roce 2014 se členové týmu významně spolupodíleli na projektu Bezpečnější Ostrava, kdy se podařilo zvýšit informovanost občanů o jejich právech a možnostech pomoci.

Aktivity týmu jsou zaštítěny Probační a mediační službou, která je realizuje pod projektem "Proč zrovna já? II." Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. (PMS)

S příchodem nového roku si mnoho z nás dává novoroční předsevzetí. Pokud byste si předsevzali, že se ve větší míře budete angažovat v dění ve svém okolí, je nasnadě více možností. Můžeme podat pomocnou ruku v si­tuacích, jejichž řešení nesnese odkladu a je na­místě využít některou z tísňových linek. Podněty, které nejsou urgentní, lze zase vyřešit telefonátem na tzv. Zelenou linku Městské policie Ostrava. Ale jak postupovat, když mi není lho­stejná problematika dlouhodobějšího charakteru v okolí mého bydliště?

Ať už se bude jednat o záležitosti občanského soužití (neshody mezi sousedy, problémy v okolí domu), ve­řejného pořádku (problémy s černou skládkou, pohyb podezřelých osob v okolí) nebo stacionární dopravy, mů­žete kontaktovat místně příslušného strážníka okrskáře. Okrskář získává celkový přehled o dění ve svěřené lo­kalitě nejen díky vlastní činnosti, ale zejména díky poznatkům, které při­jímá od občanů. Přímá komunikace s občany a možnost zpětné vazby je tak pro okrskáře neocenitelným zdrojem informací, které mu umožňují rychle reagovat na nově vzniklá bezpečnostní rizika a jejich aktivní řešení. V rámci obchůzkové činnosti tento strážník úzce spolupracuje s pracovníky měst­ského obvodu, školských či zdravot­nických zařízení, s představiteli firem a právnickými osobami a v neposlední řadě také s Policií ČR.

Pokud Vás v tuto chvíli na­padlo hned několik věcí, se kterými by Vám okrskář mohl pomoci, je tento článek určen právě Vám. Pro zjednodušení komunikace se lze na strážníky-okrskáře obrátit pro­střednictvím webových stránek Městské policie Ostrava www.mpo­strava.cz. Chcete-li napsat „svému“ okrskáři, postačí zvolit městský ob­vod, ulici a vybrat konkrétní lokalitu. Karta okrskáře obsahuje kromě kon­taktních informací a charakteristiky okrsku také přímou možnost napsat okrskáři vzkaz.

Přispějte vlastním přičiněním k Bezpečnější Ostravě a kontak­tujte městskou policie skrz vašeho okrskáře!  

Michaela Michnová

Předvánoční čas je tradičně spojen s nakupováním. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskutečnilo dne 23. září jednání iniciované magistrátem města s ost­ravskými nákupními centry, kterým není lhostejné bezpečné nakupování a parkování jejich zákazníků. A právě preventivní informativní kampaně „Bezpečné nakupování a parkování 2016“ se v obchodních centrech zú­častní již tradičně Policie České repub­liky a Městské policie Ostrava ve spo­lupráci se studenty Střední odborné školy ochrany osob a majetku. Kampaň je pravidelně spojena s infostánkem, u kterého se občané dozvědí aktua­lity k problematice kapesních krádeží a vykrádání vozidel, s možností zhléd­nutí autentických rizikových situací při nákupech.

Přijďte se informovat v těchto termínech:

St 7.12. Albert Ostrava-Jih (15.00–17.30)
Ne 11.12. Futurum (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 14. 12. Tesco Poruba (15.00–17.30)
Ne 18. 12. Avion Shopping Park (10.00–13.00 a 15.00–17.30)
St 21. 12. Forum Nová Karolina (14.00–17.00)

 

Nejlepší obranou je opatrnost a obezřetnost

Kapesní zloději si neberou dovolenou a dá se očekávat, že teď, před Vánocemi, budou ještě aktivnější. Jak se proti nim chránit? Tou nejlepší obranou je určitě opatrnost a obezřetnost. Zloděj nemusí mít vždy navrch. V hlášeních městských strážníků jsou různé případy. Třeba 11. listopadu se jeden z kapes­ních lapků pokusil využít chvíle, kdy se zákazník soustředil na výběr zboží. Cizí ruku v kapse své bundy starší muž naštěstí včas zaregistroval a začal se bránit. Po krátké strkanici se zloděj rozhodl lupu zbavit a peněženku od­hodil mezi regály. Muž tak o své věci nepřišel a zloděje zadrželi zasahující strážníci a předali ho Policii ČR.

 A co vy? Bude mít váš příběh se zlo­dějem šťastný konec? Pravděpodobně se vás takovýto scénář týkat nebude, pokud si vždy před nákupem položíte dvě základní otázky: Kde je má pe­něženka a mobilní telefon? Jsou věci v autě uschovány před nenechavými pohledy možných zlodějů? Pokud ano, máte většinou vyhráno! Závěrem možná ještě několik dobrých rad pro nakupování. Především mějte své věci neustále pod dohledem a neodkládejte je, zejména kabelky, kufříky a podobně, do nákupních vozíků. Peněženky, do­klady a další cennosti noste ve vnitř­ních kapsách oděvů. Snažte se neztrá­cet přehled o dění kolem vás. Dobrou prevencí je také nechodit sám, ale s ro­dinou nebo přáteli.

 

 Jak se chovat při parkování

Jsou to situace jak z amerického filmu, bohužel nedějí se na plátně a oběťmi jsme my. Stačí chvilka nepozornosti na parkovišti a přijdeme o část ná­kupu, kabelku, tašku s věcmi, které pro nás mají velkou cenu. Když rov­náme nákup do kufru, odněkud se vy­noří nenápadná postava, třeba i dítě, popadne první věc, která se mu na­mane, naskočí do přistaveného auta a než si uvědomíme, co se vlastně stalo, je pryč. Nebo nám sebere věci z auta, když nám výhled zakrývá víko od kufru. Ztráta bolí a nezůstává nám nic než bezmocný vztek.

Co dělat, aby se nám tohle nestalo? Stoprocentní záruku vám nedá ni­kdo, ale je několik pravidel, jejichž dodržování přinejmenším sníží ri­ziko. Především se je třeba i na par­kovišti věnovat svému okolí s vědo­mím, že osoby, které se dopouštějí krádeží, nejsou na první pohled ni­jak rozpoznatelné. Vozidlo je třeba mít vždy zamčené, a to i v době, kdy třeba jen jdeme vrátit nákupní vozík. Nenecháváme ve vozidle žádné věci, které by mohly zloděje lákat. Před ukládáním nákupu do kufru se vždy pozorně rozhlédněme, zda nás nesle­duje potenciální pachatel. Nedáváme si věci na sedadlo dříve, než si vyložíme nákup. Již při příjezdu na parkoviště zvažujeme, kde by bylo nejvhodnější zaparkovat. Bezpečnější jsou místa tzv. na očích. Pokud můžeme zvolit k par­kování parkoviště s instalovaným kamerovým systémem, učiňme tak. Dobrá je každá překážka, která stojí mezi námi a případnými nenechavci. Vždy je lepší opatrnost přehnat, než později litovat.

Snahy vedení města Ostravy o zvyšování bezpečnosti občanů sklízí uznání i na Ministerstvu vnitra ČR. To udělilo městu za projekt Bezpečnější Ostrava 3. místo v soutěži Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni. Cenu převzal minulý týden v Praze na Mezinárodní konferenci prevence kriminality náměstek primátora Michal Mariánek.

 

Cílem soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky, bylo ocenit nejlepší preventivní projekty a jejich realizátory a podpořit tak výměnu zkušeností a dobré praxe. Nominovány mohly být projekty, které prokazatelně zlepšily bezpečnostní situaci na území města nebo obce a které byly realizovány v aktivní spolupráci více subjektů, například města s Policií ČR, dalšími orgány veřejné správy, s nevládními neziskovými organizacemi, akademickou sférou, podnikatelskými subjekty, veřejností nebo ve spolupráci majority s minoritní skupinou obyvatel.

Tématem letošního ročníku bylo Bezpečné město – naše společná věc.

Soutěžní projekty byly posuzovány z hlediska jejich účinnosti v praxi, komplexní mezioborové spolupráce, inovativního přístupu, udržitelnosti a možnosti přenosu do dalších lokalit.

 

 

Zavedení preventivního dohledu měst­ských strážníků na dopravních uzlech městské hro­madné dopravy a v mís­tech s velkou frekvencí cestujících se osvědčilo, stejně jako asistence strážníků ve vytipovaných spojích v denních i noč­ních hodinách. „Například od doby zřízení služebny městské policie na Hranečníku tam nebylo vykradené jediné vozidlo a nemáme hlášen ani jeden incident,“ informoval ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Vzájemná spolupráce mezi oběma městskými organizacemi proto bude pokračovat a dále se zdokonalo­vat. Od října například nosí strážníci v prostředcích MHD reflexní vesty, aby byli lépe viditelní a jejich přítomnost působila preventivně. Potkat je mů­žeme hlavně v linkách 2, 8, 11, 18, 48 a 108, ale také v jiných. Pro asistenční dohled v dopravních prostředcích totiž nebyli vyčleněni zvláštní policisté, ale vykonávají ho řadoví strážníci v rámci svých služebních povinností. Jak zdů­raznil zástupce ředitele Městské po­licie Ostrava Jiří Samek, na posílení dohledu nad bezpečností a pořádkem v městské hromadné dopravě mělo vliv zvýšení počtu strážníků. V současné době jich působí ve městě 715, další se připravují v rámci rekvalifikačního kurzu.