Cílem preventivně informační kampaně „Kdo s koho“ je apelovat na veřejnost, aby dbala základních zásad bezpečného chování při nakupování.

Kampaň byla zahájena v úterý 24. listopadu 2015, tedy symbolicky měsíc před Štědrým dnem v Obchodním centru Galerie v Ostravě - Třebovicích.  Informuje zákazníky o způsobech bezpečného nakupování a upozorňuje na rizikové situace, kterých pachatelé využívají ke krádežím. Kampaň bude probíhat v průběhu následujícího měsíce, tedy do Vánoc.

Další akce v rámci kampaně:

30.11.2015 – pondělí – obchodní centrum Shopping Park od 15:00 do 18:00 hodin.

07.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Futurum od 15:00 do 18:00 hodin.

14.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Karolína 15:00 do 18:00 hodin.

21.12.2015 – pondělí – obchodní centrum Globus Ostrava-Poruba 15:00 do 18:00 hodin.

 

Reportáž z kampaně můžete shlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100031202-udalosti-v-regionech

(od 18. minuty).

Odkaz na kampaň:

http://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho.aspx

 

 

 

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. 

Kurz se bude se konat v prostorách budovy městské policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 25. listopadu 2015 od 16:00 hodin.

Listopadové setkání s občany nese název Můžete se s nimi setkat kdekoli – kapsáři jako reálná hrozba v předvánočním období. Hovořit se bude o různých způsobech kapesních krádeží, o aktuálně užívaných fintách a praktikách zlodějů a také o prevenci krádeží. Strážníci vysvětlí, jak zmírnit riziko okradení v prostředcích městské hromadné dopravy, v obchodech, na poštách i na ulici, poradí, jak se chovat, abychom zůstali ušetření nepříjemné pozornosti zlodějů. Získat lze také informace z oblasti pomoci obětem trestných činů, k dispozici budou také rady, kam se obrátit s žádostí o pomoc v případě, kdy už ke krádeži dojde.

Techniky sebeobrany si mohou účastníci kurzu nacvičit během oblíbené praktické části v tělocvičně a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 151, 599 414 408 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Jen za poslední čtyři měsíce evidují policisté sedmnáct případů okradení seniorů.

"Ahoj, babi, hádej, kdo volá?" takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdce­rvoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně svízelné situace. Nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.Od loňského listopadu do poloviny února 2015 prověřují ostravští policisté už 17 případů, při kterých pachatel použil legendu s „vnukem". Škoda, která byla poškozeným způsobena, se pohybuje okolo 1 milionu korun. Volající podvodníci se spoléhají na to, že oslovený senior svého potomka po hlase hůře rozezná a že je ochoten mu okamžitě pomoci, aniž by si ověřil okolnosti.

Seniorům proto radíme – každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří údajně volali, případně nejbližším příbuzným. Pokud zjistíte, že opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu. Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se kontakt s rodinou nepodaří navázat. Nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí měně (může se jednat o padělky).

A opět seniorům doporučujeme – nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Instalujte si na dveře kukátko či bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Ověřujte si údajné instalatéry a různé opraváře, nereagujte na podomní prodej, mějte telefonický kontakt i na sousedy, kteří mohou v případě nouze pomoci. Závažná rozhodnutí o majetku konzultujte s právníkem, většina institucí a nevládních organizací, které poskytují pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu. (pčr)

„Jééé, on ho bije. Mlátí ho! Co mám dělat? Mám mu pomoct? No jo, ale sama nemám šanci… Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz !          

V této situaci sama nezakročujte, prioritou je vaše vlastní bezpečnost. Ihned kontaktujte policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji popsat místo události, uveďte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti. V případě potřeby požádejte někoho z okolí o pomoc. Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie a uveďte, co jste viděl/a. Jestliže zjistíte, že  se pachatel před příjezdem policie dal na útěk, zapamatujte si co nejlépe, jak vypadá, jaký má oděv a kterým směrem utíkal. Poté dle situace poskytněte první pomoc zraněnému.

„Viděl jsem dobře? Ty jo, on jí snad šátrá v kabelce! To si dělá srandu, ne? Co teď? Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V případě kapesní krádeže se pokuste účinně upozornit poškozenou osobu, že je okrádána, například křikem, máváním a podobně, což je zapotřebí udělat neprodleně. Může se stát, že se pachatel ulekne a zanechá svého jednání. V opačném případě, kdy krádež pokračuje a žena si neví se situací rady, máte dvě možnosti. Bezpečnější je ihned kontaktovat policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji uvést, co se stalo, sdělte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti, případně konkretizujte  dopravní prostředek, ve kterém se čin mohl stát. Další možností je požádat někoho z okolí, aby ihned přivolal policii a pokusit se pachatele krádeže omezit na osobní svobodě, s přihlédnutím k Vašim schopnostem. Omezit na osobní svobodě osobu, přistiženou při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, může kdokoli dle § 76, odst. 2, Trestního řádu.

„Co to ten kluk dělá? Proč to ničí? Jak zle se na mě dívá… Bojím se ho! Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V situaci, kdy máte obavu z jednání této osoby, je nejbezpečnější kontaktovat policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji popsat místo události, uveďte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti. V případě potřeby požádejte někoho z okolí o pomoc. Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie a uveďte, co jste viděli. Jestliže zjistíte, že  se pachatel  před příjezdem policie dal na útěk, zapamatujte si co nejlépe, jak vypadá, jaký má oděv a kterým směrem utíkal.

„Nerada jezdím tak pozdě domů. Taková tma. A ten chlap tam vzadu. Proč po mně tak kouká. Co když mi ublíží? Raději přestoupím do prvního vozu…“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i Vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V tomto případě je účinné skutečně přestoupit do prvního vozu, co nejblíže k řidiči dopravního prostředku. Pokud máte možnost, kontaktujte svou rodinu nebo známé, aby vás počkali na dohodnutém místě na zastávce, kde vystoupíte. Není-li možný doprovod, vystupte raději na zastávce, kde vystupují také jiní cestující, snažte se držet v jejich blízkosti  a bedlivě sledujte okolí. Další variantou, jak zvýšit svůj pocit bezpečí, je dojet v dopravním prostředku až na konečnou a požádat řidiče o pomoc. V pozdních hodinách je vhodné nosit u sebe prostředky osobní ochrany, jako například slzotvorné prostředky, píšťalku a jiné.

Bezpečnější Ostrava - doplnění služeb pro oběti trestných činů

Cílovými skupinami projektu jsou oběti trestných činů a jejich okolí, potenciální oběti (především osaměle žijící senioři), ale také celá ostravská veřejnost. Součástí projektu je vyhledávání, kontaktování a aktivizace potenciálních obětí, především seniorů a podpora vytipovaných osob. Důležitou součástí projektu je informační kampaň zaměřená především na práva obětí (v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb "o obětech"), která probíhá v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost aj. v podobě infoletáků, brožur, karet bezprostřední pomoci, plakátů v MHD či magnetek s důležitými kontakty apod.

Realizátorem projektu je statutární město Ostrava. Na projektu se podílí Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Policie ČR - Městské ředitelství policie Ostrava, Probační a mediační služba ČR – středisko Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, Informační a poradenské středisko Diecézní charity ostravsko-opavské a další organizace na něm participují v rámci Týmu pro oběti v Ostravě. Mediálním partnerem projektu je Radio Čas.

Více informací k projektu najdete na adrese: https://bezpecnejsi.ostrava.cz/projekty/pomahame-obetem-trestnych-cinu.

 

 

Bude se konat v prostorách budovy městské policie na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě ve středu 29. října 2014 od 16:00 hodin.

Říjnové setkání s občany nese název Nebuď snadnou obětí. Hovořit se bude o prevenci trestné činnosti, o tom, jak se nestát obětí trestného činu, o zásadách bezpečného chování, ale i o dostupné pomoci, které se v současné době obětem trestných činů dostává a na kterou ze zákona mají nárok.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Diecézní charita ostravsko-opavská realizuje v rámci projektu "Bezpečnější Ostrava - doplnění služeb pro oběti trestných činů" od května tohoto roku bezplatné besedy na téma Jaká nebezpečí hrozí seniorům?.

Smyslem besed s osaměle žijícími seniory je informovat je o nebezpečích a rizicích, se kterými se mohou setkat na různých místech a v různých situacích. V průběhu diskuse se mohou podělit o své zkušenosti a v případě, že se nacházejí v obtížné situaci, také získat radu a kontakty na příslušné sociální služby. Besedy se konají například v domovech s pečovatelskou službou, klubech nebo nízkoprahových centrech pro seniory.

V případě zájmu o tyto besedy se obraťte na:

Poradenské a informační centrum
Diecézní charity ostravsko-opavské
Puchmajerova 10
702 00 Ostrava
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bezplatná linka: 800 400 214
Tel.: 596 128 309
Mobil: 731 625 872, 731 625 867

 

Projekt "Bezpečnější Ostrava - doplnění služeb pro oběti trestných činů"
je financován ze státního  rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality a z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

 

 

Vyzkoušet si na vlastní kůži, zda by mohly v budoucnu obstát u zkoušek na povolání strážníků, si mohly děti ze šestých a sedmých tříd ostravských škol. Školní policejní akademie se konala 16. května v rámci projektu Bezpečnější Ostrava na ZŠ Provaznická.

Zdravověda, právní povědomí, fyzická zdatnost či psychické předpoklady – to jsou klíčové znalosti a dovednosti, které by měl kromě jiného prokázat každý adept, který chce rozšířit řady policejního sboru či městských strážníků. Právě tyto disciplíny absolvovalo 12 čtyřčlenných družstev z šesti ostravských škol.

Jednalo se o školy, které otevírají v rámci projektu Bezpečnější Ostrava svá hřiště také pro veřejnost – v odpoledních hodinách, o víkendech i o prázdninách. V roce 2013 proběhla mezi těmito školami soutěž „O nejoblíbenější ostravské školní sportoviště", kde se ukázalo, že nejoblíbenější je to u Základní školy Provaznická v Hrabůvce. Proto se také Školní policejní akademie konala právě na této škole.

A kdo se postavil na stupně vítězů? Bronz zůstal na hostitelské ZŠ Provaznické, stříbro si odnesla ZŠ Junácká a vítězem letošního ročníku školní policejní akademie se stal tým ze ZŠ Bohumínská.

Reportáž z akce můžete shlédnout zde: http://tvova.cz/mestske-obvody/magistrat-mesta-ostravy/play-14_20_Z06-s1.html

 

Koná se ve středu 25. června 2014 od 16:00 hodin. Místem konání bude ale tentokrát budova Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (budova "112") na ulici Nemocniční v Moravské Ostravě.

Červnové téma setkání s občany bude zaměřeno na požáry v bytě a domě. Účastníci se seznámí se zásadami chování při požáru, s postupy a prevencí. Kurz je pořádán ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.

Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.

Připomínáme, že je vhodné si s sebou přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskytneme na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.

Také v roce 2015 jsou strážníci připraveni informovat občany o prevenci kriminality a následné pomoci obětem trestných činů. 

V rámci projektu statutárního města Ostravy "Doplnění služeb pro oběti trestných činů", jehož součástí je informační kampaň určená seniorům, ale i široké veřejnosti,  pořádá Městská policie Ostrava informační akce pro veřejnost a besedy se seniory.

Aktuální akce:

ve středu 21. října, od 8 do 11 hod ve vestibulu polikliniky při fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě na ul. 17. listopadu

v úterý 27. října, od 8 do 11 hod ve vestibulu Hornické polikliniky v Moravské Ostravě na Sokolské třídě


Občané se dozví informace o tom, co dělat, když se oni nebo někdo z jejich okolí  stane obětí trestného činu, jaká mají práva, jak se odvíjí trestní řízení a kde se jim dostane pomoci (specializované poradny  jsou připraveny podat obětem právní informace, sepsat potřebné žádosti, poskytnout psychosociální oporu a zprostředkovat další pomoc apod.).

S bližšími dotazy se můžete obrátit na kteréhokoliv strážníka nebo navštívit stacionární centrum prevence městské policie na ulici Alberta Kučery 31 v Ostravě-Hrabůvce, kde vám strážníci nabídnou informace a potřebnou pomoc.

Organizace, které pořádají vzdělávací akce pro seniory a mají zájem o zprostředkování informací, mohou kontaktovat úsek prevence na tel. čísle 599 414 151 (recepce).

BO 11.11.14 MEPHA 002