V největších nákupních centrech v Ostravě probíhaly od 4. do 20. prosince akce projektu Bezpečnější Ostrava, které varovaly nakupující před kapesními krádežemi a vloupáními do vozidel. V nákupních centrech bylo s radami, jak nedat zlodějům šanci, celkem osloveno 10 455 lidí a na parkovišti označeno varovnou visačkou 8 309 aut. Z toho přibližně třetina vozidel byly vyhodnoceny jako lákavá k vykradení, protože v nich byly na viditelných místech položeny různé předměty. Akce v nákupních centrech byly prováděny za účasti Městské Policie Ostrava a Policie ČR.

Podle por. Mgr. Petra Svobody z preventivně informační skupiny Policie ČR je počet vozidel obsahujících předměty na viditelných místech poměrně vysoký: „Na obranu řidičů v Ostravě musím uvést, že v drtivé většině odložených věcí šlo o autosedačky, které se běžně asi neschovávají do kufru vozidla. Ale i ty jsou často terčem zlodějů a tak je každém řidiči, zda ji ve vozidle ponechá a bude riskovat její zcizení. S odloženými taškami, bundami či jinými věcmi jsme se setkali méně, přibližně v 5 % případů."

Předvánoční preventivní akce projektu Bezpečnější Ostrava proběhly desetkrát, a to v největších nákupních centrech v Ostravě. „Vstřícnost nákupních center k našemu projektu byla maximální a rád bych jim za to poděkoval. Jsem rád, že jsme spojili síly a varovali občany Ostravy před zloději. Ztráta osobních věcí je vždy nepříjemná, ale před vánočními svátky snad ještě nepříjemnější," řekl Mgr. Richard Váňa, zástupce ředitele pro operační a krizové řízení v Městské policii Ostrava a dodal, že mezi nakupujícími byl o informace zájem: „Kromě lidí v terénu, tedy na parkovištích a chodbách nákupních center, jsme připravili informační stánek. V něm jsme ukazovali ve spolupráci s Policií ČR reálné záběry z bezpečnostních kamer, aby si lidé lépe uvědomili, jako zloději pracují. U stánku jsme měli stále plno, což dokazuje, že lidé mají o tyto informace zájem."

Do velkých nákupních center v Ostravě se v předvánočním období vydají policisté a strážníci Městské policie. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava zde budou varovat nakupující na zásady bezpečného chování. Na parkoviště nákupních center pak vyrazí speciální tým, jehož členové umístí na parkující vozidla visačky varující řidiče před odloženými věcmi v autě.

Podle údajů Policie ČR a Městské policie Ostrava dojde ročně v moravskoslezské metropoli k asi 3 tisícovkám případů vloupání do aut a přibližně stejnému počtu drobných krádeží.

Preventivní akce v rámci projektu Bezpečnější Ostrava se uskuteční před vánočními svátky celkem desetkrát. „Budeme nakupující občany nabádat k opatrnosti a vysvětlovat zásady bezpečného nakupování. Zároveň jim předvedeme záběry z bezpečnostních kamer, aby na reálných situacích viděli praktiky zlodějů," řekl Petr Svoboda z preventivně informační skupiny Policie ČR.

S projektem Bezpečnější Ostrava se setkají nakupující už na parkovištích u nákupních center. Speciální tým bude umísťovat na vozidla visačky varující před necháváním věcí ve vozidle. To však nebude jediná činnost týmu. „Povedeme si statistiku počtu aut, ve kterých byly na viditelných místech věci atraktivní pro zloděje. Myslím, že v případě více než tisícovky zkontrolovaných aut půjde o hodnotné číslo," dodal Petr Svoboda.

Ostravská Městská policie každoročně eviduje přes 2 tis. drobných krádeží a přibližně dvě stovky vloupání do aut. Ta častěji řeší Policie ČR. Podle Richarda Váni, zástupce ředitele pro operační a krizové řízení v Městské policii Ostrava, se uvědomělost Ostravanů zlepšuje, zásady bezpečného chování je ale třeba neustále připomínat: „Základním pravidlem je nedat zlodějům šanci. To znamená vyhýbat se tlačenicím v nákupních centrech, mít své osobní a cenné věci stále pod kontrolou. Týká se to také parkování aut. Tady je nejdůležitější si uvědomit, že i méněcenná věc může vzbudit zájem zloděje a způsobená škoda na vozidle pak jde do tisíců korun."

 

 

 

I senioři se stávají oběťmi kriminality

Úsek prevence Městské policie Ostrava pořádá pravidelné přednášky a setkání se seniory, kde o zabezpečovacích prvcích hovoří, a informuje také o tom, kde lze tyto prostředky získat. V rámci projektu Stop kriminalitě na seniorech, který je plně hrazen z prostředků města Ostrava, byly zakoupeny prostředky individuální ochrany, jako je pepřový sprej, kapesní alarm, svítilna apod. Projekt je realizován již čtvrtým rokem, prostředků ochrany tak zdarma využívají už na dvě stovky seniorů. O složitějších prvcích zabezpečení domu, bytu a nákladech na jejich pořízení jsou senioři rovněž informováni.
Městská policie má k dispozici 640 dveřních řetízků a panoramatických kukátek pro seniory, kteří bydlí sami a potřebují zvýšit pocit bezpečí. Prostřednictvím městské policie byly osloveny sociální odbory jednotlivých úřadů, jejichž pracovníci mohou vytipovat potřebné seniory, kterým pak tato zařízení namontují strážníci operativního oddílu v jejich bytech. Sociální odbory úzce spolupracují se strážníky okrskáři, kteří mají dobré místní znalosti a jsou s mnohými seniory v přímém kontaktu. Strážníci úseku prevence oslovují starší občany při preventivních aktivitách a sami občané se na ně mohou obrátit s žádostí o řetízek či kukátko ve stacionárních centrech prevence v Moravské Ostravě a Ostravě-Jihu. Kukátka a řetízky jsou hrazeny z prostředků projektu Bezpečnější Ostrava. Osaměle žijící senioři mohou požádat o instalaci zařízení sociální odbor nebo svůj požadavek zaslat přímo na ředitelství MP Ostrava. Bezpečnost seniorů je jednou z priorit, v minulosti bylo takto zabezpečeno již 1 800 bytů.
Městská policie rovněž realizuje projekt Senior linka, v rámci kterého je seniorům v bytě nainstalováno zařízení skládající se z několika prvků. Osobní tísňové tlačítko slouží pro přivolání pomoci v případě náhlých zdravotních problémů nebo omezení pohybu, kdy senior není schopen si přivolat pomoc jiným způsobem. Pokud senior aktivuje tlačítko, odešle GSM modul textovou zprávu na pracoviště Městské policie Ostrava, která vyšle pomoc. Nástěnné tlačítko slouží pro přivolání pomoci v případech, kdy má senior podezření, že se může stát obětí podvodného jednání nebo trestného činu. Jedná se zejména o případy, kdy pod falešnou záminkou se do bytu seniora pokoušejí vniknout neznámé osoby. V současné době městská policie disponuje 212 zařízeními, která senioři buď využívají nebo jsou připravena k montáž.

Projekt "Hřiště otevřená pro veřejnost" umožňuje využívat sportoviště ostravských škol po skončení vyučování, o víkendech, svátcích a o prázdninách. Děti i dospělí mohou využívat bezplatné půjčovny sportovních pomůcek, zúčastnit se organizovaných aktivit.

Otevření hřišť pro veřejnost je v Ostravě považováno za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Jejich provoz je financován díky dotacím města do podpory prevence kriminality. V roce 2013 bylo z rozpočtu města podpořeno 33 projektů částkou 1 970 tis. Kč.

V říjnu většina školních hřišť provoz pro veřejnost ukončila. K závěru sezony připravila pracovní skupina rady města Bezpečnější Ostrava soutěž o nejoblíbenější hřiště. Hlasovalo se do konce listopadu 2013 na webových stránkách projektu, na facebooku města a dalších partnerů projektu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům i vylosovaným účastníkům ankety se uskuteční v 10. prosince 2013.  V roce 2014 bude na vítězném hřišti uspořádána Velká policejní akademie.

 

Městská policie Ostrava spustila od září nabídku nalezených a odchycených psů na facebooku. Adresa je: https://www.facebook.com/utulekostrava.

Naší snahou je zvýšit šanci na umístění útulkových psů do nových rodin. Přestože se snažíme, aby pobyt psů v útulku byl co nejméně stresující, jen málokomu by se líbilo být zavřený v kotci s další stovkou jiných jedinců. To co tito psi potřebují je především láska a péče jednoho člověka či rodiny, která bude věnována pouze jemu. Naši zaměstnanci se musí starat o všechny psy a na osobní dlouhodobý přístup ke každému jedinci není zcela možný. Čím více psů se nám proto podaří umístit do náhradní péče, která bude naplňovat jejich potřeby, tím víc budeme spokojeni.

Zájemci o psa si tak mohou dnes vybrat i přes facebook.

Rádi přijmeme i připomínky k této nabídce, která se na jejich základě může upravovat tak, aby co nejvíce vyhovovala uživatelům a poskytla jim o vybraném pejskovi maximum informací.

Městská policie Ostrava pořádá v budově střediska vzdělávání a volnočasových aktivit na Hlubinské ulici č. p. 6 (poblíž tramvajové zastávky Důl Hlubina) kurzy pro veřejnost. V kurzech se můžete dozvědět praktické informace jak chránit sebe, svou rodinu a svůj majetek, informace o projektu „Bezpečnější Ostrava" a hlavně absolvovat praktickou výuku základů sebeobrany v tělocvičně. Kurzy probíhají vždy poslední středu v měsíci. Účastníci obdrží příručku občana Bezpečnější Ostravy.

Témata kurzů v roce 2013

Leden
Městská policie Ostrava občanům.

Únor
Krok za krokem při dopravní nehodě.

Březen
Domácí lékař – zásady první pomoci.

Duben
Kdo je připraven, není okraden – prevence krádeží na osobě.

Květen
Co se děje za zdí? Pomoc obětem domácího násilí.

Červen
(Ne)bezpečný internet

Září
Tvůj dům – tvůj hrad. Zabezpečení domu a bytu.

Říjen
Žiji na ulici – bezdomovectví a jeho prevence.

Listopad
Vaše děti, naše budoucnost – sebepoškozování.

Slavnostním vyhlášením vítězů byl v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina ve středu 12. prosince ukončen již šestý ročník soutěže "O nejbezpečnější supermarket", pořádané vždy ke konci roku v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Celkem 16 supermarketů a nově také čtyři nákupní komplexy se ucházely o hlasy nakupujících, kteří takto hodnotili, která prodejna podle jejich názoru je samotné a jejich auto nejlépe ochrání před krádežemi. 

predavani cen 2013

Na fotografii přebírá první cenu z rukou Michala Hrotíka Dagmar Vašutová z hypermarketu Albert Rudná. Foto: Jiří Urban

V roce 2012 se hlasování zúčastnily rekordní téměř tři tisíce občanů. Ti nakonec rozhodli o tom, že v kategorii nákupních center zvítězil Avion Shopping Park. V kategorii supermarketů patří prvenství Albert hypermarketu Rudná, cenu za druhé místo získal Albert supermarket Dr. Martínka a na příčce třetí se umístilo středisko Tesco Stores Hrabová. Ceny jim předali představitelé partnerů projektu Bezpečnější Ostrava. První cenu hypermarketu Albert Rudná předal za město Ostravu vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Michal Hrotík.
Deset cen získali také vylosovaní respondenti soutěže, kteří se podle svých možností rovněž slavnostního vyhodnocení zúčastnili. Spolu s ostatními hosty si mohli vyslechnout rovněž prezentaci partnerů projektu, a to Městské policie Ostrava, Městského ředitelství Policie ČR Ostrava a Dopravního podniku Ostrava, tematicky zaměřenou na bezpečnost občanů a návštěvníků města. Seznámili se s projektem Bezpečnější nakupování a parkování, v němž společně Policie České republiky, Městská policie Ostrava a ostravská obchodní centra upozorňují nakupující zvláště v předvánočním období na nebezpečí majetkových trestných činů.

Vítězové z minulých let:
2007: Shopping Park Avion v Ostravě - Zábřehu – vítěz soutěže o nejbezpečnější hypermarket
2008: Makro - vítěz ankety „Kde se cítíte bezpečně?"
2009: INTERSPAR v Ostravě – Porubě – vítěz soutěže o nejbezpečnější supermarket
2010: Albert hypermarket Ostrava
2011: Albert hypermarket Ostrava

 

Městské ředitelství policie Ostrava vypracovalo "Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2012". 

 

Zprávu můžete stáhnout zde 

 

zprava

V polovině září se uskutečnil další, letos už čtvrtý letošní kurz pro veřejnost pořádaný Městskou policií Ostrava v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Téměř tři desítky mužů a žen dostaly zajímavé a užitečné informace z oblasti ochrany v mimořádných situacích. Naučili se také základním sebeobranným technikám a informovali se o všem, co je v souvislosti s činností městské policie zajímá nebo v čem jim mohou být strážníci nápomocni. 

Kurz nabízí také promítání DVD z oblasti ochrany člověka v krizových situacích. Dozvěděli se také, jak si počínat při vyhlášení chemického poplachu, kam se obrátit, jak se v počátcích chránit před kontaminací. Velmi oblíbená je mezi účastníky kurzu sebeobrana. Po zahřívací rozcvičce následují ukázky obrany, účastníci kurzu se dozvěděli, jak se bránit, jsou-li napadeni zezadu, při škrcení nebo při sevření. Všechny techniky si zájemci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

Kurz uzavřela krátká diskuse s přítomnými, otázky a odpovědi, předány byly drobné odměny v podobě preventivních a informačních propagačních materiálů. Nejmladší účastnicí kurzu byla tentokráte asi 10letá dívenka, které se v průběhu kurzu věnovala strážnice ze skupiny prevence v dětském koutku. Příští kurz, který se bude konat ve středu 10. listopadu od 16.00 hodin na ředitelství Městské policie Ostrava, ul. Hlubinská 6, Moravská Ostrava, zve všechny zájemce. Účast v kurzu je zdarma.

Bližší informace na tel. č. 599 414 156 nebo 599 414 165, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Statutární město Ostrava vyhlásilo v rámci projektu Bezpečnější Ostrava čtvrtý ročník Soutěže o nejbezpečnější supermarket.

Soutěž o nejbezpečnější supermarket 

Statistika ukazuje, že zhruba jedna třetina všech kapesních krádeží je páchána právě v nákupních centrech a obchodních galeriích - a také na přilehlých parkovištích, na kterých jsou auta a věci v nich odložené terčem nenechavců. Pachatelům nahrává nepozornost lidí, hustý dav, otevřené kabelky. Této kriminalitě se prodejny snaží předcházet nebo na ni své zákazníky upozornit. Snahu prodejen má podpořit právě soutěž o nejbezpečnější supermarket.

Prodejny, které se do této soutěže zapojí, mají svůj kód - číslo. Je uveden na samolepce, vylepené v jejích vstupních prostorách. Zákazníci pak prodejnu, kterou považují za nejbezpečnější, mohou podpořit vyplněním anketního lístku. Ten je k dispozici v měsíčníku Ostravská radnice a na webových stránkách partnerů projektu. Pokud účastníci ankety uvedou na lístku rovněž svou adresu, budou zařazeni do slosování o dárky a prezentační materiály statutárního města Ostravy. Hlasovat je možno do 6. prosince 2010.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční 9. prosince 2010 v budově Radnice města Ostravy.

Vítězové soutěže v minulých letech:

  • 2007: Shopping Park Avion v Ostravě - Zábřehu - vítěz soutěže o nejbezpečnější hypermarket
  • 2008: Makro - vítěz ankety "Kde se cítíte bezpečně?"
  • 2009: INTERSPAR v Ostravě - Porubě - vítěz soutěže o nejbezpečnější supermarket