Název z titulku patří preventivnímu projektu, který realizuje pracovní skupina Bezpečnější Ostrava. Policisté, strážníci Městské policie Ostrava, pracovníci Rádia Čas a studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku navštívili v listopadu, prosinci a lednu devět největších ostravských obchodních center. Při dvouhodinové preventivní akci nakupujícím vysvětlovali, jak se správně chovat při pobytu v obchodech, a obecně, jak se nestat obětí majetkového trestného činu. Studenti společně se strážníky křižovali parkoviště před nákupními centry a na vozidla umísťovali visačky s preventivními radami. 

Součástí této "dvouhodinovky" byla také prezentace pěti hraných příběhů s preventivní tematikou s názvem Nedávejme jim šanci..., návštěvníci měli možnost zhlédnout autentické záběry protiprávních jednání, která zachytily průmyslové kamery v nejrůznějších částech Ostravy. Tohoto preventivního počinu se aktivně zúčastňují i samotná nákupní centra. Projekt totiž provází soutěž pro návštěvníky preventivního stánku. Každý návštěvník je zařazen do slosování o hodnotné ceny, které věnovala obchodní centra.

Počet majetkových trestných činů neklesá, je proto nutné hledat jakoukoliv možnost boje s tímto protiprávním jednáním. Preventivní aktivity jsou jednou z účinných metod snížení kriminality. Zvyšují povědomí občanů o možnosti obrany před zloději, kapsáři a dalšími pachateli. Nejúčinnější, nejlevnější a nejjednodušší ochrana je nedávat pachatelům příležitost, aby nás mohli okrást. Akce navazuje na úspěšné projekty Městského ředitelství Policie ČR Společně proti kriminalitě a Vem si mě.

Před rokem zahájila Městská policie Ostrava instalace prvních nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně či tělesně hendikepovaných osob v rámci projektu Senior linka. Celkem 173 zařízení bylo postupně instalováno v bytech zájemců, kteří splnili dané podmínky - věk, zdravotní či tělesnou indispozici, osamělost. Zájem ze strany veřejnosti předčil očekávání, všechny zájemce uspokojit nelze. Dočasně je příjem dalších žádostí pozastavený, vše záleží na dalším financování. 

senior linkaV průběhu roku fungování Senior linky vyjížděli strážníci 159krát k bytům, v nichž došlo k aktivaci nouzového tlačítka. Z toho se ve 29 případech jednalo o zdravotní komplikace, ve 13 případech o podezření na podvodníky, kteří se snažili dostat do bytu. Ve 2 případech bohužel strážníci už pomoci nemohli, pomoc přišla pozdě. Je pochopitelné, že značná část aktivací nouzových tlačítek nastane omylem, u starších lidí se není co divit. Raději však několik planých výjezdů než i jen jeden zanedbaný.

Senioři jsou značně důvěřiví, mají pomalejší reakce, často jsou nemocní a většinou už nejsou schopni se bránit. Řada z nich žije osamoceně, těm především nouzová tlačítka určitě patří a pomohou. Ne všichni žijí v domech s pečovatelskou službou, v domově důchodců nebo ve společné domácnosti s dalšími členy rodiny, kteří mohou v případě potřeby pomoci. Operátoři tísňových linek přijímají ročně desítky oznámení od občanů, kteří mají obavy o zdraví svých sousedů či příbuzných, kterých se nemohou dovolat. V řadě případů se nakonec prokáže, že došlo k pouhému nedorozumění, avšak naopak často to končí převozem osaměle žijící osoby do nemocnice. Záměrem projektu Senior linka je minimalizovat četnost těchto případů a umožnit osaměle žijícím seniorům a zdravotně handicapovaným lidem přivolat si pomoc, dostanou-li se do situace, kdy budou ohroženi na zdraví či životě a budou odkázáni pouze sami na sebe nebo se do bytu pokouší dostat podezřelá osoba.

Aktivace konkrétně registrovaného nouzového tlačítka je zaznamenána na pracovišti městské policie pro příjem tísňových volání. Operátor pak na místo ihned vysílá nejbližší hlídku městské policie, popř. další složku integrovaného záchranného systému (hasiče, Policii ČR, rychlou záchrannou službu). (vz)

„Neznámý pachatel v době od 9 do 9.10 hodin dne 10. 3. 2011 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě při nastupovaní do trolejbusu č. 108 v nestřeženém okamžiku odcizil z batohu třicetileté ženy, který měla na zádech, peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí..." 

nepoucitelni„Neznámý pachatel v době od 9 do 9.10 hodin dne 10. 3. 2011 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě při nastupovaní do trolejbusu č. 108 v nestřeženém okamžiku odcizil z batohu třicetileté ženy, který měla na zádech, peněženku s osobními doklady, platební kartou a finanční hotovostí..."

Podobná „hlášení" mají policisté i dopravci denně, i několikrát za den. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, sportovní a kulturní akce, hrady, zámky nebo muzea. Zejména dopravní prostředky milují, velký pohyb lidí, tělo na tělo, to je pro ně to správné prostředí, jak nepozorným cestujícím sáhnout do kapes či tašek.

Zloději využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená akce. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že okradený se o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot. Ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti v taškách a kabelkách nahoře, mějte tašky uzavřené a u těla tak, ať na ně vidíte. Nenoste své osobní doklady v peněžence. Nenoste u sebe větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty. V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte. Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte. Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají přehozenou.

Všechny případy krádeží v prostředcích městské hromadné dopravy jsou si podobné, protože mají společného jmenovatele. Tím je neopatrnost a nezodpovědnost cestujících. Případy se každodenně opakují a cestující jsou stále nepoučitelní! Za své osobní věci si však odpovídají lidé sami a svou nedbalostí doslova zloděje vybízejí ke krádeži. Okradeným jakoby nezáleželo na penězích, tak klidně se nechají okrást. Peníze pak musejí vydat také při pořizování nových dokladů, přesto stále jednají nezodpovědně. Chraňte svůj majetek a neživte zloděje! (ps)

Dne 6.7.2011 odvysílala TV Fabex prezentaci projektu Bezpečnější Ostrava a současně pozvánku na červencový "Kurz pro veřejnost".  

Spot je ke shlédnutí zde:

Bezpecnejsi ostrava lg

Seznamte se s analýzou majetkové trestné činnosti za první pololetí roku 2011 z pohledu Policie České republiky.

analyza majetkove trestne cinnostiV období leden až červen roku 2011 bylo spácháno 6404 majetkových trestných činů což je 72,21% z celkové kriminality za toto období v Ostravě. Při srovnání se stejným obdobím roku 2010 zaznamenáváme meziroční pokles v roce 2011 o 8,21%.

Majetkovou trestnou činnost lze rozdělit na krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkovou trestnou činnost. Podíl takto rozdělených kategorií majetkové kriminality na celkové zjištěné majetkové kriminalitě je znázorněn následujícím grafem.Nejvíce se na majetkové trestné činnosti podílí 67,82% krádeže prosté 4343 tr. činů. U krádeží prostých sledujeme meziroční pokles o 11,11% .

Nejčastějším trestným činem u krádeží prostých je krádež věcí z automobilu (1625 tr. činů), následují krádeže na osobách (695 tr. činů).

Krádeže vloupáním 1468 tr. činů se podílí na majetkové trestné činnosti 22,92% a také u tohoto druhu majetkové trestné činnosti sledujeme meziroční pokles o 5,17%.

Nejčastějším trestným činem u krádeží vloupáním jsou krádeže vloupáním do jiných objektů (1006 tr. činů), následují krádeže vloupáním do obchodů (161 tr. činů) a do bytů (125 tr. činů).

593 ostatních majetkových trestných činů se na majetkové trestné činnosti podílí 9,26%.Zde naopak sledujeme meziroční nárůst o 9,21% oproti stejnému období roku 2010.

Nejčastějším trestným činem u ostatních majetkových trestných činů je především poškozování cizí věci (409 tr. činů) a podvod (129 tr. činů).

Na objasněné majetkové kriminalitě se významně podíleli recidivisté, kteří se dopustili 92,16 % spáchaných majetkových trestných činů. Pachatelé do 17 let věku byli zjištěni v 7,84 % případů.

Celkově je u majetkové trestné činnosti za období leden až červen tohoto roku zaznamenán v Ostravě meziroční pokles oproti stejnému období roku 2010 a to o 573 trestných činů, tedy o 8,21%.

 

por. Ing. Tomáš Vlačiha

komisař MŘP Ostrava

 

Tak zní název tradičního preventivního projektu ostravských policistů a městských strážníků v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. 

bezpecnejsi nakupovaniProjekt Bezpečnější nakupování a parkování spočívá ve spolupráci Policie České republiky, Městské policie Ostrava a ostravských obchodních center. Má za úkol upozornit návštěvníky hypermarketů na neklesající počet majetkových trestných činů.

Občanům radíme, jak se chovat bezpečně, jak si dávat pozor na své věci, na které jsou zodpovědní. Pouštíme jim také hrané příběhy s preventivní tématikou, ale také autentické záběry s průmyslových kamer, zachycující reálné krádeže věcí z nákupního vozíku a z vozidel zaparkovaných na přilehlých parkovištích. Od občanů přijímáme nejrůznější podněty či poznatky o trestné činnosti a odpovídáme na nejrůznější dotazy.

V každém obchodním centru strávíme dvě hodiny. Součástí každé akce je také soutěž o ceny, které věnuje vedení obchodu. Na konci každé akce jsou z řad návštěvníků, kteří se v našem „stánku" zastaví, vylosováni tři výherci.

V roce 2012 jsme navštívili:

  • Interspar Ostrava Dubina
  • Interspar Ostrava Poruba
  • Obchodní centrum Laso
  • Obchodní centrum Galerie Poruba
  • Makro
  • Obchodní centrum Karolína
  • Forum Nová Karolina
  • Hypermarket Albert, Rudná
  • Hypermarket Glubus

Policie ČR, městské ředitelství policie Ostrava.

 

Ostravské supermarkety se v roce 2011 mohly přihlásit do soutěže, v níž samotní občané vybírali, ve kterém z nich se cítí nejbezpečněji. 

hypermarket albertOstravské supermarkety se také v roce 2011 mohly přihlásit do soutěže, v níž samotní občané vybírali, ve kterém z nich se cítí nejbezpečněji. Tato soutěž se konala již pátým rokem a je vyhlašována v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava", do něhož je zapojeno nejen město Ostrava, ale také Policie ČR, Městská policie Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a OZO Ostrava. Cílem soutěže „O nejbezpečnější supermarket" je vyhodnotit nákupní centra, která se snaží předcházet kriminalitě (zejména kapesním krádežím) nebo na ni občany upozorňovat. Občané hlasovali prostřednictvím anketních lístků, které byly k dispozici v novinách Ostravská radnice a na webových stránkách projektu a jeho partnerů.

Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo v Radnici města Ostravy 15. prosince 2011. Kandidáty na vítězství, zástupce partnerů projektu Bezpečnější Ostrava a další hosty uvítala náměstkyně primátora Simona Piperková. „Město Ostrava je od počátku partnerem projektu, který nejenže upozorňuje na nebezpečí páchané trestné činnosti, ale také informuje o účinném způsobu, jak je možno se bránit nebo jí předcházet. Město zároveň na tento projekt přispívá," uvedla mimo jiné.

A koho považovali občané města a okolí za nejbezpečnější supermarket v Ostravě? V roce 2011 to byl opět Albert hypermarket Ostrava, který tak obhájil své vítězství z roku 2010. Druhým v pořadí byů Avion Shopping Park Ostrava, na třetím místě skončil Globus ČR – hypermarket Ostrava Plesná. Zástupci vítězných supermarketů převzali trofeje - krystaly, dárkové tašky a vítěz putovní pohár.

Do slosování o dárky byli zařazeni také účastníci hlasování, kteří na anketním lístku uvedli i svou adresu.

Kromě tří „nejbezpečnějších supermarketů" byli v radnici města oceněni také vítězové letošní novinky v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava" - fotosoutěže „Bezpečnější Ostrava objektivem jejích občanů". Jejím vítězem se stal teprve patnáctiletý Matěj Laštovka, který si vybojoval 1. i 2. cenu, 3. a 4. místo získali společně Šárka Hurníková a Miroslav Řehánek. Za své zdařilé fotografie byly všem předány dárkové tašky a časové jízdenky DPO.

K foto: Manažerka prodejny Albert Eva Hrivňáková s putovním pohárem

Hlasujte v tradiční soutěži "O nejbezpečnější supermarket", která prodejna Vás a Vaše auto nejlépe ochrání před krádežemi. 

soutez nalepkaJiž pošesté probíhá v ostravských supermarketech soutěž o nejbezpečnější supermarket. Prodejny zapojené do soutěže mají svůj kód - číslo, pod kterým soutěží. Je uveden na samolepce vylepené ve vstupních prostorách prodejny. Novinkou letošního roku je rozdělení do dvou soutěžních kategorií - hlavní kategorie - supermarkety a vedlejší kategorie - nákupní komplexy.

Hlasovat v soutěži můžete prostřednictvím anketních lístků, které jsou k dispozici v soutěžících prodejnách nebo na našich webových stránkách v sekci SOUTĚŽ do 9. prosince 2012.

Platné anketní lístky budou zařazeny do slosování o věcné ceny. Vítězové i vylosovaní budou vyhlášeni a odměněni na slavnostním vyhodnocení soutěže v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina 12. prosince 2012.

soutez-plakat

S aktovkami a batohy na zádech – a zase jsou ulice plné školáků. Rodiče by však neměli zapomínat poučit své děti o základních pravidlech bezpečného chování v každodenním provozu. V mnoha obcích a městech sice na přechody pro chodce dohlíží ráno městská policie, ale není na škodu dětem pravidla bezpečnosti zopakovat. 

Často chodí dítě do školy samo. Rodiče by měli projít celou trasu se svým dítětem do školy, aby získali přesvědčení, že cestu zvládne. Dětem by se měla také několikrát opakovat základní pravidla – chodíme po levé straně nebo při levé krajnici, když je nás více či tvoříme skupinku – chodíme po pravé straně, silnici přecházíme na přechodu pro chodce, v případě, že je na silnici semafor, vždy jej využijeme a přecházíme jen na „zelenou“. Před vstupem do vozovky se vždy pořádně rozhlédneme, za šera, špatného počasí nosíme na aktovce nebo na oblečení reflexní doplňky, aby nás lépe viděli ostatní účastníci silničního provozu. (vp)

Výsledky soutěže O nejbezpečnější supermarket vyhlásili ve čtvrtek 9. prosince v Nové radnici. Ceny občany nejlépe hodnoceným obchodům předala náměstkyně primátora Simona Piperková. Ceremoniálu se zúčastnili také zástupci městského ředitelství Policie, městské policie, dopravního podniku a OZO, organizací, které se podílejí na projektu Bezpečnější Ostrava. 

albert

Vítězem soutěže a držitelem putovní ceny se stal hypermarket Albert v Avion Shopping Parku v Ostravě-Zábřehu. Druhé místo obsadil Interspar Ostrava-Poruba, třetí skončil hypermarket Globus v Ostravě-Plesné. O celkovém výsledku rozhodli občané, kteří hlasovali prostřednictvím webových stránek partnerů projektu a na anketních lístcích otištěných v měsíčníku Ostravská radnice. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárky a prezentační materiály města Ostravy. Jsou to: Šárka Biskupová, Ostrava-Poruba, Michal Duda, Opava a Marek Poncza, Ostrava-Jih. Vítězové předešlých ročníků soutěže: Avion Shopping Park Ostrava-Zábřeh (2007), Velkoobchod Makro Ostrava-Hrabová (2008), Interspar Ostrava-Poruba (2009).

Statistiky potvrzují, že zhruba třetina kapesních krádeží je páchána v nákupních centrech a obchodních galeriích, na parkovištích, kde jsou auta a věci v nich odložené terčem nenechavců. Výsledky soutěže naznačují, ve kterých obchodech a na kterých parkovištích se Ostravané a návštěvníci města cítí nejbezpečněji.

Město Ostrava letos na projekt Bezpečnější Ostrava přispělo částkou ve výši přes 105 tisíc Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2010 získalo z rozpočtu ministerstva vnitra státní účelovou dotaci 162 tisíc Kč. Finanční prostředky jsou používány zejména na informační kampaně.

 

 

albert mini1albert mini2albert mini3albert mini4albert mini5