Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Cílem projektu je zapojit nenásilným způsobem co nejširší okruh veřejnosti do sportovních a dalších aktivit nabízených na hřištích. K tomu slouží zpřístupnění sportovišť v provozní době po skončení vyučování, o víkendech, o svátcích a o prázdninách, možnost využití bezplatných půjčoven sportovních pomůcek, nabídka zúčastnit se v případě zájmu také organizovaných aktivit, vyzkoušení si sportovních disciplín.

Hřiště jsou otevřena veřejnosti převážně v období duben až říjen, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Chod hřišť zajišťují dle konkrétních podmínek správci, sportovní asistenti či další personál. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území statutárního města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality ve městě. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality. V roce 2019 byl z rozpočtu statutárního města Ostravy podpořen provoz hřišť v 15 městských obvodech částkou ve výši 2 917 tis. Kč.

Hřiště podpořená z dotací statutárního města v rámci projektu Bezpečnější Ostrava jsou označena informačními tabulemi, jež jsou umístěny v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde provozní řád daného hřiště a stejně tak informace o provozní době.

 

Mariánské Hory a Hulváky
Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 - Dopravní hřiště při ZŠ Gen. Janka 1208
Moravská Ostrava a Přívoz
Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
MŠ Blahoslavova 6
Svinov
ZŠ a MŠ Bílovecká 10/7
Veřejně přístupné hřiště v ulici Evžena Rošického
Krásné pole
Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace
Lhotka
ZŠ a MŠ Těsnohlídkova 99
Ostrava-Poruba
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava - Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace
Krch Off Skate Poruba
MŠ Dětská 920
MŠ Nezvalovo náměstí 856
Plesná
Rozšíření možnosti volnočasových aktivit (hřiště Plesná)
Slezská Ostrava
Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
Hřiště Antošovická 107
TJ Kunčičky, Polní Osada 86
Michálkovice
Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Radvanice a Bartovice
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace
Stará Bělá
Základní škola Ostrava - Stará Bělá
Ostrava - Jih
 Odloučené pracoviště Mitušova 8
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabuvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka
Mateřská škola Předškolní 1, Ostrava - Výškovice
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - malé hřiště
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - velké hřiště
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, Gurťjevova 1823/8, příspěvková organizace
FC Ostrava - Jih, Krasnoarmejců 26a
Skate na Jihu
Proskovice
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace
Vítkovice
Prevence sportem na víceúčelovém hřišti v ulici Sirotčí
Pustkovec
Sportoviště v ulici Hrázka

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde