Cílem projektu je zapojit nenásilným způsobem co nejširší okruh veřejnosti do sportovních a dalších aktivit nabízených na hřištích. K tomu slouží zpřístupnění sportovišť v provozní době po skončení vyučování, o víkendech, o svátcích a o prázdninách, možnost využití bezplatných půjčoven sportovních pomůcek, nabídka zúčastnit se v případě zájmu také organizovaných aktivit, vyzkoušení si sportovních disciplín.

Hřiště jsou otevřena veřejnosti převážně v období duben až říjen, v odpoledních hodinách, o víkendech a o prázdninách. Chod hřišť zajišťují dle konkrétních podmínek správci, sportovní asistenti či další personál. Většina hřišť disponuje bezplatnými půjčovnami sportovních pomůcek. Na hřištích jsou viditelně umístěny provozní řády.

Projekty hřišť otevřených pro veřejnost jsou na území statutárního města Ostravy realizovány dlouhodobě. Jsou považovány za integrální součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality ve městě. Jejich provoz je financován v rámci dotačního systému města v oblasti podpory prevence kriminality. V roce 2020 byl podpořen provoz 57 sportovišť ve 14 městských obvodech částkou ve výši 2 984 000 korun.

Hřiště podpořená z dotací statutárního města v rámci projektu Bezpečnější Ostrava jsou označena informačními tabulemi umístěnými v jednotlivých sportovních areálech a veřejnost na nich najde provozní řád hřiště a informace o provozní době.

 

Mariánské Hory a Hulváky
Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 - Dopravní hřiště při ZŠ Gen. Janka 1208
Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace
Moravská Ostrava a Přívoz
Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
MŠ Blahoslavova 6
Svinov
ZŠ a MŠ Bílovecká 10/7
Veřejně přístupné hřiště v ulici Evžena Rošického
Dětské dopravní hřiště na ulici Navrátilova, Ostrava-Svinov
Sportovní hala Svinov na ulici Stanislavského, Ostrava-Svinov
Krásné Pole
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace
Lhotka
ZŠ a MŠ Těsnohlídkova 99
Ostrava-Poruba
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace
Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace
Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace
Krch Off Skate Poruba
MŠ Nezvalovo náměstí 856
Plesná
Sportoviště na ulici Hrabek
Slezská Ostrava
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
Multifunkční hřiště městského obvodu, Antošovická 107, Ostrava-Koblov
TJ Kunčičky, Polní Osada 86
Základní škola Pěší 1, Ostrava, příspěvková organizace
Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace
Multifunkční hřiště městského obvodu Slezská Ostrava mezi ulicemi Fojtská a Hladnovská 
Michálkovice
Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Víceúčelové sportovní hřiště, Radvanická 17 – areál SDH Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace
Stará Bělá
Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700
Ostrava-Jih
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, hřiště ul. Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 1823/8, příspěvková organizace
FC Ostrava-Jih, Krasnoarmejců 26a
Skate na Jihu, ul. 29. dubna, Ostrava-Výškovice 
Proskovice
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace
Vítkovice
Víceúčelové hřiště na ulici Halasova, Ostrava-Vítkovice
Pustkovec
Sportoviště v ulici Hrázka