Otevřený klub je jednou z forem spontánní činnosti, která může oslovit velkou část dětí a mládeže, jež nechce být nikde organizována. Otevřený klub nabízí místo, prostor, přirozené „shromaždiště“, kde se děti a mládež mohou neformálně sejít, popovídat si, posedět, kde mohou případně realizovat své zájmy a schopnosti, naučit se aktivně trávit volný čas. Je to místo, které je volně přístupné a otevřené, pokud možno co nejdéle, místo, jehož atmosféra odpovídá životnímu stylu mladých. Klub by se měl stát pro mladé lidi bodem jistoty a bezpečí, místem, kde mohou najít zázemí i sebedůvěru.

Statutární město Ostrava podporuje provoz otevřených klubů dlouhodobě – v rámci dotačního řízení v oblasti prevence kriminality.

Mariánské Hory a Hulváky

Komunitní centrum Bedřiška – Spolek N.O.B.L Bedřišská 367/18, Hulváky

Michálkovice

Otevřený klub pro děti a mládež – statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Čs. armády 106, Michálkovice

Moravská Ostrava a Přívoz

Klub Maloš – Armáda spásy v České republice, z. s. Palackého 741/25, Přívoz
ORATOŘ – Otevřený klub – Salesiánské středisko volného času Don Bosco Vítkovická 28, Moravská Ostrava

Ostrava-Jih

Diamantová stezka – SPORT KLUB Ostrava-Jih, z.s. Charvátská 10, Výškovice
Klub BAVIDLO – Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, Zábřeh
Klub BAVÍK – Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace  J. Matuška 26a, Dubina
Klub FreeCoolIn – Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace Provaznická 64, Hrabůvka
Klub KLIKA  Pavučina, o. p. s. Bedrnova 2945/1, Zábřeh
ORATOŘ – Otevřený klub na ubytovně SOIVA – Salesiánské středisko volného času Don Bosco Hulvácká 8, Zábřeh
SHM Klub Ostrava - Jih, z. s.  Volgogradská 2633/2, Zábřeh
Volnočasový klub pro děti, Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Čujkovova 1719/31, Zábřeh

Radvanice a Bartovice

5P s CENTROMEM – CENTROM z. s. Trnkovecká 240/82, Radvanice

Vítkovice

5P s CENTROMEM – CENTROM z. s.  Sirotčí 692/45, Vítkovice
Volnočasový klub pro děti – Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Nerudova 686/49, Vítkovice

 

Kontakty na další volnočasová a rodinná centra v Ostravě najdete na oficiálních stránkách Fajna Rodina