Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

  • Respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup.
  • Bezplatnou odbornou pomoc a právní informace.
  • Ochranu před hrozícím nebezpečím a na opatření k zajištění bezpečí.
  • Informace o místě a způsobu podání trestního oznámení.
  • Informace kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení.
  • Doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení.
  • Na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.
  • Podání trestního oznámení.

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopisem, faxem, elektronickou poštou).

Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR (trestní oznámení je možno podat na všech služebnách PČR) a každé státní zastupitelství.

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava
30 . dubna 24, 729 91 Ostrava, tel. 974 721 111, 158, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Okresní státní zastupitelství Ostrava
U Soudu 6187/4, 728 02 Ostrava, tel. 596 972 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po, St 7:00 - 11:00 11:30 – 15:30 Čt 7:00 - 11:00 11:30 – 16:00 Pá 7:00 - 11:00 11:30 – 15:00

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

 

Probační mediační služba ČR - Poradna pro oběti trestných činů
Poděbradova 1223, 702 00 Ostrava, tel.: 727 940 151, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.pmscr.cz
Po – Čt 8:00 – 16:00 Pá 8:00 – 14:30 (klienti bez věkového omezení)
Bílý kruh bezpečí – Poradna pro oběti trestné činnosti (www.bkb.cz)
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava, tel.: 597 489 204, 731 306 411  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.bkb.cz  bezplatná non-stop linka: 116 006
Bílý kruh bezpečí - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava, tel.: 597 489 207, 739 449 275  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.bkb.cz www.domacinasili.cz www.domaci-nasili.cz  nonstop linka (bezplatně): Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí  116 006
Občanská poradna Ostrava (www.slezskadiakonie.cz)
Štramberská 47, 703 00 Ostrava, tel.: 734 645 275, odborné sociální poradenství (od 18-ti let) e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.slezskadiakonie.cz
Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE (www.jekhetane.cz)

U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava, tel.: 596 113 890,  602 248 693, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poradna Charity Ostrava (www.ostrava.caritas.cz)
Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava, tel. 599 526 906, 731 625 767, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po 13:00 – 17:00, Út, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (pro objednané), St 14:00 – 17:00
Poradenské a informační centrum diecézní charity ostravsko-opavské (www.ssi.charita.cz)
Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava – Muglinov, tel. 739 552 307, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.ssi.charita.cz, Obecné poradenství obětem, právní servis, terapeutická pomoc. Věk 18+, 18 – v doprovodu zákonného zástupce.
Puchmajerova 980/10, 702 00 Moravská Ostrava, tel. 596 128 309, bezplatná tel. linka: 800 400 214, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sociálně právní poradna - Vzájemné soužití o.p.s. (www.vzajemnesouziti.cz)
Bieblova 8, 702 00 Ostrava, tel. 596 128 401, 596 128 402, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Domácí násilí

Bezplatná pomoc bude poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí a to do 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání doví.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, www.donalinka.cz)
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava, tel. 597 489 207,e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po,Út, Čt 8:00 do 16:00 Pá 8:00 – 14:00 St pro objednané
Poradna Elpis Ostrava, odborné sociální poradenství pro osoby ohrožené násilím, týráním a zneužíváním (www.slezskadiakonie.cz)
Velká 19, 702 00 Ostrava, tel. 734 645 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Út 13:00 – 16:00 pro objednané, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 pro objednané

Další místa pomoci

Bezplatná krizová pomoc, podání informací, předání kontaktů, pomoc s orientací ve službách, řešení přestupků.

Krizové centrum Ostrava z.s. – Krizová pomoc, určena lidem v krizové životní situaci (www.kriceos.cz)
Ruská 94/29, 703 00 Ostrava, tel. 596 110 882-3, 732 957 193, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., otevřeno NON-STOP
Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů - Určena pro dětské oběti do 18 let
Ruská 94/29, 1. poschodí, 703 00 Ostrava, Tel: 720 951 708, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.kriceos.cz, na objednání
Městská policie Ostrava
Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava, tel. 156 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tísňové volání 158, 112, 156