ANO NE
bezpecneji-ubankomatu-2 bezpecneji-ubankomatu-1
Pří výběhu z bankomatu budťe vždy ostražití Nenechávejte si číslo PIN kódu poblíž karty
Při zadávání PIN kódu se přesvědčte, že se nikdo nenechází v blízkosti Nevytahujte platební kartu dříve, než před výběrem hotovosti
Peníze i platební kartu si ihned po vybrání bezpečně uschovejte Nevěřte cizím osobám,když Vám nabídnou svou pomoc, číslo PIN kódu nikdy nesdělujte