Rady pro bezpečnější bydlení

Do ochrany svého majetku by se měl každý občan aktivně zapojit.

Rady pro bezpečnější bydlení

  • Zamykejte vstupní dveře do domu, bytu.
  • Na vstupní dveře do domu a bytu nechejte namontovat bezpečnostní zámky.
  • Zazvoní-li někdo u vašeho bytu, nikdy neotvírejte dveře, aniž se přesvědčíte, kdo za nimi stojí.
  • Podívejte se kukátkem.
  • Používejte bezpečnostní řetízek.
  • Do bytu dovolte vstoupit pouze osobám, které znáte.
  • Nedůvěřujte cizím lidem, jejich prosbám nebo nabídkám.
  • Nepřechovávejte doma větší finanční hotovost.
  • Nechlubte se svými majetkovými poměry.
  • V době vaší nepřítomnosti svěřte klíče od bytu pouze osobě, které plně důvěřujete.