Prevence před krádeží při parkování:

  • Vždy zkontrolujte uzamčení vozidla.
  • Cenné věci nikdy nenechávejte ve vozidle.
  • Pozor na nestřežené okamžiky při nakládání nákupu.
  • Pokud opouštíte vozidlo, třeba na skok, zamkněte.