crop-chobotnice-byt

V případě krádeže:

  • proti pachateli nezasahujte, ale snažte se na sebe upozornit okolí, popřípadě požádejte kolemjdoucí o pomoc
  • pokuste se zapamatovat si podobu pachatele a jeho oblečení pro další možnou identifikaci nebo jej vyfotografovat mobilním telefonem 
  • jste-li svědkem kapesní krádeže, upozorněte postiženého, poskytněte pomoc
  • při ztrátě či odcizení občanského průkazu, řidičského průkazu či jiného dokladu tuto skutečnost ihned nahlaste na Policii České republiky
  • při ztrátě či odcizení platební karty ihned kontaktujte příslušnou banku a kartu zablokujte
  • jestliže Vám byl odcizen mobilní telefon, zajistěte jeho zablokování u mobilního operátora a krádež ohlaste na Policii Česká republiky