Okradení senioři

Policisté před Vánocemi již každoročně registrují zvýšený počet trestných činů krádeže, ke kterým dochází přímo v bytech poškozených. Nutno říci, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou v těchto případech starší lidé. Stejně jako ve dvou uvedených případech.

K prvnímu případu došlo na Havlíčkově náměstí v Porubě, kam se nechal neznámý pachatel pozvat pod záminkou výměny vodoměrů. Muž pětaosmdesátileté majitelce bytu sdělil, že v nejbližších dnech proběhne v jejím bytě výměna vodoměrů a že si přišel pro dvoutisícovou zálohu. Seniorka mu tedy peníze v dobré víře svěřila. Muž poté z bytu odešel. Majitelka, poté co se nikdo k výměně delší dobu neměl, zašla na bytové družstvo, kde jí bylo sděleno, že žádná výměna vodoměrů není plánována. Až poté ji došlo, že byla okradena.

Ve druhém případě neznámý pachatel využil podobné lsti k tomu, aby se dostal do bytu čtyřiasedmdesátiletého muže. Případ se odehrál v Mariánských Horách. Pachatel se vydával za opraváře vodovodních baterií. Muž jej tedy pozval k sobě domů. Poté, co „opravář" z bytu odešel, zjistil majitel, že mu chybí pět zlatých prstenů a jeden řetízek.

Policisté upozorňují nejen seniory, ale všechny občany. Nikdo cizí nemá právo bez Vašeho svolení vstupovat do Vašich obydlí. Nepouštějte nikoho cizího k sobě domů. Pachatelé dokážou využít jakékoliv záminky k tomu, aby Vás zmátli. V případě, že se u Vašich dveří objeví pracovník jakékoliv instituce, vždy si vyžádejte služební průkaz. Pro jistotu si ještě údaje ověřte u zaměstnavatele. V případě, kdy si nejste jisti a nedokážete si z nezvaným návštěvníkem poradit sami, neváhejte kontaktovat policisty.

Využívejte všech možných zabezpečovacích zařízení a nebuďte v dnešní době přehnaně důvěřiví. Pečlivě střežte svůj majetek. Je jen Váš a nikdo jiný na něj nemá právo. Vždy se řiďte heslem „můj dům, můj hrad"!

RADY A DOPORUČENÍ

 • ZAMYKEJTE VSTUPNÍ DVEŘE DO DOMU, BYTU.
 • NA VSTUPNÍ DVEŘE DO DOMU A BYTU NECHEJTE NAMONTOVAT BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY.
 • ZAZVONÍ-LI NĚKDO U VAŠEHO BYTU, NIKDY NEOTEVÍREJTE, ANIŽ SE PŘESVĚDČÍTE, KDO ZA NIMI STOJÍ.
 • PODÍVEJTE SE KUKÁTKEM.
 • POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZEK.
 • DO BYTU DOVOLTE VSTOUPIT POUZE OSOBÁM, KTERÉ ZNÁTE.
 • NEDŮVĚŘUJTE CIZÍM LIDEM, JEJICH NABÍDKÁM NEBO PROSBÁM.
 • NEPŘECHOVÁVEJTE DOMA VĚTŠÍ FINANČNÍ HOTOVOST.
 • NECHLUBTE SE SVÝMI MAJETKOVÝMI POMĚRY.
 • V DOBĚ VAŠÍ NEPŘÍTOMNOSTI SVĚŘTE KLÍČE OD BYTU POUZE OSOBĚ, KTERÉ  PLNĚ DŮVĚŘUJETE

Příběh Aloisie Novákové

Třiašedesátiletá Aloisie Nováková se jednoho letního večera chystala na odchod z návštěvy u své dlouholeté kamarádky. Ta sice bydlela na druhém konci města, ale jelikož byl vlahý večer, rozhodla se, že si tentokrát zpáteční cestu zpříjemní pěší procházkou. Autobusem trvá cesta necelou půlhodinku. Řekla si tedy, že při využití romantické zkratky lesem bude za hodinku doma. Vyrazila kolem půl deváté. Po necelé půlhodince procházky pulzujícím městem dorazila k místnímu lesu, jímž vede ona zkratka. Sice si vzpomněla, že v místním tisku vyšla varovná zpráva, která upozorňovala na neznámého muže, jenž zde v posledních dvou měsících přepadl tři ženy, ale vidina rychlého příchodu domů vzpomínku včas potlačila. Seniorka si neuvědomila, že v parku chybí osvětlení. V polovině cesty, to byla již skoro tma, k ní z křoví přistoupil neznámý muž. Zezadu jí ke krku přiložil nůž a pod pohrůžkou smrti ji donutil k vydání kabelky, zlatého řetízku a dvou zlatých prstenů. Poté násilník z místa utekl zpět do křoví a zmizel uprostřed lesa. Otřesená a psychicky nalomená žena, kterou pachatel loupeže naštěstí nijak nezranil, zamířila co nejrychleji k východu z lesa. V místě svého bydliště navštívila oddělení policie, kde celou událost ohlásila.

RADY A DOPORUČENÍ

 • VYHÝBEJTE SE ODLEHLÝM, NEPŘEHLEDNÝM A NEOSVĚTLENÝM MÍSTŮM. CHOĎTE RADĚJI FREKVENTOVANĚJŠÍMI ULICEMI.
 • KABELKU NEBO TAŠKU NOSTE V RUCE ČI NA RAMENI SMĚREM OD ULICE, ABY VÁM JI Z VOZOVKY NEMOHL NĚKDO VYTRHNOUT A UKRÁST.
 •  CHCE-LI VÁM NĚKDO KABELKU UKRÁST, NEBRAŇTE SE ZA KAŽDOU CENU. ZDRAVÍ, NEBO DOKONCE ŽIVOT JSOU CENNĚJŠÍ NEŽ PENÍZE!
 • PO CHODNÍKU CHOĎTE RADĚJI DÁLE OD VCHODŮ DOMŮ, KDE BY MOHL ČÍHAT PŘÍPADNÝ PACHATEL A MOHL BY VÁS VTÁHNOUT DOVNITŘ.
 • PŘI VSTUPOVÁNÍ DO DOMU SE POZORNĚ ROZHLÉDNĚTE A NEVCHÁZEJTE TAM S NĚKÝM NEZNÁMÝM. TAKÉ VE VÝTAHU NEJEZDĚTE S NĚKÝM NEZNÁMÝM. RADĚJI POČKEJTE NA VÝTAH PRÁZDNÝ.
 • NEPŘIJÍMEJTE DOPROVOD NABÍZENÝ NEZNÁMÝMI LIDMI, I KDYBY VYPADALI DŮVĚRYHODNĚ. OCHOTA „POMOCNÍKA" MŮŽE BÝT JEN ZÁMINKOU K TOMU, ABY SE DOSTAL DO VAŠEHO BYTU A TAM VÁS OKRADL, TŘEBA I ZA POUŽITÍ NÁSILÍ.
 • KDYBYSTE MĚLI POCIT, ŽE VÁS NĚKDO SLEDUJE, SNAŽTE SE CO NEJRYCHLEJI DOSTAT NA MÍSTO, KDE JE NĚJAKÝ OBCHOD NEBO VÍCE LIDÍ, MEZI NIMIŽ BUDETE VE VĚTŠÍM BEZPEČÍ.
 • KDYBY VÁS NĚKDO NAPADL, KŘIČTE I TEHDY, KDYŽ V BLÍZKOSTI NIKOHO NEVIDÍTE. MOHL BY VÁS USLYŠET NĚKDO ZA ROHEM A PŘISPĚCHAT NA POMOC.
 • V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MŮŽETE PRO SVOU OCHRANU POUŽÍT SPREJ (SLZNÝ PLYN, ALE I LAK NA VLASY ČI DEODORANT), KTERÝ NOSÍTE V TAŠCE ČI KABELCE. PACHATELE TÍM PŘEKVAPÍTE, MOŽNÁ I ODRADÍTE A SAMI TAK ZÍSKÁTE ČAS NA PŘIVOLÁNÍ POMOCI. SPUŠTĚNÍ VAŠEHO OSOBNÍHO ALARMU MŮŽE ÚTOČNÍKA VYLEKAT A PŘIMĚT HO K ÚTĚKU.
 • SNAŽTE SE VYHNOUT ČEKÁNÍ NA LIDUPRÁZDNÉ ZASTÁVCE HROMADNÉ DOPRAVY, PŘEDEVŠÍM V ČASNÝCH RANNÍCH NEBO POZDNÍCH VEČERNÍCH HODINÁCH.
 • V PRÁZDNÉ TRAMVAJI NEBO AUTOBUSU SI SEDEJTE CO NEJBLÍŽE K ŘIDIČI. JEHO BLÍZKOST MŮŽE PŘÍPADNÉHO LUPIČE OD ZLÉHO ÚMYSLU ODRADIT NEBO VÁM V PŘÍPADĚ OBTĚŽOVÁNÍ ČI NAPADENÍ ŘIDIČ RYCHLEJI POMŮŽE.
 • KLÍČE OD BYTU SI PŘIPRAVTE PŘEDEM, V PŘÍPADĚ NOUZE VSTOUPÍTE RYCHLE DO DOMU


Důležitá telefonní čísla

Tísňová linka  112

Městská policie  156

Policie ČR  158

Zdravotnická záchranná služba  155

SMS tísňová linka pro neslyšící  603 111 158

Senior telefon Krizová a poradenská linka pomoci seniorům  800 157 157

Bezplatná telefonická pomoc obětem trestných činů  116 006 (Platí od 1. 1. 2015)

Linka krizového centra Ostrava  596 110 882