Městská policie Ostrava Policie ČR Dopravní podnik Ostrava Ostrava

Komunikace s veřejností

Kamerové systémy se záznamem, které monitorují veřejně přístupná prostranství, mezi něž veřejná parkoviště patří, musí být provozovány v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/200Sb. To znamená, že pokud provozuje kamerový systém se záznamem subjekt, který jeho provozování nemá dané zákonem (zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii aj.), musí požádat Úřad na ochranu osobních údajů o registraci tohoto kamerového systému. V žádosti o registraci musí uvést účel kamerového systému, délku záznamu, ochranu nahrávek a další náležitosti. Pokud kamerový systém se záznamem provozuje například obecní policie, není registrace nutná. Ing. Aleš Toman, Městská policie Ostrava.

25.06.2012

Dobrý den vážená paní Stančíková. Mockrát Vám děkujeme za Váš dotaz, či spíše upozornění. S tímto poznatkem budeme samozřejmě dále pracovat. Budeme upozorňovat při našich našich preventivních aktivitách. Budou s ním také pochopitelně seznámeni všichni vedoucí ostravských obvodních policejních oddělení. S pozdravem por. Mgr. Petr Svoboda  

30.01.2012

Dobrý den, porubští policisté, stejně jako strážníci Městské policie Ostrava, provádějí pravidelnou hlídkovou činnost, a to samozřejmě i v noci. Vzhledem k personální situaci a plnění i jiných zákonných úkolů, než je hlídková činnost, však nemohou být všude. Váš dotaz a požadavek jsem samozřejmě přeposlal vedoucímu Obvodního oddělení Poruba 2 k provedení dalších opatření. S pozdravem por. Mgr. Petr Svoboda

24.11.2011

Dobrý den, dne 26. 5. 2011 proběhla schůzka mezi zástupci obchodních center a členy pracovní skupiny Bezpečnější Ostrava, jejímž výsledkem bylo také navázání hlubší spolupráce mezi Policií ČR a bezpečnostními službami obchodních center. Ta spočívá mimo jiné i v dokonalejším předávání informací mezi oběma stranami. Policisté i strážníci parkoviště při nákupních centerech pravidelně kontrolují, nemohou být ale všude. Dále bych chtěl připomenout, že za osobní věci jsou v první řadě odpovědni jejich majitelé. Je tedy důležité své osobní věci opatrovat a nedávat zlodějům šanci. Por. Mgr. Petr Svoboda.

06.06.2011

Podle trestního řádu může kdokoliv omezit osobní svobodu osoby přistižené při trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné (například k zamezení útěku). Je ale povinen ihned tuto osobu předat policejnímu orgánu. Z toho plyne, že pokud někdo z cestujících oznámí řidiči MHD podezření ze spáchání krádeže, je řidič (jako kterákoliv jiná osoba) oprávněn podezřelou osobu zadržet do příjezdu policistů.  

18.05.2011

Výkon služby na území města Ostravy je organizován dle aktuální potřeby. Obecně platí, že v místech, kde je větší frekvence obyvatel, je výkon služby zabezpečován větším počtem strážníků. V okrajových částech města se uplatňují zejména okrskáři, kteří při dohledu ve svém okrsku obsáhnou celé jeho území, včetně odlehlých částí. Pokud aktuální stav veřejného pořádku vyžaduje navýšení sil a prostředků i v některých odlehlých a méně obydlených lokalitách, je výkon služby podle toho zabezpečen.

16.05.2011

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem magistrátu města Ostravy

Důležitá tel. čísla

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde