Bezpečnější Ostrava je projekt, který má za cíl posílení pocitu bezpečí občanů, změnu negativního vývoje majetkové trestné činnosti a snížení nápadu násilné trestné činnosti.

Dalším cílem je zvýšení informovanosti občanů o možnostech ochrany před trestnou činností, o aktuálním vývoji a realizovaných opatřeních. Neméně důležité je docílit aktivizace občanů při zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.

Jde také o užší a intenzívnější spolupráci institucí zapojených do realizace projektu.

Cílovými skupinami jsou nejen rizikové skupiny jedinců: senioři, osamělé a handicapované osoby, děti a mládež, návštěvníci hypermarketů a cestující v prostředcích MHD, ale celá ostravská veřejnost.

Realizátorem projektu je statutární město Ostrava. Pracovní skupinu tvoří zástupci Magistrátu města Ostravy, Městské policie Ostrava, Policie České republiky, Dopravního podniku Ostrava.

Projekt je realizován ve dvou liniích. První se soustřeďuje na informační kampaň a druhá se týká spolupráce s partnery projektu.