Magistrát města Ostravy - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Magistrát města Ostravy - kancelář primátora

Policie České republiky - Městské ředitelství policie Ostrava

Městská policie Ostrava

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Pedagogicko psychologická poradna Ostrava - Zábřeh, p.o.- odloučené pracoviště Poruba