Bezpečnější Ostrava - doplnění služeb pro oběti trestných činů

Cílovými skupinami projektu  jsou oběti trestných činů a jejich okolí,  potenciální oběti (především osaměle žijící senioři), ale také celá ostravská veřejnost. Součástí projektu je vyhledávání, kontaktování a aktivizace potenciálních obětí, především seniorů a podpora vytipovaných osob. Důležitou součástí projektu je informační kampaň zaměřená především na práva obětí (v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb "o obětech"), která  probíhá v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost aj. v podobě  infoletáků, brožur, karet bezprostřední pomoci, plakátů v MHD či magnetů s důležitými kontakty apod.

Realizátorem projektu je statutární město Ostrava. Na projektu se podílí Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Policie ČR - Městské ředitelství policie Ostrava, Probační a mediační služba ČR – středisko Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, Informační a poradenské středisko Diecézní charity ostravsko-opavské a další organizace na něm participují v rámci Týmu pro oběti v Ostravě. Mediálním partnerem projektu je Radio Čas.

 

 

Informace pro oběti trestných činů najdete zde

 

obeti

 

 

okoli