Bezpečnější Ostrava - doplnění služeb pro oběti trestných činů

Cílovými skupinami projektu  jsou oběti trestných činů a jejich okolí,  potenciální oběti (především osaměle žijící senioři), ale také celá ostravská veřejnost. Součástí projektu je vyhledávání, kontaktování a aktivizace potenciálních obětí, především seniorů a podpora vytipovaných osob. Důležitou součástí projektu je informační kampaň zaměřená především na práva obětí (v návaznosti na zákon č. 45/2013 Sb "o obětech"), která  probíhá v médiích, při akcích pro veřejnost, v zařízeních pro veřejnost aj. v podobě  infoletáků, brožur, karet bezprostřední pomoci, plakátů v MHD či magnetek s důležitými kontakty apod.

Realizátorem projektu je statutární město Ostrava. Na projektu se podílí Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Policie ČR - Městské ředitelství policie Ostrava, Probační a mediační služba ČR – středisko Ostrava, Dopravní podnik Ostrava, Informační a poradenské středisko Diecézní charity ostravsko-opavské a další organizace na něm participují v rámci Týmu pro oběti v Ostravě. Mediálním partnerem projektu je Radio Čas.


Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

 • Respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup.
 • Bezplatnou odbornou pomoc a právní informace.
 • Ochranu před hrozícím nebezpečím a na opatření k zajištění bezpečí.
 • Informace o místě a způsobu podání trestního oznámení.
 • Informace kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení.
 • Doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení.
 • Na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně. Trestní oznámení je možno podat na všech služebnách  Policie ČR a u každého státního zastupitelství.

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava
30. dubna 24, 729 91 Ostrava,
tel.: 974 721 111, 158
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě
Francouzská 6167/5,
708 00 Ostrava – Poruba,
tel.: 596 972 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na koho se obrátit, když se stanu obětí trestné činnosti?

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Probační mediační služba ČR
- středisko Ostrava
Poděbradova 1223, 702 00 Ostrava
tel.: 727 940 151
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.pmscr.cz

Poradna pro oběti trestných činů (klienti bez věkového omezení)

Bílý kruh bezpečí
Poradna pro oběti trestné činnosti
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.bkb.cz
tel.: 597 489 204, 731 306 411
bezplatná non-stop linka: 116 006

Bílý kruh bezpečí
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.bkb.cz
tel.: 597 489 207, 739 449 275
bezplatná non-stop linka: 116 006

Občanská poradna Ostrava
Štramberská 47, 703 00 Ostrava
tel.: 734 645 275
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.slezskadiakonie.cz

SPOLEČNĚ – JEKHETANE o.p.s.
Kontaktní místo Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
U Tiskárny 3, 702 00  Ostrava - Přívoz
Tel.: +420 596 113 890, GSM: +420 602 248 693
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.jekhetane.cz

Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava
tel.: 599 526 906, 731 625 767
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Diecézní charita ostravsko-opavská
Poradenské a informační centrum DCHOO
Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 309, 731 625 872
bezplatná linka 800 400 214
(pondělí – pátek 8-14 hodin)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dchoo.caritas.cz

Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava – Muglinov

tel.: 739 552 307
email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ssi.charita.cz

Obecné poradenství obětem, právní servis, terapeutická pomoc
18+, 18 –  v doprovodu zákonného zástupce

Československé armády 100/53, 715 00 Ostrava-Michálkovice
Tel.: 739 552 307, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzájemné soužití o.p.s.
Sociálně právní poradna
Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 401, 596 128 402
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vzajemnesouziti.cz

Helpale – sociálně právní poradna
tel.: 596 128 401, 596 128 402
mob.:777 760 197
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.%20">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pomocná ruka – práce s oběťmi trestných činů
tel.: 596 111 896, 775 761 190
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další místa pomoci

Krizové centrum Ostrava z. s.
Pomoc lidem v krizové životní situaci a psychické tísni
Ruská 94/29, 703 00 Ostrava
tel.: 596 110 882 – 883, 732 957 193
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.kriceos.cz
otevřeno NON-STOP

Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů

Ruská 94/29, 703 00 Ostrava (1. poschodí)

Tel: 720 951 708

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.kriceos.cz

na objednání

Určena pro dětské oběti do 18 let

 

Městská policie Ostrava
Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
tel.: 156, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Domácí násilí

Bezplatná pomoc bude poskytnuta na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo v případech vykázání násilné  osoby ze společného obydlí a to do 48 hodin poté, co se  intervenční centrum o vykázání doví.

Bílý kruh bezpečí, z.s.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207, 739 449 275
nonstop linka (bezplatně): Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí  116 006
www.bkb.cz
www.domacinasili.cz
www.domaci-nasili.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
odborné sociální poradenství (od 18-ti let) 
Štramberská 47, 703 00 Ostrava
tel.: 734 645 275
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.slezskadiakonie.cz

obratit

Informace pro oběti trestné činnosti

Psychologie prožívání oběti

Lidé, kteří se stali obětí trestného činu u sebe často pozorují některé neobvyklé projevy. Dle závažnosti události se může lišit hloubka a intenzita projevů. Někdy se Vám mohou jevit tyto projevy jako nepříjemné, jindy nepřístojné nebo zahanbující. Můžete být jejich přítomností zaskočeni, mohou vzbuzovat i obavu, zda je jejich výskyt „normální“. Projevy duševního otřesu se při prožitku těžké životní situace nevyhýbají nikomu a jsou normální lidskou reakcí na tak obtížnou situaci.

Projevy, které se běžně vyskytují:

 • Citová oblast: pláč, úzkost, bezmoc, pocit viny nebocodcizení od lidí, děsivé sny aj.
 • Tělesné projevy: problémy se spánkem, únava, bolestichlavy, změny ve stravování.
 • Chování: snížená výkonnost, vyhýbání se  věcem či situacím, které připomínají zážitek.
 • Myšlení: porucha soustředění, vzpomínky na událost nebo naopak neschopnost rozpomenout si.
 • Projevy a obtíže se mohou objevit ihned, někdy s časovým odstupem hodin, dní.

Co pro sebe mohu udělat:

 • Být v kontaktu se svými pocity.
 • Sdělovat a sdílet se svými blízkými.
 • Vnímat své tělo.
 • Uvědomit si své hranice a limity.
 • Můžete využít vlastní starší zkušenosti, využít zkušeností a existence blízkých, využít obřadů a rituálů.

Pokud u Vás v průběhu dnů a týdnů nedojde ke zlepšení, měli byste přemýšlet nad návštěvou odborníka (praktický lékař, krizové centrum, psycholog, psychiatr).

Stádia trestního řízení

Přípravné řízení

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení se podává u Policie ČR, nebo u státního zastupitelství (který však věc postupuje k prověřování Policii ČR, státní zastupitelství neprovádí dokazování).

Prověřování podezření z trestného činu

V případě, že jde o podezření z trestného činu, policejní orgán zahájí úkony trestního řízení a provede prověřování. Oběť trestného činu podává vysvětlení u Policie ČR. (Ve většině případů následuje ihned po podání trestního oznámení).

Vyšetřování

Nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání. V případě, že o to poškozený výslovně požádá, musí být poškozenému doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve vyjmenovaných případech je oběť vyslechnuta policejním orgánem (musí být o konání jejího výslechu vyrozuměn obhájce a obviněný, kteří se ho můžou také účastnit). Po ukončení vyšetřování, jestliže poškozený podal návrh na náhradu škody, policejní orgán mu umožní prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění dokazování.

Obžaloba

Jestliže výsledky vyšetřování (opatřené důkazy) dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu, o čemž vyrozumí i poškozeného.

Řízení před soudem 1. stupně

Vzhledem k zásadě ústnosti, jsou zásadně svědci u hlavního líčení vyslýcháni. Oběť může požádat, aby byla vyslechnuta bez přítomnosti obžalovaného v jednací síni (v kterémkoliv stádiu trestního řízení).

Po skončení dokazování u hlavního líčení, závěrečných návrzích a poradě soudu (senátu), soud ve věci rozhodne (většinou rozsudkem).

Odvolací řízení

Mimořádné opravné prostředky

Dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení.

Výkon trestu

Po nabytí právní moci rozsudku – následuje výkon trestu. Oběť má právo žádat o vyrozumění, že pachatel byl propuštěn z výkonu trestu, z vazby, apod. (opět ve všech stádiích trestního řízení).

Důvěrník

Ve všech stádiích trestního řízení má oběť právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. (Jde o fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům, kterou si oběť zvolí.) Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc, avšak nemůže zasahovat do průběhu úkonu.

obeti

Informace pro okolí oběti trestné činnosti

Psychologie prožívání okolí oběti

Lidé, kteří se stali obětí trestného činu u sebe často pozorují některé neobvyklé projevy. Můžete být jejich přítomností zaskočeni, mohou vzbuzovat i obavu, zda je jejich výskyt „normální“. Dle závažnosti události se může lišit hloubka a intenzita projevů. Projevy duševního otřesu se při prožitku těžké životní situace nevyhýbají nikomu a jsou normální lidskou reakcí na tak obtížnou situaci. Tyto projevy mohou mít i blízké osoby oběti.

Projevy, které se běžně vyskytují:

pláč, úzkost, bezmoc, pocit viny nebo odcizení od lidí, děsivé sny; problémy se spánkem, únava, bolesti hlavy; snížená výkonnost, vyhýbání se věcem či situacím, které připomínají zážitek; porucha soustředění, vzpomínky na událost nebo naopak neschopnost rozpomenout si. Projevy a obtíže se mohou objevit ihned, někdy s časovým odstupem hodin, dní.

Doporučuje se mluvit o události, pokud Váš blízký chce mluvit. Nepřepokládat, že prožívání a vzpomínky budou rychle pryč. Dát si pozor, aby nás událost nerozdělila, také je dobré nebagatelizovat. Někdy nevědomky dochází ze strany blízkých k druhotnému zraňování – sekundární viktimizaci oběti. Může se jednat o výčitky, odsuzování, stigmatizace, trestání, odcizení.

Pokud u zasaženého blízkého v průběhu dnů a týdnů nedojde ke zlepšení, měli byste přemýšlet nad návštěvou odborníka (praktický lékař, krizové centrum, psycholog, psychiatr).

Stádia trestního řízení

Přípravné řízení

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení se podává u Policie ČR, nebo u státního zastupitelství (který však věc postupuje k prověřování Policii ČR, státní zastupitelství neprovádí dokazování).

Prověřování podezření z trestného činu

V případě, že jde o podezření z trestného činu, policejní orgán zahájí úkony trestního řízení a provede prověřování. Oběť trestného činu podává vysvětlení u Policie ČR. (Ve většině případů následuje ihned po podání trestního oznámení).

Vyšetřování

Nasvědčují-li prověřováním zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání. V případě, že o to poškozený výslovně požádá, musí být poškozenému doručen opis usnesení o zahájení trestního stíhání. Ve vyjmenovaných případech je oběť vyslechnuta policejním orgánem (musí být o konání jejího výslechu vyrozuměn obhájce a obviněný, kteří se ho můžou také účastnit). Po ukončení vyšetřování, jestliže poškozený podal návrh na náhradu škody, policejní orgán mu umožní prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění dokazování.

Obžaloba

Jestliže výsledky vyšetřování (opatřené důkazy) dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu, o čemž vyrozumí i poškozeného.

Řízení před soudem 1. stupně

Vzhledem k zásadě ústnosti, jsou zásadně svědci u hlavního líčení vyslýcháni. Oběť může požádat, aby byla vyslechnuta bez přítomnosti obžalovaného v jednací síni (v kterémkoliv stádiu trestního řízení).

Po skončení dokazování u hlavního líčení, závěrečných návrzích a poradě soudu (senátu), soud ve věci rozhodne (většinou rozsudkem).

Odvolací řízení

Mimořádné opravné prostředky

Dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení.

Výkon trestu

Po nabytí právní moci rozsudku – následuje výkon trestu. Oběť má právo žádat o vyrozumění, že pachatel byl propuštěn z výkonu trestu, z vazby, apod. (opět ve všech stádiích trestního řízení).

Důvěrník

Ve všech stádiích trestního řízení má oběť právo, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. (Jde o fyzickou osobu způsobilou k právním úkonům, kterou si oběť zvolí.) Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc, avšak nemůže zasahovat do průběhu úkonu.

okoli