„Jééé, on ho bije. Mlátí ho! Co mám dělat? Mám mu pomoct? No jo, ale sama nemám šanci… Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V této situaci sama nezakročujte, prioritou je vaše vlastní bezpečnost. Ihned kontaktujte policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji popsat místo události, uveďte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti. V případě potřeby požádejte někoho z okolí o pomoc. Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie a uveďte, co jste viděl/a. Jestliže zjistíte, že  se pachatel před příjezdem policie dal na útěk, zapamatujte si co nejlépe, jak vypadá, jaký má oděv a kterým směrem utíkal. Poté dle situace poskytněte první pomoc zraněnému.

 

„Viděl jsem dobře? Ty jo, on jí snad šátrá v kabelce! To si dělá srandu, ne? Co teď? Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V případě kapesní krádeže se pokuste účinně upozornit poškozenou osobu, že je okrádána, například křikem, máváním a podobně, což je zapotřebí udělat neprodleně. Může se stát, že se pachatel ulekne a zanechá svého jednání. V opačném případě, kdy krádež pokračuje a žena si neví se situací rady, máte dvě možnosti. Bezpečnější je ihned kontaktovat policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji uvést, co se stalo, sdělte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti, případně konkretizujte  dopravní prostředek, ve kterém se čin mohl stát. Další možností je požádat někoho z okolí, aby ihned přivolal policii a pokusit se pachatele krádeže omezit na osobní svobodě, s přihlédnutím k Vašim schopnostem. Omezit na osobní svobodě osobu, přistiženou při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, může kdokoli dle § 76, odst. 2, Trestního řádu.

 

„Co to ten kluk dělá? Proč to ničí? Jak zle se na mě dívá… Bojím se ho! Zavolám policii 158.“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V situaci, kdy máte obavu z jednání této osoby, je nejbezpečnější kontaktovat policii prostřednictvím  tísňových linek 158 nebo 156. Volání je bezplatné. Při telefonickém oznámení operátorovi se snažte co nejpřesněji popsat místo události, uveďte název ulice a číslo nebo známý objekt v blízkosti. V případě potřeby požádejte někoho z okolí o pomoc. Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti na příjezd policie a uveďte, co jste viděli. Jestliže zjistíte, že  se pachatel  před příjezdem policie dal na útěk, zapamatujte si co nejlépe, jak vypadá, jaký má oděv a kterým směrem utíkal.

 

„Nerada jezdím tak pozdě domů. Taková tma. A ten chlap tam vzadu. Proč po mně tak kouká. Co když mi ublíží? Raději přestoupím do prvního vozu…“
Všímejte si svého okolí. Týká se to i Vás! Více na www.bezpecnejsiostrava.cz!

V tomto případě je účinné skutečně přestoupit do prvního vozu, co nejblíže k řidiči dopravního prostředku. Pokud máte možnost, kontaktujte svou rodinu nebo známé, aby vás počkali na dohodnutém místě na zastávce, kde vystoupíte. Není-li možný doprovod, vystupte raději na zastávce, kde vystupují také jiní cestující, snažte se držet v jejich blízkosti  a bedlivě sledujte okolí. Další variantou, jak zvýšit svůj pocit bezpečí, je dojet v dopravním prostředku až na konečnou a požádat řidiče o pomoc. V pozdních hodinách je vhodné nosit u sebe prostředky osobní ochrany, jako například slzotvorné prostředky, píšťalku a jiné.