Magistrát města Ostravy

  • Zajišťuje koordinaci projektu.
  • Je zodpovědný za realizaci projektu.

Rádio ČAS

  • Mediální partner projektu

Městská policie Ostrava

  • V rámci projektu zajišťuje především informování a podporu potenciálních obětí (informační stánky, besedy, činnost okrskářů v terénu…).

karta 

Policie České republiky - Městské ředitelství policie Ostrava

  • V rámci projektu zajišťuje zejména informování a podporu obětí (poučení právech obětí o možnostech pomoci….).

obratit

 

Dopravní podnik Ostrava a.s.

  • V rámci projektu realizuje kampaň „Všímejte si svého okolí, týká se to i vás“.

 

Diecézní charita ostravsko-opavská

  • V rámci projektu realizuje besedy na téma „Jaká nebezpečí hrozí seniorům“.

magnet

                        
Probační a mediační služba ČR, středisko Ostrava

  • Koordinuje činnost „Týmu pro oběti“, v rámci projektu připravila „Brožuru pro odborné subjekty“.

brozura

Tým pro oběti: Policie České republiky - Městské ředitelství policie Ostrava, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Magistrát města Ostravy, Městská policie Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Probační a mediační služba - středisko Ostrava, Slezská diakonie -  Občanská poradna Ostrava, Bílý kruh bezpečí, SPOLEČNĚ–JEKHETANE -  občanská poradna, Vzájemné soužití - Helpale, Vzájemné soužití - Pomocná ruka, Diecézní charita ostravsko-opavská – Poradenské a informační centrum, Charita Ostrava — občanská poradna a Krizové centrum Ostrava.

  • Členové týmu připravili tiskoviny určené pro veřejnost.

okoli obeti