Informace k prevenci a řešení mimořádných událostí

Podrobné informace k mimořádných událostem při kterých dochází k ohrožení zdraví, života nebo majetku najdete na partnerském webu Záchranný kruh.

Mezi mimořádné události patří živelní pohromy (povodně, přívalové deště, prudký vítr, sněhová kalamita, extrémní teploty apod.), havárie a výbuchy, teroristické útoky a další.

Požáry

Způsoby varování, evakuace

Označování nebezpečných látek

První pomoc

Informace Hasičského záchranného sboru (ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí)

Informace Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (nutná ochrana)

Kybernetická bezpečnost

Opatření Policie ČR k ochraně bezpečnosti v souvislosti s aktuální geopolitickou situací (válka na Ukrajině)

Co mám dělat?

Informace o rizicích a nebezpečí pro okolí areálu Koksovny Svoboda

Informace o nebezpečí v okolí areálu Koksovna Svoboda a jak se chovat. Bezpečnější Ostrava

Informace o rizicích a nebezpečí pro okolí areálu ArcelorMittal Ostrava

Informace o rizicích a nebezpečí pro okolí areálu BorsodChem MCHZ a DUKOL Ostrava

Informace o rizicích a nebezpečí pro okolí areálu Linde Gas Ostrava