17/04/2023

Pro všechny Ostravany se zájmem o bezpečné sportování město znovu otevírá síť hřišť v areálech škol, mateřských školek a na dalších veřejných místech. Otevřená hřiště splňují zákonné normy, jsou udržovaná správci a některá nabízí i zapůjčení sportovních pomůcek. To vše zdarma nebo za malý poplatek a bez předchozí rezervace.

Hřiště jsou otevřená v době, kdy mají lidé nejčastěji volno – v odpoledních hodinách, o víkendech, svátcích a prázdninách, obvykle od dubna do října. Každé hřiště má svou otevírací dobu i provozní řád, na pořádek a údržbu zde dohlíží správce. Personál letos provozu hřišť věnuje více než 49 000 hodin, za což všem správcům patří velké poděkování.

Vybrána byla hřiště pro oblíbené míčové hry včetně kopané, basketbalu nebo volejbalu, pro atletiku nebo s hracími prvky pro nejmenší. V nabídce najdete i několik dopravních hřišť s možností zapůjčení kola nebo koloběžky a skatepark. Hřiště otevřená v rámci Strategie prevence kriminality města Ostravy jsou označena modrobílými informačními tabulemi s logem projektu Bezpečnější Ostrava.

Hřiště ZŠ Březinova, Ostrava-Jih, hřiště otevřené veřejnosti v projektu Bezpečnější Ostrava

Interaktivní mapa otevřených hřišť

V části Hřiště najdete mapu s přehledem všech otevřených sportovišť, informace o jejich umístění, vybavení, provozní době i návštěvní řád, mapku s umístěním i fotografie.

Město Ostrava podporuje síť otevřených hřišť už 14 let. Nabízí tak široké veřejnosti bezpečný prostor k aktivnímu trávení volného času. Činí tak ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody, které hřiště vybírají, zajišťují jejich údržbu i správce. Provoz sportovišť je financován z dotačního programu města v oblasti prevence kriminality. V roce 2023 je podpořeno fungování 62 otevřených hřišť 17 městským obvodům částkou ve výši 5 166 000 korun. Je to o 200 tisíc korun více než loni.

Dětská dopravní hřiště učí děti bezpečně pohybu na silnici

Využít můžete i 8 dopravních hřišť, některá s možností zapůjčení kola nebo koloběžky. Na dopravním hřišti na ul. Orebitská pořádají strážníci a asistenti prevence kriminality i různé preventivní akce.