Finanční svět je pro většinu lidí složitý a těžko pochopitelný. Nabízíme vám informace pro lepší orientaci v úvěrových produktech a půjčkách, tipy a rady, jak se nepropadnout do dluhů, jak se svými penězi bezpečně hospodařit, jak nepodlehnout nástrahám nepoctivých obchodníků a kontakty, na koho se obrátit o radu a pomoc, pokud jste se dostali do potíží s financemi nebo obchodníky.

Na koho se obrátit?

Nejste si jistí, na kterou instituci se se svým spotřebitelským problémem obrátit? Přehledný rozcestník i s odkazy a právními normami nabízí Česká obchodní inspekce.

Ochrana spotřebitele

Česká obchodní inspekce
A: Provozní 1, Ostrava-Třebovice
T: 554 818 211 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)
E: ostrava@coi.cz

Energetický regulační úřad
A: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666
E: podatelna@eru.cz

Poradny v Ostravě

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

A: Plzeňská 2617/6, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
A: tř. 28. října 148, Moravská Ostrava (naproti krajského úřadu)
T: 542 210 549, 724 021 144
E: poradna@asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
A: Přemyslovců 50, Mariánské Hory
T: 596 111 252, 606 382 280
E: ostrava@sos-msk.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz (blízko hlavního nádraží)
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 8, Moravská Ostrava (blízko Dolu Jindřich)
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Potřebujete více informací?

Český telekomunikační úřad – informace pro spotřebitele (volání, internet, poštovní služby, koncová a rádiová zařízení)

dTest – srovnávače, kalkulačky, databáze, ověření, poradna

Neotvírejte a nejezděte – webové stránky Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. zaměřené na ochranu seniorů před nekalými praktikami prodejců, informace pro seniory i pečující osoby

Průvodce pro spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu – základní informace k řešení situací, kontakty, přehled všech dozorujících orgánů

Škola spotřebitele – projekt podporovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu – informace, rady, semináře

Spotřebitelské fórum – platforma pro komunikace mezi spotřebiteli, spotřebitelskými organizacemi, obchodníky a státem