01/11/2021

Informace o dotačních programech města Ostravy v oblastech prevence kriminality a protidrogové prevence.

Dotace jsou zpravidla poskytovány na dobu kalendářního roku a žádost o ně se podává na podzim roku předchozího.

Prevence kriminality – transfery

  • financování preventivních projektů městských obvodů, příspěvkových organizací města a Městské policie Ostrava

Prevence kriminality – účelové dotace

Protidrogová prevence

Informace o dotačních programech jednotlivých městských obvodů najdete na webových stránkách příslušného obvodu.

Dotační program prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR