Na veřejných prostranstvích se vždy pohybuje větší množství lidí, kteří zůstávají v anonymitě. To spolu s nezájmem o dění kolem vytváří dobré podmínky pro vandalismus, drobné krádeže a jinou majetkovou trestnou činnost nebo násilí.

Buďte obezřetní a hlídejte si své věci. V zaparkovaném autě nic viditelně nenechávejte. Pomozte zvyšovat i bezpečí kolemjdoucích, spolucestujících nebo sousedů – upozorněte je na hrozící nebezpečí – rozepnutý batoh nebo nezamčené auto.

Vyhlášky a nařízení města Ostravy vztahující se k veřejnému pořádku

Co mám dělat?

Kde a jak bezpečně parkovat

Dávejte dostatečně dopředu znamení blinkry, nezastavujte prudce a nečekaně.

 • Blinkry používejte i na parkovišti.

Parkujte pouze na místech k tomu určených.

 • Při parkování musí zůstat na silnici alespoň 6 m volného místa (3 m pro každý směr jízdy).
 • Před hranicí křižovatky musí zůstat 5 m volného místa.
 • Zaparkované vozidlo nesmí být překážkou pro jiné motoristy (v průjezdu, bránit ve výhledu apod.) nebo bránit provádění údržby komunikace.
 • Nejbezpečnější je osvětlené místo s větším pohybem osob, pod dohledem kamer.

Na parkovištích platí přednost zprava, pokud není upravena jinak dopravními značkami.

Při parkování na silnici může řidič parkovat jen vpravo ve směru jízdy (na „své“ straně).

 • Výjimkou jsou jednosměrky, kde je možné parkovat po obou stranách silnice.

Stojící vozidlo vždy řádně zajistěte proti samovolnému rozjetí – parkovací „ruční“ brzda, zařazení rychlostního stupně, vytočení kol.

Mapa s přehledem parkovacích míst v Ostravě

Na koho se obrátit?

Policie ČR: 158

Městská police Ostrava: 156

 • Zelená linka 800 199 922 (bezplatně)
  • neurgentní telefonní linka slouží k oznamování nejrůznějších závad nebo poškození veřejně prospěšných zařízení jako jsou např. poškozené dopravní značky, nefunkční veřejné osvětlení, nefungující světelné signalizační zařízení na křižovatce, závady na vodovodní síti, neschůdné chodníky, černé skládky, poškozené dřeviny apod.
 • Botička
 • Odtah

Nepojízdné vozidlo – autovrak na pozemní komunikaci:

Ostravské komunikace