Projekt Bezpečnější Ostrava (administrace webu)
E: bezpecnejsi@ostrava.cz (dotazy, podněty občanů k prevenci kriminality v Ostravě)

Magistrát města Ostravy

Manažer prevence kriminality
Helena Kuzníková
zastupuje: Tomáš Pavelec
E: tomas.pavelec@ostrava.cz
T: 599 443 875

Protidrogová prevence, hřiště otevřená veřejnosti
Markéta Héglová
E: marketa.heglova@ostrava.cz
T: 599 443 860

Situační prevence kriminality
Tomáš Pavelec
E: tomas.pavelec@ostrava.cz
T: 599 443 875

Sociální začleňování, dluhová problematika, multidisciplinární týmy v sociálně rizikových lokalitách
Jana Abrlová
E: jana.abrlova@ostrava.cz
T: 599 443 855

Bc. Nikol Dandášová
E: nikol.dandasova@ostrava.cz
T: 599 443 854, 601 297 993

Podrobné informace najdete na webu ostrava.cz.

Městská policie Ostrava

Úsek prevence
Aktivity pro školy, seniory, širokou veřejnost, výuka BESIP, asistenti prevence kriminality
E: info@mpostrava.cz
T: 720 735 125

Policie České republiky

Oddělení prevence
A: Špálova 820/3, Přívoz
T: 974 722 230, 606 678 478
E: krpt.prevence@pcr.cz

Dopravní podnik Ostrava