V životě se můžete snadno dostat do situace, kdy se stanete svědkem trestného činu nebo jiného protiprávního jednání. Svědkem nemusí být pouze osoba, která byla trestné činnosti přítomna a viděla ji na vlastní oči. Svědkem se můžete stát i v případě, že jste viděli, co trestnému činu předcházelo (hádka dvou osob) nebo co po něm následovalo (zraněná osoba, útěk pachatele), slyšeli jste rozhovor spolupachatelů nebo vám o trestné činnosti někdo pověděl.

Co mám dělat?

Stali jste se svědkem trestného činu?

Neprodleně zavolejte Policii ČR (158) nebo městskou policii (156).
Pokud je někdo zraněn, jako první volejte Zdravotnickou záchrannou službou (155).
Nemůžete si rychle vzpomenout? Volejte 112.

Jednotlivé složky záchranného systému si mezi sebou v případě potřeby informaci o vašem oznámení předají a na místo vyjedou ty, které jsou v dané situaci potřebné, a to i pokud byste omylem volali například hasiče.

Pokud je někdo zraněn, poskytněte mu první pomoc. Pokud nevíte jak, poradí vám operátor tísňové linky. 

Do příjezdu policie máte právo pachatele sami zadržet, pokud je to nutné ke zjištění jeho totožnosti, zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Pokud si na to však netroufáte, vaší povinností to není. Zapamatujte si alespoň vše, co by mohlo pomoci k jeho dopadení (vzhled, oblečení, směr, kterým utekl, registrační značku vozidla apod.). Můžete situaci telefonem vyfotit.

Pokud jsou na místě i další svědci, požádejte je, aby s vámi vyčkali příjezdu policie, nebo alespoň zjistěte jejich totožnost, aby je policie následně mohla kontaktovat.

Nehrozí-li prodlení, můžete čin nahlásit i na kterémkoli obvodním oddělení Policie ČR nebo státním zastupitelství (osobně, dopisem, e-mailem, datovou schránkou). 

Podrobnější  informace k tématu svědectví

 

Na koho se obrátit?

Oznámení činu

Policie České republiky

Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30. dubna 24, 729 91 Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz
WEB

Obvodní oddělení Policie ČR

Okresní státní zastupitelství v Ostravě
A: Francouzská 5, 708 00 Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
596 972 777 (informační centrum)
E: podatelna@osz.ova.justice.cz
WEB

Můžete se obracet o radu i na organizace, které pomáhají obětem trestných činů:

Nonstop linka (bezplatně):
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

Pomoc a poradenství obětem trestných činů v Ostravě

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Poradna pro oběti trestných činů
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 204, 731 306 411
E: bkb.ostrava@bkb.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
A: Jurečkova 20, Moravská Ostrava
T: 597 489 207, 739 449 275
E: ic.ostrava@bkb.cz
WEB
WEB Domácí násilí
WEB Asociace intervenčních center

Probační a mediační služba ČR
poradenství obětem trestných činů
(bez věkového omezení)
A: Tovární 18, Mariánské Hory
T: 727 940 151
E: pmsostrava@gmail.com
WEB

Mgr. Karolína Wiaczková
poradenství obětem trestných činů
ÚTERÝ 15:00–18:00 nebo dle domluvy
A: Karla Pokorného 447/52a, Poruba (KC Všichni spolu)
T: 799 545 641, 739 434 844
E: poradnaobetem@gmail.com

Krizové centrum Ostrava, z.s.
krizová pomoc lidem v krizové životní situaci. Otevřeno nonstop. Bez objednání, k dispozici jsou i krizová lůžka.
A: Ruská 94/29, Vítkovice (MHD Mírové náměstí)
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz
WEB

Terapeutická práce se zvláště zranitelnými oběťmi trestných činů
Určena pro dětské oběti do 18 let. Na objednání.
A: Ruská 94/29, Vítkovice (1. poschodí)
T: 720 951 708
E: terapiedeti@kriceos.cz
WEB

Krizové centrum pro děti a rodinu
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Pomoc pro děti a jejich blízké. Děti mohou přijít i samy. Lze anonymně.
A: Bohumínská 50, Slezská Ostrava
T: 778 111 281
E: kcd@css-ostrava.cz
WEB

Další kontakty na poradenství pro oběti trestných činů najdete zde.